Sukces przed sądem we Wrocławiu. Nasz klient otrzymał ponad 300 tysięcy złotych

Sukces przed sądem we Wrocławiu. Klient otrzymał ponad 300 tysięcy złotych
Sukces przed sądem we Wrocławiu. Klient otrzymał ponad 300 tysięcy złotych

Wczorajszy dzień przyniósł nam kolejny powód do satysfakcji z wykonywanej pracy. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu prawomocnie przyznał naszemu Klientowi roszczenie z tytułu niedopłaty dotacji oświatowych w kwocie ponad 300 tysięcy złotych!

Dzień Matki w przedszkolu, szkole. Organizacja zgodnie z obostrzeniami

Jednostka samorządu terytorialnego musi zwrócić niedopłatę dotacji

Sąd Apelacyjny potwierdził tym samym zasadność naszych twierdzeń, iż dotacja była ustalana i wypłacana w zaniżonej wysokości. Orzeczenie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu jest kolejnym, które potwierdza, że jednostka samorządu terytorialnego, która w sposób nieprawidłowy ustalała dotację, ponosi odpowiedzialność za wypłatę różnicy, pomiędzy dotacją w prawidłowej wysokości, a dotacją faktycznie wypłaconą.

Przedszkole otwarte, czy zamknięte? Czy można weryfikować wnioski rodziców?

Środki z tytułu niedopłaty dotacji nie podlegają rozliczeniu

Państwa uwadze oddajemy nasz ostatni wpis dotyczący zagadnienia braku obowiązku rozliczenia kwoty zasądzonej wyrokiem sądu z tytułu niedopłaconej dotacji oświatowej.

Roszczenie może być dochodzone jedynie przez osobę, która prowadziła przedszkole

Ponadto pragniemy zwrócić Państwa uwagę, iż w wydanym rozstrzygnięciu Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wypowiedział się także negatywnie o możliwości dochodzenia roszczenia z tytułu niedopłaconej dotacji oświatowej na podstawie umowy cesji. Sąd wskazał, że roszczenie o niedopłaconą dotację może być dochodzone skutecznie jedynie przez osobę, która w danym czasie prowadziła przedszkole. Ważne jest zatem zwrócenie uwagi na powyższą okoliczność w momencie podjęcia decyzji, co do dochodzenia roszczenia z tytułu niedopłaconych dotacji oświatowych.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta