Wygraliśmy dwie sprawy o niedopłacone dotacje! Klient otrzyma ponad 3,5 miliona złotych!

Wygraliśmy kolejne dwie sprawy o niedopłacone dotacje oświatowe
Wygraliśmy kolejne dwie sprawy o niedopłacone dotacje oświatowe

Roszczenia w kwestii niedopłaconej dotacji oświatowej. Zeszły tydzień to dla nas dwa kolejne pomyślnie zakończone postępowania, jedno w apelacji szczecińskiej, a drugie w gdańskiej. Udało nam się, po raz kolejny, uzyskać dla Państwa korzystne orzeczenia w sprawach o niedopłacone dotacje przeciwko jednostce samorządu terytorialnego. Wartość przedmiotu sporu w jednej ze spraw wyniosła, wraz z odsetkami, ponad 3,5 mln złotych.

Koronawirus w przedszkolu – zasady postępowania. Wniosek do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego [WZÓR]

– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych
Szkolenie 12 grudnia 2023 godzina 16.00
Zapisy: Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych
– – – – – – – – – – – – – – –
Pogotowie dotacyjne. Roczne rozliczenie dotacji – zasady i tryb składania

Szkolenie 20 grudnia 2023 godzina 16.00
Zapisy: Pogotowie dotacyjne. Roczne rozliczenie dotacji
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów
Dostęp do nagrania szkolenia
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 – nagranie – Zapisy
– – – – – – – – – – – – – – –

Niedopłacone dotacje oświatowe – zaniżane bezprawnie

W obu wydanych orzeczeniach Sądy potwierdziły dopuszczalność dochodzenia roszczeń o niedopłaconą dotację. Podtrzymały również dotychczasowe stanowisko, dotyczące sposobu obliczania dotacji oświatowej. Powyższe orzeczenia potwierdzają, że jednostki samorządu terytorialnego, które zaniżały dotacje oświatowe działały w sposób bezprawny. Obecnie są one zobowiązane do zapłaty powstałych na tym tle roszczeń osób prowadzących placówki oświatowe.

Sprawdź czy otrzymywałeś dotację oświatową w należytej wysokości

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się, czy dotacja, którą otrzymywaliście, wypłacana była we właściwej wysokości, prosimy o mail w tej sprawie: lexedu@lexedu.pl lub wiadomości na fanpage  Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta. W wiadomości prosimy wpisać kwotę dotacji w poszczególnych latach i gminę, która ja wypłacała. Sprawdzimy ewentualną zasadność i wysokość roszczenia w Państwa sprawie.

Roszczenia w sprawie dotacji oświatowych. Jak dochodzić swoich praw?

W sprawach dotacji reprezentujemy klientów z całego kraju

Kancelaria Adwokacka Adwokat Beata Patoleta reprezentuje klientów z całego kraju w sprawach roszczeń z tytułu nieopłaconych dotacji. Wspieramy jednostki oświatowe na wszystkich etapach postępowania: od oszacowania kwoty niedopłaty w placówce, przez negocjacje z samorządem, po reprezentację klienta podczas dochodzenia roszczeń przed sądem.

Wygraliśmy w Lublinie w sprawie niedopłaty dotacji!

Roszczenie za jeden rok niedopłaty dotacji – często ponad 100 tysięcy złotych

Warto sprawdzić ewentualne roszczenie w sprawie dotacji oświatowej. Roszczenia, którymi się zajmujemy, to często znacznie ponad 100 tysięcy złotych za rok. Przypominamy też, że z końcem tego roku (2020) przedawnieniu ulegają roszczenia dotyczące roku 2010. Dlatego jeśli ktoś prowadzi przedszkole od 2010, warto sprawdzić, czy samorząd wypłacał nam dotację w należnej wysokości, to ostatni moment na przedstawienie roszczenia za rok 2010.

Przedszkole publiczne – remedium na finansowe problemy samorządów