Aktualizacja dotacji a stan budżetu gminy. Jak ocenić poprawność aktualizacji?

Aktualizacja dotacji - sprawdzenie stanu budżetu gminy
Aktualizacja dotacji – sprawdzenie stanu budżetu gminy

Stan budżetu gminy – jak go ocenić z punktu widzenia dotacji przedszkolnych i ich aktualizacji? Na co zwracać uwagę i gdzie szukać informacji? Wyjaśnia mecenas Beata Patoleta, specjalista ds. prawa oświatowego. O tym jak samodzielnie krok po kroku sprawdzić poprawność gminnych wyliczeń kwoty dotacji oświatowej po aktualizacji dotacji, mówimy Państwu także w czasie szkoleń warsztatowych.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Stan budżetu gminy. Zmiany i wydatki ustalone

W ramach wyliczenia dotacji należy uwzględnić zaplanowane wydatki na tzw. rachunkach dochodów własnych. Wysokość wydatków należy ustalić na podstawie ostatecznego planu, według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku budżetowego! Wiele lat temu jak zaczynałam prowadzenie tego typu spraw, wiele gmin nie przyjmowało w ogóle zmian w uchwale budżetowej. Chociaż, skoro przepis wskazuje na wydatki ustalone ostatecznie, a wszystkie zmiany budżetu są budżetem, to oczywiste, że takie zmiany powinny być uwzględniane w podstawie obliczenia dotacji! Tymczasem niektóre jednostki samorządowe twierdziły, że gmina nie ma jednego budżetu, tylko kilka różnych budżetów w zależności od wydatków.

Dwie dodatkowe aktualizacje kwoty dotacji oświatowej 2022 – w czerwcu i w sierpniu

Budżet gminy – wykonane a planowane

Druga koncepcja dotyczyła wydatków wykonanych. Te niestety znane są dopiero po zakończeniu roku. Nie spełniają też definicji art. 90 ust. 2b bo nie są ustalone ostatecznie. Pamiętam taką sprawę, w której jedno z podwarszawskich miast przegrawszy sprawę, w której powód domagał się zapłaty na podstawie wydatków wykonanych i taki też wyrok uzyskał, postanowiło zawrzeć ze wszystkim przedszkolami ugodę. Mój klient tego nie zrobił, ponieważ staliśmy na stanowisku, że dotacja winna być obliczana na podstawie wydatków ustalonych w budżecie. W efekcie klient uzyskał kwotę o przeszło milion złotych wyższą, a różnica dotyczyła tylko stanu budżetu – wykonane czy planowane.

Rozliczanie 400 plus. Zwracanie rodzicom nadpłaconej kwoty czesnego. Kiedy? Jak?

Dotacja obliczana ostatecznie aktualizacją październikową

Kwestia ta jest istotna również obecnie. Dziś przepis ma zupełnie inne brzmienie. Umieszczony jest, już nie w ustawie o systemie oświaty, a w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Dotacja obliczana jest ostatecznie, aktualizacją październikową, wg stanu budżetu na wrzesień. Ustawodawca założył bowiem, że gminy bądź wcale nie zmieniają planu wydatków na przedszkola między wrześniem a grudniem, bądź zmieniają nieznacznie. Nie jest to jednak zgodne z rzeczywistością. Obserwujcie to Państwo.

Aktualizacja dotacji oświatowych – maj 2022. Dotacja szkolna i przedszkolna

Spadek kwoty dotacji mimo podwyżek dla nauczycieli

Wielu z Was dziwi się obecnie, że ich dotacja, mimo wzrostu wynagrodzeń nauczycieli nie wzrosła, a nawet spadła! Ta aktualizacja kalkulowana była wg stanu budżetu na ostatni dzień marca. W wielu przypadkach nie zmieniono planu wydatków w marcu, dokonano tego dopiero w kwietniu! Powiększony w kwietniu plan nie został przyjęty do podstawy naliczania dotacji. Podobnie bywa z aktualizacją październikową. Obserwujemy to, wszędzie tam, gdzie zwracacie się Państwo do nas o sprawdzenie poprawności wyliczenia dotacji.

Wzrost limitu wynagrodzeń finansowanych z dotacji oświatowych od maja 2022

Jak samodzielnie sprawdzić poprawność aktualizacji dotacji oświatowej

Oczywiście chętnie sprawdzimy dla Państwa poprawność wyliczeń gminy w kwestii wysokości dotacji oświatowej. Wystarczy zgłosić się do nas mailowo lub telefonicznie. https://lexedu.pl/kontakt/ Ale i samodzielnie możecie Państwo występować o te dane i je zweryfikować. Wystarczy zwrócić się do gminy o przesłanie sprawozdania RB 28 S. Jest ono sporządzane za każdy miesiąc. Wystarczy porównać ostatnią rubrykę w rozdziale oznaczonym 80148 i będziecie Państwo wiedzieli jakie zmiany następują po miesiącach aktualizacji pierwszym w tym roku marcu i ostatnim, zawsze we wrześniu. Zawsze tak długo, jak długo przepis ten nie zostanie zmieniony.

Kontrola dotacji oświatowych. Jakie prawa i obowiązki ma kontrolowana szkoła lub przedszkole?

Macie wpływ na poprawne wyliczanie dotacji oświatowych w gminie

Ma to o tyle istotne znaczenie, że może decydować o Państwa przetrwaniu! Może mieć też znaczenie w zakresie inicjowania zmian w prawie i zwracania uwagi swoim radnym. Wbrew pozorom, macie Państwo duży wpływ na to, co dzieje się w Waszych małych i większych społecznościach. Ważne, żebyście mieli wiedzę i ja tą wiedzą staram się z Państwem dzielić.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie