Jakie są limity wynagrodzeń finansowanych dotacją?

Limity wynagrodzeń finansowanych dotacją
Limity wynagrodzeń finansowanych dotacją

Częstym pytaniem, jakie kierujecie Państwo do mnie, jest pytanie o wysokość wynagrodzenia jakie może być finansowane dotacją. Limity wynagrodzeń określa  art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w związku z art. 30 ust. 3 Karty nauczyciela oraz ustawa budżetowa na dany rok.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Efektywne wydatkowanie i prawidłowe rozliczanie dotacji oświatowych
Termin:
18 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Optymalizacja zarządzania środkami z dotacji i rozliczanie wydatków
Zapisy: Wydatkowanie i rozliczanie dotacji >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Organizacyjne aspekty funkcjonowania niesamorządowej jednostki oświatowej
Termin:
24 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Etaty specjalistów, oddziały integracyjne, dni wolne, dotacje, czesne
Zapisy: Funkcjonowanie placówki niesamorządowej >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Wynagrodzenie finansowane dotacją – limity wynagrodzeń

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych roczne wynagrodzenie osoby fizycznej, jeżeli pełni funkcje dyrektora albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego może być finansowane dotacja do limitu:

  • 250% 12 krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego – w przypadku publicznych przedszkoli, szkół, innych form wychowania przedszkolnego, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach tzw. „konkursowych”
  • 150% 12 krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego w przypadku niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, oraz niepublicznych szkół i placówek.

Koronawirus w przedszkolu – zasady postępowania. Wniosek do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego [WZÓR]

Średnie wynagrodzenie i co z tego wynika?

Średnie wynagrodzenie nauczyciela, zgodnie z ustawą budżetową to kwota 3337, 55 zł (od września 3537,80). Zgodnie z art. 30 ust. 3 pkt. 4 średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego stanowi 184 % średniego wynagrodzenia nauczyciela, czyli 6 141,1 zł (od września 6509,55 zł ). Co z tego wynika i jak wpływa na limity wynagrodzeń w placówkach oświatowych?

  • Dla dyrektorów publicznych przedszkoli, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych „konkursowych” roczny limit wynagrodzenia, jaki możecie Państwo sfinansować dotacją wyniesie w tym roku 187 917,50 zł
  • Dla dyrektorów niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, oraz niepublicznych szkół i placówek, wyniesie w tym roku 112750,50 zł (od września 117 171,93 zł ).

Roczne limity wynagrodzeń w kontekście wynagrodzenia miesięcznego

Limity wynagrodzeń są roczne i dają możliwość wypłacania comiesięcznie wynagrodzenia, niekoniecznie w równej wysokości. Uzasadnione jest to również faktem, że sama dotacja jest roczna, a jedynie wypłacana w miesięcznych częściach. Jaki jest limit wynagrodzenia dyrektora przedszkola niepublicznego w 2020? Dla tych z Państwa, którzy chcą jednak wypłacać wynagrodzenie w równych miesięcznych częściach kwoty te wynoszą odpowiednio:

  • 15 352, 75 złote (od września 16 273,88 złote )
  • 9 211,65 złote (od września 9 764,33 złote)

Ważna sprawa – tytuł przelewu!

Mimo, że nie istnieje taki ustawowy obowiązek, polecam dokonywać wypłat w formie przelewów na prywatny rachunek bankowy. Uczulam, aby tytuł przelewu nigdy nie brzmiał: wynagrodzenie organu prowadzącego. Jest to przecież, Państwa wynagrodzenie za pełnienie funkcji dyrektora, lub innej pracy na rzecz przedszkola: nauczyciela, terapeuty, osoby prowadzącej zajęcia etc. W treści tytułu przelewu wpisujemy: wynagrodzenie dyrektora, nauczyciela, terapeuty.
Limity wynagrodzeń za wykonywanie różnych zadań nie łącza się.

Zobacz też:

500 złotych dotacji dla nauczyciela i roszczenia ws. dotacji oświatowych
Zaniżanie dotacji. Prokuratura zajmie się sprawą
Zapraszamy na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta