Zaniżanie dotacji przedszkolnej. Prokuratura zajmie się sprawą

Zaniżanie dotacji. Prokuratura zajmie się sprawą

Bronimy Państwa interesów nie tylko w sprawach cywilnych oraz administracyjnych! Wczoraj Sąd uwzględnił złożone przez naszą Kancelaria Beata zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez wójta jednej z gmin. Nakazał też prokuraturze podjęcie czynności celem zbadania sprawy. Sprawa zaniżania dotacji dla przedszkoli niepublicznych. 

Wygraliśmy dwie sprawy o niedopłacone dotacje! Klient otrzyma ponad 3,5 miliona złotych!

Zaniżona dotacja dla przedszkola. Roszczenia i odpowiedzialność karna

Bezprawne działania, na jakie wskazywaliśmy, miały polegać na prowadzeniu takiej księgowości wydatków gminy, aby w podstawie naliczenia dotacji nie uwzględniać wszystkich wydatków bieżących. Konsekwencją tego było wypłacanie naszemu Klientowi zaniżonej dotacji. Takie działanie stanowi nie tylko podstawę do domagania się wypłaty zaniżonej dotacji. Może ono też prowadzić do odpowiedzialności karnej osób, które celowo doprowadziły do takiej sytuacji!

Roszczenia w sprawie dotacji oświatowych. Jak dochodzić swoich praw?

– – – – – – – – – – – – – – –

POZNAJ NASZE SZKOLENIA:

Dotacje, kontrola, rozliczanie dotacji na kształcenie specjalne, najnowsze zmiany w prawie
Szkolenia przeznaczone są dla osób prowadzących szkoły, przedszkola i żłobki
Tematyka i zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/

– – – – – – – – – – – – – – –

Zaniżona dotacja przedszkolna? Zajmiemy się sprawą roszczenia!

Prawo oświaty niepublicznej to wiodąca specjalizacja Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta. Wiele lat temu, naszą przygodę z prawem oświatowym, która przerodziła się w pasję, rozpoczynaliśmy od postępowań związanych z błędnym naliczaniem dotacji oświatowych. Dziś reprezentujemy przedszkola i inne jednostki oświatowe z całego kraju we wszystkich aspektach związanych z prawem oświatowym i działalnością ich placówek.

Roszczenia z tytułu niedopłaconych dotacji oświatowych

Reprezentujemy klientów z całego kraju w sprawach roszczeń z tytułu niedopłaconych dotacji. Wspieramy jednostki oświatowe na wszystkich etapach postępowania: od oszacowania kwoty niedopłaty w placówce, przez negocjacje z samorządem, po reprezentację klienta podczas dochodzenia roszczeń przed sądem

Kontakt:  lexedu@lexedu.pl
Facebook: Kancelaria Adwokacka Adwokat Beata Patoleta

Przedszkole. Jakie są limity wynagrodzeń finansowanych dotacją?