Przedszkole otwarte, czy zamknięte? Czy można weryfikować wnioski rodziców?

Przedszkola otwarte, czy zamknięte? Czy można weryfikować wnioski rodziców?
Przedszkola otwarte, czy zamknięte? Czy można weryfikować wnioski rodziców?

Pojawiają się informacje, które przekonują Państwa, że wbrew temu co przekazano w rozporządzeniach, przedszkole można otworzyć i działać normalnie nie zważając na ograniczenia. Oczywiście można. Czuję się jednak w obowiązku przedstawić Państwu zagrożenia, jakie może pociągnąć za sobą taka, moim zdaniem ryzykowna, decyzja! Jakie konsekwencje mogą spotkać przedszkole otwarte wbrew rozporządzeniom MEiN.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym

Chciałbym, żebyście mnie Państwo dobrze zrozumieli. Jestem prawnikiem i choćby z tego powodu to Konstytucja jest dla mnie najważniejszym aktem prawnym. To bez wątpienia! Jednak musicie Państwo pamiętać, że osoby prowadzące przedszkola, szkoły i inne jednostki oświatowe nie są przedsiębiorcami. Dlatego też w mojej ocenie działanie wbrew treści rozporządzenia, mimo że jest to jedynie rozporządzenie, jest w Państwa przypadku dość ryzykowne.

Przedszkole, szkoła, żłobek. Wnioski dla rodziców o zorganizowanie zajęć w placówce

Placówki oświatowe to nie przedsiębiorcy

Pamiętajcie Państwo, że przedszkola i szkoły działają na podstawie wpisu do ewidencji placówek oświatowych. Artykuł 169 prawa oświatowego wskazuje, że wpis do ewidencji podlega wykreśleniu m.in. w przypadku stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność placówki jest niezgodna z przepisami ustawy prawo oświatowe, ale również wydanych na jej podstawie rozporządzeń!

Przedszkole otwarte – możliwe wykreślenie z ewidencji

Jeżeli jednostka oświatowa nie zastosuje się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, to następuje wykreślenie z ewidencji. Na wniosek kuratora procedura taka wszczynana jest z urzędu, a wykreślenie wpisu jest obligatoryjne. Odwołanie od tej decyzji kieruje się z kolei do kuratora oświaty.

Zwrot niedopłaconej dotacji nie podlega rozliczeniu

Wykreślenie – rzadko, acz jest to możliwe

W praktyce tego typu wnioski o wykreślenie kierowane są niezwykle rzadko. Nie zmienia to jednak faktu, że powinniście Państwo mieć wiedzę, że taka sytuacja jest hipotetycznie możliwa!

Rozporządzenie otwiera furtkę

Podkreślam i zwracam Państwa uwagę, że zgodnie z brzmieniem rozporządzenia to od decyzji i wniosku rodziców zależy, czy ich dziecko będzie objęte opieką. Nie ma zatem potrzeby narażania się na ewentualne konsekwencje, skoro rozporządzenie daje taką możliwość.

Wniosek rodzica obliguje do zapewnienia opieki

Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty daje Państwu możliwość, a wręcz nakłada na Państwa obowiązek, przyjęcia wniosku od rodziców i zapewnienia na tej podstawie opieki ich dziecku. Jeśli rodzic skieruje wniosek, jesteście Państwo zobligowani zapewnić opiekę. Jest to rozwiązanie dla Państwa najbezpieczniejsze. Przyjmowanie dzieci bez wniosku od rodziców wiąże się niestety dla Państwa z ryzykiem utraty dotacji.

Brak obowiązku i możliwości weryfikacji wniosków

Nie przysługuje też Państwu uprawnienie do weryfikowania tych wniosków! To nie są oświadczenia składane pod odpowiedzialnością karną.

Więcej na ten temat:
RODO w przedszkolu, szkole, żłobku. Jakie dane można zbierać?

Rozporządzenie to nie ustawa

Rozumiem sytuację, w której ktoś stwierdza, że rozporządzenie jest niezgodne z Konstytucją, ja to doskonale rozumiem. Możemy sobie podyskutować na ten temat i roztrząsać aktualną sytuację prawną. Czuję się jednak w obowiązku uczulić Państwa na odmienność sytuacji jednostek oświatowych w kwestii „obywatelskiego nieposłuszeństwa” i wskazać możliwe zagrożenia.

Zapraszamy na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta