Wzrost limitu wynagrodzeń finansowanych z dotacji oświatowych od maja 2022

Wyższy limit wynagrodzenia w placówkach oświatowych
Wyższy limit wynagrodzenia w placówkach oświatowych

Od 1 maja 2022 roku o 4,4% wzrosły wynagrodzenia nauczycieli. Oznacza to również wzrost, związanego ze średnią pensją nauczyciela, limitu na wynagrodzenia finansowane z dotacji w jednostkach oświatowych. Jaki jest nowy limit wynagrodzenia obowiązujący w 2022 roku? Wyjaśnia mec. Beata Patoleta ekspert ds. prawa oświatowego.

Zobacz też: Limit wynagrodzenia 2023 dla dyrektora, nauczyciela – jak obliczyć i ile wynosi?

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Efektywne wydatkowanie i prawidłowe rozliczanie dotacji oświatowych
Termin:
18 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Optymalizacja zarządzania środkami z dotacji i rozliczanie wydatków
Zapisy: Wydatkowanie i rozliczanie dotacji >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Organizacyjne aspekty funkcjonowania niesamorządowej jednostki oświatowej
Termin:
24 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Etaty specjalistów, oddziały integracyjne, dni wolne, dotacje, czesne
Zapisy: Funkcjonowanie placówki niesamorządowej >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Zasady obliczania limitu wynagrodzenia w placówkach oświatowych

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych roczne wynagrodzenie osoby fizycznej w publicznej lub niepublicznej jednostce oświatowej może być finansowane z dotacji oświatowych do limitu:

  • 250% 12 krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego – w przypadku publicznych przedszkoli, szkół, innych form wychowania przedszkolnego, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach tzw. „konkursowych”
  • 150% 12 krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego w przypadku niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, oraz niepublicznych szkół i placówek.

Rejestr umów w niepublicznym przedszkolu, żłobku, szkole?

Wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia nauczyciela od maja 2022

Od maja 2022, po podwyżce o 4,4%, wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia nauczycieli wynosi:

  • 3 693,46 zł (nauczyciel stażysta),
  • 4 099,74 zł (nauczyciel kontraktowego),
  • 5 318,58 zł (nauczyciel mianowany),
  • 6 795,97 zł (nauczyciel dyplomowany)

Zmiana wysokości czesnego w szkole, przedszkolu, żłobku a treść umowy z rodzicami

Jak wyliczyć limit wynagrodzenia finansowanego dotacją w 2022 roku

Żeby obliczyć, ile wyniesie limit wynagrodzenia w 2022 roku, musimy nową kwotę pomnożyć przez liczbę miesięcy, w których obowiązuje (maj-grudzień) i dodać do nich sumę za miesiące minione. Nowy miesięczny limit wynagrodzenia w placówce niepublicznej to 10193,95, do kwietnia wynosił on 9764,32.

Sprawa o niedopłacone dotacje. Wspólnie, czy osobno – roszczenia w oparciu o rozstrzygnięcie innej placówki

Limit wynagrodzenia dyrektora, pracownika w jednostkach niepublicznych 2022

W pierwszych czterech miesiącach 2022 obowiązywał dotychczasowy limit – 9 764,32 złote, kolejne 8 miesięcy liczymy już z nowym limitem – 10 193,95, w sumie daje nam to 120 608,88 złotych. Kwota ta stanowi roczny limit wynagrodzenia dyrektora, pracownika w niepublicznej jednostce oświatowej.

  1. 10193,95 x 8 miesięcy (maj-grudzień) = 81 551,6
  2. 9764,32 x 4 miesiące (styczeń-kwiecień) = 39 057,28
  3. W sumie 120 608,9 złotych

Dokumentacja w przedszkolu niepublicznym. Dokumenty niezbędne i przydatne

Limit wynagrodzenia dyrektora, pracownika w jednostkach publicznych i konkursowych 2022

W przypadku placówek publicznych i konkursowych sposób wyliczania aktualnego limitu jest taki sam jak w przypadku jednostek niepublicznych. W sumie roczny limit wynagrodzenia w tych jednostkach wyniesie w 2022 roku 201 014,96 pln.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie