Dwie dodatkowe aktualizacje kwoty dotacji oświatowej 2022 – w czerwcu i w sierpniu

Dwie dodatkowe aktualizacje dotacji 2022: czerwiec i sierpień
Dwie dodatkowe aktualizacje dotacji 2022: czerwiec i sierpień (fot. shutterstock/Andrii Yalanskyi)

Wyjątkowo w roku 2022 będziemy mieli aż cztery aktualizacje kwoty dotacji oświatowej! Do dwóch standardowych aktualizacji, które dokonywane są 30 dni po opublikowaniu ustawy budżetowej Skarbu Państwa oraz w październiku, dochodzą dwie dodatkowe. Pierwsza z nich — aktualizacja czerwcowa, będzie obowiązywać już od 1 lipca 2022, druga — sierpniowa wejdzie w życie od 1 września 2022.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Czerwcowa aktualizacja dotacji oświatowej 2022

W związku z podwyższeniem średnich wynagrodzeń nauczycieli wzrosnąć powinna również kwota dotacji oświatowej. Aktualizacja czerwcowa powinna być dokonana do 30 czerwca zarówno dla szkół, jak i przedszkoli. Mówi o tym treść art. 5 ustawy z 24.03.2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela.

Kwota dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 31 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930) – dalej u.f.z.o., ulega dodatkowej aktualizacji, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 4 tej ustawy. Aktualizacji dokonuje się nie później niż do dnia 30.06.2022 r.

Aktualizacja dotacji, a stan budżetu gminy. Jak ocenić poprawność aktualizacji?

Wyższa dotacja szkolna i przedszkolna od lipca 2022

Zgodnie z artykułem 43 ustęp 1 punkt 4 zaktualizowana kwota dotacji obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu aktualizacji. Wynika z tego, że zmiana powinna obowiązywać już od 1 lipca 2022 roku. Oznacza to, że już w lipcu powinniście Państwo otrzymać wyższą dotację.

Sierpniowa aktualizacja kwoty dotacji oświatowej

W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. na zatrudnienie nauczycieli specjalistów od września 2022 roku, dokonana zostanie kolejna aktualizacja — sierpniowa.

Zgodnie z art. 32 ustawy z 12.05.2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116), w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, o którym mowa w art. 30 ust. 1, kwota dotacji, o której mowa w u.f.z.o. ulega aktualizacji, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, do dnia 31.08.2022 r. i dotyczy:
– art. 16 ust. 1 czyli na przedszkola publiczne prowadzone przez osoby inne niż samorząd
– art. 17 ust. 1 niepubliczne konkursowe
– art. 17 ust. 3 przedszkola niepubliczne
– art. 18 ust. 1 publiczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzone przez osoby inne niż samorząd
– art. 19 ust. 1 niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny konkursowy
– art. 19 ust. 3 niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny niekonkursowy
– art. 25 ust. 1 publiczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
– art. 26 ust. 1 niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

 Zmiany w prawie oświatowym 2022. Nowe zasady, obowiązki i standardy zatrudniania nauczycieli

Zaktualizowana kwota dotacji oświatowej od 1 września 2022

Zaktualizowana kwota dotacji obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu aktualizacji – tj. od 1 września 2022 r. Oznacza to, że we wrześniu powinniście Państwo otrzymać wyższą dotację!

Przypominajmy gminom o obowiązku aktualizacji dotacji przedszkonej i szkolnej

Przypominajcie Państwo gminom i powiatom o obowiązku aktualizacji! Zarówno czerwcowej, jak i sierpniowej. Po raz kolejny uczulam Państwa, że warto znać swoje prawa i z nich aktywnie korzystać!

Prawa i obowiązki osoby przeprowadzającej kontrolę wydatkowania dotacji oświatowej

Skarga w przypadku braku aktualizacji przedszkolnej

Czas na skargę, jeśli gmina nie przeprowadzi aktualizacji kwoty dotacji oświatowej to 30 dni od daty niedokonania tej czynności. Czyli dotyczy to ostatniego dnia lipca 2022 w przypadku aktualizacji czerwcowej i ostatniego dnia września 2022, jeśli chodzi o aktualizację sierpniową.

Roszczenia w kwestii zaniżonych dotacji szkolnych i przedszkolnych

Kancelaria Adwokacka Adwokat Beata Patoleta zajmuje się także dochodzeniem praw szkół i przedszkoli w kwestii zaniżonych kwot dotacji oświatowych. Jeśli chcecie Państwo sprawdzić, czy w waszej gminie występuje ten problem, prosimy o kontakt: lexedu@lexedu.pl

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie