Czerwcowa aktualizacja dotacji oświatowych – przypominajmy gminom

Aktualizacja dotacji oświatowych czerwiec 2022
Aktualizacja dotacji oświatowych czerwiec 2022

Dodatkowa i obowiązkowa aktualiacja kwot dotacji oświatowych – czerwiec 2022. Efekty tej czerwcowej aktualizacji dotacji oświatowych powinniście Państwo zobaczyć na rachunkach bankowych z końcem lipca lub najpóźniej do pierwszego dnia sierpnia. Dotacja powinna być wypłacana, z wyjątkiem styczniowej i grudniowej, do ostatniego dnia każdego miesiąca! Co zrobić, jeśli gmina nie dokona aktualizacji? Wyjaśnia mec. Beata Patoleta, prawnik od przedszkoli — specjalistka w dziedzinie prawa oświatowego.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Skąd wzięła się czerwcowa aktualizacja dotacji oświatowych?

Wynika to z treści art. 93a, znowelizowanej Ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, karty nauczyciela.

W okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone w sposób określony w art. 30 ust. 3 zwiększa się o 4,4%.

Prawa i obowiązki osoby przeprowadzającej kontrolę wydatkowania dotacji oświatowej

Czerwcowa aktualizacja dotacji oświatowych zawarta w ustawie

W tej samej ustawie ustawodawca zastrzegł, że:

W związku ze zwiększeniem wynagrodzeń, o którym mowa w art. 93a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, oraz zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, o którym mowa w art. 4, kwota dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 31 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 i 2445), ulega dodatkowej aktualizacji, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 4 tej ustawy. Aktualizacji dokonuje się nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 r.

Zmiany w prawie oświatowym – nowe zapisy i zmiany w statutach jednostek

W lipcu wyższa kwota dotacji oświatowej

Zatem aktualizacji gminy i powiaty dokonują w czerwcu, a aktualizacja obowiązuje od lipca. Oznacza to, że dotacja wypłacana w lipcu będzie zwiększona. Zgodnie bowiem z treścią art. 43 ust. 3 pkt 3 u.f.z.o., czyli tego przepisu, który wskazuje jak aktualizować dotacje.

zaktualizowana kwota dotacji, będzie obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu aktualizacji

Ustawodawca wskazał, że w tym przypadku miesiącem aktualizacji ma być czerwiec, zatem zaktualizowana kwota zacznie obowiązywać od dotacji wypłacanej w lipcu. Powinniście Państwo oczekiwać od swoich dotujących informacji o aktualizacji. Proszę pytać, czy taka aktualizacja jest dokonywana, bo zostało raptem 4 dni!

Zmiany w prawie oświatowym 2022. Nowe zasady, obowiązki i standardy zatrudniania nauczycieli

30 dni na złożenie skargi w przypadku braku aktualizacji czerwcowej

Proszę pamiętać, że gdyby dotacja w lipcu z jakichś względów się nie zwiększyła, to do 30 sierpnia macie Państwo czas na złożenie w tym przedmiocie skargi. Tu uwaga, zarzut opieracie Państwo na naruszeniu art. 5 ustawy o zmianie ustawy karty nauczyciela. Skarga jest konieczna, choćby nawet miała zostać odrzucona, bo wniesienie skargi otwiera państwu drogę do sądu!

Aktualizacja dotacji na podstawie planu wydatków na ostatni dzień maja 2022

Aktualizacja ta będzie uwzględniała plan wydatków na ostatni dzień maja i aktualizacja ta, z uwagi na obowiązek jej wprowadzenia wobec wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, winna być na plus! Nie zmienia się, w przypadku tej konkretnej aktualizacji, statystyczna liczba uczniów.

Informujmy gminy o konieczności przeprowadzenia czerwcowej aktualizacji!

Pamiętajcie też Państwo, że czasem pracownicy urzędu zwyczajnie nie mają wiedzy, że należy dokonać tej aktualizacji, szczególnie, że jej obowiązek został wprowadzony zmianą ustawy Karta Nauczyciela, a nie np. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Warto zatem donieść swoim włodarzom o takim obowiązku.

Jak sprawdzić poprawność czerwcowej aktualizacji dotacji oświatowej?

Stosownie do treści art. 44 ust. 4 – stan budżetu uwzględnia się według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc aktualizacji. Czyli, w tym wypadku, będzie to stan budżetu z ostatniego dnia maja. Jeżeli zatem chcecie sprawdzić, czy dotacja zaktualizowana obliczona jest poprawnie, należy wystąpić z wnioskiem o przesłanie sprawozdań budżetowych wg stanu na 31 maja 2022 roku – druk Rb27s i Rb28s.

Zapraszamy na szkolenie poświęcone zmianom w prawie oświatowym w 2022

Przypominam, że w sierpniu będzie jeszcze jedna aktualizacja! O tych wszystkich zmianach będziemy mówili na szkoleniu 12 lipca. Wówczas omówimy z Państwem wszelkie zmiany przepisów, jakie będą obowiązywały od 1 września 2022.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie