Umowa pisemna dla każdej usługi rozliczanej dotacją oświatową?

Pisemna umowa dla usług rozliczanych dotacją oświatową?
Pisemna umowa dla usług rozliczanych dotacją oświatową?

Czy do wszystkich usług zamawianych przez placówkę musimy zawierać umowę pisemną, na potrzeby rozliczenia dotacji oświatowej? W toku postępowania kontrolnego naszego klienta kontrolujący przedstawił zadziwiające żądanie okazania umowy, do którejś z usług dotyczących zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania oraz do organizacji teatrzyku. Czy miał rację? Wyjaśnia mecenas Beata Patoleta – specjalistka ds. prawa oświatowego dla szkół i przedszkoli niesamorządowych.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Nie ma obowiązku spisywania umowy dla każdej usługi, czynności

Oczywiście nie macie Państwo takiego obowiązku. Dlaczego? Otóż przepisy polskiego prawa nie przewidują zastrzeżenia szczególnej formy umowy dla każdej dokonywanej czynności. Gdyby tak było, każda z czynności, nawet umowa kupna/sprzedaży chleba wymagałaby takiej formy!

Umowa z terapeutą to najczęściej umowa zlecenia

Jakim rodzajem umowy jest umowa z terapeutą, artystą, dogoterapeutą, lektorem, cyrkowcem, trenerem, etc. Jest to najczęściej umowa zlecenia. Sięgamy zatem do ustawy, a mianowicie kodeksu cywilnego i z przepisów dotyczących zlecenia – art. 734- 751 dowiadujemy się, że umowa zlecenia nie wymaga formy pisemnej. Umowa taka może być zawarta w formie ustnej na zasadach ogólnych. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku terapeutów świadczących usługi w ramach działalności gospodarczej – wystarczy faktura.

Zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia dziecka – czy szkoły, przedszkola, żłobki mają prawo ich wymagać?

Szczególna forma umowy, tylko w wyjątkowych wypadkach

Polskie prawo zezwala na dokonywanie czynności prawnej w dowolnej formie. Tylko w wyjątkowych wypadkach kodeks cywilny nakłada obowiązek zachowania szczególnej formy umowy. Do takich przypadków nie należy umowa zlecenia.

Terapia, teatrzyk, dogoterapia … wystarczy faktura

Dokumentem uzasadniającym i dowodzącym zawarcie umowy jest rachunek lub faktura. Tak przepisy kodeksu cywilnego, jak i przepisy ustaw oświatowych, czy ustawy o finansach publicznych nie wymagają, abyście zawierali, za każdym razem, dla każdej czynności, której koszt później będzie finansowany dotacją, umowy w formie pisemnej.

Rozliczenie dotacji i koniec roku w przedszkolu, szkole. Czy można opłacić należności za przyszły rok?

Nieuzasadnione żądanie przedstawienia pisemnej umowy na potrzeby rozliczenia dotacji

Takie żądanie, ze strony kontrolującego, jest nieuzasadnione i nie znajduje żadnej podstawy w obowiązujących przepisach prawa. Nie dajmy się zwariować, żądajmy w takich sytuacjach wskazania podstawy prawnej!

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie