Zespół

Adwokat Beata Patoleta

Adwokat Beata Patoleta, prawnik od przedszkoli i specjalista ds. prawa oświatowego, jest absolwentką kierunku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyła z wyróżnieniem, broniąc z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską w Katedrze Postępowania Cywilnego. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, czynnie wykonując zawód przy współpracy z doświadczonymi i cenionymi przedstawicielami Warszawskiej Palestry. Następnie z wynikiem pozytywnym złożyła egzamin adwokacki.

W ramach indywidualnej Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta  reprezentuje osoby prowadzące niesamorządowe jednostki oświatowe, specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie oświaty niesamorządowej. Dobra znajomość zagadnień, z jakimi mierzą się osoby prowadzące jednostki oświatowe, wynikająca z wielu lat doświadczenia, umożliwia jej dopasowanie najlepszych rozwiązań do aktualnej sytuacji w jakiej znalazł się klient.

Prawo to nasza pasja, to świadomy wybór drogi zawodowej. Dlatego też w pełni angażujemy się i z zapałem podchodzimy do każdego zleconego zadania!

Adwokat Beata Patoleta, prawnik od przedszkoli – specjalista w dziedzinie prawa oświatowego

Adwokat Łukasz Łuczak

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu Prawa Spółek Kapitałowych, organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe z zakresu Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych, prowadzone przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.