Wydatkowanie dotacji – ZUS, odsetki, opłaty. Co z pożyczką z PFR?

Dotacje. Wydatkowanie, niedopłaty
Dotacje. Wydatkowanie, niedopłaty

Spotkanie live z mec. Beatą Patoletą. Przypominamy Państwu, że z końcem tego roku przedawnia się roszczenia dotacyjne za 2011. Warto zainteresować się sprawą wcześniej i nie czekać na ostatnią chwilę. Zwracamy uwagę na wysokość aktualnej dotacji i ewentualne skargi w tej kwestii – macie na nie Państwo 30 dni od momentu podjęcia wiedzy o nieprawidłowościach. Pani mecenas odniosła się również do pytań dotyczących wydatkowania dotacji oświatowych m.in. w kwestii ZUS, wynagrodzeń i opłat z odsetkami. Mecenas poruszyła także kwestię ewentualnego zwrotu pożyczki z PFR

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

W 2021 przedawnią się roszczenia dot. dotacji przedszkolnych za 2011

W grudniu 2021 przedawnią się roszczenia dotacyjne za rok 2011. Nie czekajcie Państwo do ostatniej chwili z podjęciem tej decyzji. W minionym roku, jeszcze 31 grudnia 2020 wysyłaliśmy ostatnie zawezwania do próby ugodowej.

Od wielu lat zajmujemy się zagadnieniem niedopłaconych kwot dotacji. Orzecznictwo w tej kwestii już się ustabilizowało. Wiadomo, że do roku 2016 włącznie, dotacja powinna być liczona w oparciu o ostatni plan wydatków z uwzględnieniem zmian, które następowały w budżecie w trakcie roku. Te zmiany to jest dokładnie ten sam budżet na dany rok. Wiadomo też, że należało wliczać wszystkie wydatki bieżące. Również te, które były księgowane na wydzielonym rachunku dochodu. Natomiast przyjmowana do podstawy liczba dzieci ma być rzeczywistą liczbą dzieci, a nie statystyczną.

Roszczenia są rzeczywiście często bardzo wysokie. Coraz więcej takich spraw kończy się ugodą. Włodarze zastanawiają się czy jest sens przeciągać te sprawy przez kilka lat. Czy jest to ekonomicznie uzasadnione. Często dochodzi bowiem do takiej sytuacji, gdy sprawa trwa 5-6 lat, że wartość odsetek jest większa niż wartość samego roszczenia. Do tego dochodzą jeszcze koszty postępowania, apelacji, biegłych… Dlatego też, co nas bardzo cieszy, często kończymy te postępowania, zawarciem ugody.

Roszczenia z tytułu niedopłaconej dotacji. Kolejny sukces naszego klienta!

Weryfikacja aktualizacji dotacji oświatowej

Budżety jednostek samorządu terytorialnego są już najczęściej uchwalone. Od momentu, w którym dowiecie się Państwo o nieprawidłowości w naliczeniu dotacji macie 30 dni na podjecie działań. Jest to termin dość różnie interpretowany. Data kiedy otrzymacie Państwo informację lub gdy otrzymacie przelew, dlatego istotne jest by szybko reagować. Styczniowa dotacja może być wypłacona Państwu najpóźniej do 20 stycznia.

Koszt a wydatek – problem wydatków z pogranicza roku

Zasiłki, ZUS i dotacja dla szkoły, przedszkola

Dany wydatek zawsze rozliczamy wg daty dokonaniu wydatku. Oznacza to, że wydatek rozliczamy z tą datą, kiedy fizycznie płacimy pieniądze. Jeśli w poprzedzającym miesiącu nadpłacimy składkę, a w następnym nie wpłacimy nic, to w tym miesiącu nie mamy wydatku. Proszę pamiętać, że dotacja jest świadczeniem rocznym, rozliczanym rocznie, to jest jedno świadczenie wypłacane w 12 częściach. Jeżeli z 2020 została Państwu jakaś nieuregulowana faktura, to ten rok jest już zamknięty. Jeśli w 2020 otrzymaliście Państwo 100 tysięcy dotacji, to powinniście mieć Państwo dowodów poniesienia wydatku na kwotę 100 tysięcy. To co zostało, jest kwotą niewykorzystaną. Jeśli fakturę za rok 2020 uregulujecie Państwo w 2021, to będzie to wydatek za rok 2021. Wydatek ten będzie finansowany dotacją za rok 2021.

Kontrola dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe

Dotacje oświatowe a opłaty i odsetki

Co w sytuacji kiedy w roku 2021 uregulowałam płatność za gospodarowanie odpadami za kilka minionych lat wraz z odsetkami? Będzie to płatność finansowana dotacją za rok 2021. Natomiast jeśli chodzi o odsetki, to nie będą one wydatkiem bieżącym i nie mogą być finansowane dotacją.

Dotacje oświatowe – niedopłaty i roszczenia. W 2020 nasi Klienci odzyskali ponad 10 milionów złotych!

Opłaty za prowadzenie rachunku – finansowane dotacją oświatową?

W mojej ocenie opłaty za prowadzenie rachunku są zdecydowanie wydatkami bieżącymi i jako takie mogą być rozliczane dotacją. Problem może pojawić się wówczas, kiedy poza wydatkami na przedszkole rachunek służy do obsługi innej działalności. Podobnie jest np. z wliczaniem do wydatków całości kosztów utrzymania budynku, w którym poza przedszkolem mieści się jeszcze jakaś inna Państwa firma. W tej sytuacji koszty należy rozliczać proporcjonalnie. Nie możemy bowiem dotacją finansować innych wydatków niż te, na które ona została przeznaczona.

Dotacje przedszkolne a wynagrodzenie małżonka zatrudnionego w placówce

Jeśli małżonek wykonuje pracę na rzecz przedszkola, to jego wynagrodzenie jest oczywiście wydatkiem bieżącym.

Rozliczenie dotacji – faktura i potwierdzenie płatności

Czy konieczne jest dołączanie potwierdzenia płatności do faktur przy rozliczaniu dotacji? Sama faktura, zwłaszcza w przypadku przelewu jako forma płatności, nie jest dowodem, ze wydatek został zrealizowany. Dopiero potwierdzenie płatności świadczy o realizacji wydatku i dacie jego dokonania. Możemy mieć fakturę z 2020 roku, a zapłacić ją w 2021… lub w ogóle jej nie opłacić. Można nie podpinać potwierdzeń płatności do faktury, ale podczas kontroli jest bardzo dużo pracy z odnajdywaniem tych dowodów wpłaty.

Wytyczne GIS przedszkola i żłobki V aktualizacja – pełny tekst

Rozliczanie monitoringu zewnętrznego z dotacji oświatowej

Wszystko zależy od tego, do czego służy ten monitoring. Jeśli jego montaż jest uzasadniony np. z punktu widzenia bezpieczeństwa dzieci, to jak najbardziej. Należy jednak pamiętać o tym, że koszt nie może przekraczać 10 tysięcy złotych.

Pożyczka z PFR a przedszkole – czy grozi zwrot?

Szanowni Państwo, od samego początku wskazywaliśmy Państwu, że rzeczywiście ta pożyczka odnosi się do przedsiębiorców, a przedszkola nimi nie są. Trudno jest powiedzieć jak się ta sytuacja rozwinie. W mojej ocenie nie spełniacie Państwo definicji przedsiębiorcy jeżeli nie macie Państwo wpisu do ewidencji działalności oświatowej i jeśli tej działalności oświatowej fizycznie nie prowadzicie. Mam nadziej, że ustawodawca zmieni zapisy i nie będzie nakazywał zwrotu tych kwot, które przecież wykorzystujecie Państwo dla ochrony miejsc pracy.

Zamknięcie żłobka. Kto podejmuje decyzję? Czy rodzicom przysługuje zasiłek?

Sprawdź czy dotacja dla szkoły, przedszkola była zaniżona w latach 2010-2016

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się, czy dotacja, którą otrzymywaliście, wypłacana była we właściwej wysokości, prosimy o mail w tej sprawie. Adres email: lexedu@lexedu.pl lub fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta. W wiadomości prosimy wpisać kwotę dotacji w poszczególnych latach i gminę, która ją wypłacała. Sprawdzimy ewentualną zasadność i wysokość roszczenia w Państwa sprawie.