Aktualizacja dotacji oświatowych – maj 2022. Dotacja szkolna i przedszkolna

Aktualizacja dotacji oświatowej maj 2022
Aktualizacja dotacji oświatowej maj 2022

Maj to miesiąc, w którym otrzymujecie Państwo zaktualizowaną kwotę dotacji według stanu budżetu gminy na 31 marca. Szkoły otrzymają dotację „szkolną” zaktualizowaną na podstawie metryczki subwencji oświatowej, a przedszkola dotację „przedszkoną” na podstawie wydatków zaplanowanych w budżecie gminy na utrzymanie przedszkoli samorządowych. Co jeśli kwota po aktualizacji dotacji jest zbyt niska? Jak to sprawdzić?

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Nadzór Pedagogiczny 2024 i ocena pracy nauczyciela
05.03.2024 godz. 16.00
Regulacje prawne i zasady dotyczące Nadzoru Pedagogicznego w  roku 2024.
Zapisy: Nadzór Pedagogiczny 2024 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Kontrola dotacji oświatowych i dokumentacja w przedszkolu niesamorządowym
13.03.2024 godz. 16.00
Wszystko o kontroli i dokumentacji w przedszkolu niesamorządowym 2024
Zapisy: Kontrola i Dokumentacja >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Skarga w sprawie wysokości dotacji oświatowej po aktualizacji

Jeśli uznacie Państwo, że nowa kwota dotacji obliczona jest błędnie, przysługuje Wam prawo do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ważne, żeby skarga wniesiona była nie później, niż po 30 dniach od dnia otrzymania przelewu na Państwa rachunek!!!

Wzrost limitu wynagrodzeń finansowanych z dotacji oświatowych od maja 2022

WSA lub sąd powszechny — skarga ws. aktualizacji dotacji oświatowej

Los tej skargi może być różny. Może zostać przyjęta do rozpoznania, wówczas to WSA oceni jej słuszność. Może być również tak i jest to scenariusz najbardziej obecnie prawdopodobny, że WSA uzna się za niewłaściwy w sprawie, wówczas odrzuci skargę. Otworzy się wówczas dla Państwa droga do sądu powszechnego. Prowadzimy już takie sprawy, są one w toku, a nawet po pierwszych rozstrzygnięciach.

Zmiany w prawie oświatowym 2022. Nowe zasady, obowiązki i standardy zatrudniania nauczycieli

Aktualizacja a wyższa kwota dotacji oświatowej na dziecko sześcioletnie z orzeczeniem

Zwracajcie Państwo uwagę, czy w toku aktualizacji dotacji oświatowych, uwzględniona została wyższa kwota dotacji na dziecko sześcioletnie z orzeczeniem.

Dotacja nie może zmniejszyć się o więcej niż 25%

Pamiętajcie też Państwo, że zaktualizowana kwota dotacji oświatowej może zmniejszyć się jedynie o 25%, w stosunku do średniej wysokości kwot dotacji przekazanych Państwu w tym roku.

Zmiana wysokości czesnego w szkole, przedszkolu, żłobku a treść umowy z rodzicami

Kolejna aktualizacja dotacji oświatowych w październiku 2022

Kolejna aktualizacja dotacji czeka nas w październiku 2022. Nawet jeśli w toku obecnej aktualizacji gmina nie wliczyła zwiększonych wynagrodzeń nauczycieli, to w przypadku aktualizacji październikowej będą się one musiały już znaleźć w budżecie gminy.

Sprawdzenie kwoty dotacji po aktualizacji dotacji oświatowych

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy przy sprawdzeniu prawidłowości kwoty wypłacanej Państwu dotacji, służymy pomocą. Prosimy o kontakt, pod adresem lexed@lexedu.pl. W temacie maila prosimy wpisać: „sprawdzenie dotacji”.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie