Sprawa o niedopłacone dotacje. Wspólnie, czy osobno – roszczenia w oparciu o rozstrzygnięcie innej placówki

Niedopłacone dotacje. Roszczenia na podstawie rozstrzygnięcia dla innego przedszkola w gminie
Niedopłacone dotacje. Roszczenia na podstawie rozstrzygnięcia dla innego przedszkola w gminie

Na czym polega współuczestnictwo formalne i jak odnosi się do sytuacji szkół i przedszkoli działających w ramach jednej gminy? Czy występując przeciwko gminie w sprawie o niedopłacone kwoty dotacji, lepiej jest robić to osobno, czy wspólnie z innymi osobami prowadzącymi placówki oświatowe w danej gminie? Czy wygrana innej placówki w gminie, zwiększa szanse szkoły lub przedszkola na pozytywne rozstrzygnięcie?

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Roszczenia o niedopłacone dotacje – współuczestnictwo formalne

Gdy występujecie Państwo z roszczeniem o niedopłaconą kwotę dotacji oświatowych, często zastanawiacie się, czy lepiej wystąpić wspólnie, w jednym postępowaniu z innymi osobami prowadzącymi placówki oświatowe, czy osobno.

Aktualizacja dotacji, a stan budżetu gminy. Jak ocenić poprawność aktualizacji?

Niedopłacone dotacje – wspólnie, czy osobno

Jest to kwestia bardzo, bardzo indywidualna. Znam i miałam przyjemność reprezentować Państwa w takich postępowaniach, w których rzeczywiście była to decyzja bardzo słuszna. Pozdrawiam moje fantastyczne, dzielne i cierpliwe klientki z Zielonej Góry, gdzie doprowadziliśmy do szczęśliwego zakończenia! Zdarza się również czasami, że takie „wspólne” rozwiązane nie jest najlepszym wyjściem.

Rozliczanie 400 plus. Zwracanie rodzicom nadpłaconej kwoty czesnego. Kiedy? Jak?

Współuczestnictwo formalne w sprawach o dotacje w ramach jednej gminy

Niezależnie jednak od tego, czy skierujecie Państwo jeden pozew, w którym pozwaną będzie ta sama gmina, a powodów będzie wielu, czy też każdy z Państwa osobno wniesie swój pozew, będzie Państwa, w ramach tej samej gminy, łączyło współuczestnictwo formalne.

Kontrola dotacji oświatowych. Jakie prawa i obowiązki ma kontrolowana szkoła lub przedszkole?

Informujemy o zakończonych sprawach o niedopłacone dotacje

Dlatego informując Państwa o zakończonych sprawach, w tym tych zakończonych w Sądzie Najwyższym (ostatnio np. Warszawa i Szczecin) chcemy, żebyście mieli Państwo wiedzę, że Sąd przeprocesował okoliczności związane z interpretacją prawa. Pośrednio będą one miały zastosowanie również i w Państwa sprawie.

Aktualizacja dotacji oświatowych – maj 2022. Dotacja szkolna i przedszkolna

Roszczenie w oparciu o prawomocne rozstrzygnięcie Sądu

Podobnie jest, gdy postępowanie zakończy się prawomocnym rozstrzygnięciem sądu apelacyjnego np. Olsztyn, Elbląg, Zielona Góra, Siedlce czy wiele, wiele innych. Sąd bowiem w takim postępowaniu rozstrzyga właściwy sposób rozumienia treści art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty. Państwa, w obrębie jednej gminy, różni np. tylko wielkość przedszkola i lata, za które dochodzone jest roszczenie o niedopłacone, czy źle naliczone kwoty dotacji.

Czy jest współuczestnictwo formalne?

Współuczestnictwo formalne to roszczenia lub zobowiązania jednego rodzaju, oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej, jeżeli ponadto właściwość sądu jest uzasadniona dla każdego z roszczeń lub zobowiązań z osobna, jako też dla wszystkich wspólnie.

Wzrost limitu wynagrodzeń finansowanych z dotacji oświatowych od maja 2022

Zasadność roszczenia na podstawie rozstrzygnięcia innej placówki oświatowej w gminie

Jeśli Sąd Apelacyjny w Białymstoku w Lublinie, Szczecinie, Warszawie, Krakowie, Rzeszowie czy Gdańsku określa sposób interpretacji prawa i wskazuje błędy tej konkretnej gminy, to i w Państwa sprawie zasadność roszczenia zostaje przesądzona co do zasady. W tym również rozstrzygane jest np. że w ramach wyliczenia dotacji należy uwzględnić zaplanowane wydatki na tzw. rachunkach dochodów własnych, wysokość wydatków należy ustalić na podstawie ostatecznego planu według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku budżetowego, a w ramach liczby dzieci w przedszkolach publicznych należy uwzględnić rzeczywistą liczbę przedszkolaków, a nie dane wynikające z SIO. Szczególnie jeżeli roszenie powoda w tej sprawie jest jednego rodzaju, czyli wywiedzione z treści art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty, co w sprawie już zakończonej. Ponadto jest przecież oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej, prowadzę przedszkole, złożyłam wniosek z planowaną liczbą dzieci, właściwość sądu jest uzasadniona dla każdego z roszczeń z osobna, jako też dla wszystkich wspólnie, mamy tego samego pozwanego więc to wszystko łącznie stanowi o współuczestnictwie formalnym.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie