Dotacje oświatowe – niedopłaty i roszczenia. W 2020 nasi Klienci odzyskali ponad 10 milionów złotych!

Dotacje, niedopłaty i roszczenia
Dotacje, niedopłaty i roszczenia

Istotną częścią działalności naszej Kancelarii jest reprezentowanie Państwa w sprawach o niedopłacone kwoty dotacji. To wiodąca część naszej praktyki. Posiadamy wiedzę, nie tylko związaną z interpretacją przepisów prawa, lecz potrafimy także samodzielnie ustalić wysokość roszczenia. To istotne, bowiem prowadząc sprawę, znamy wartości, stanowiące podstawę kalkulacji niedopłaty i roszczenia.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Efektywne wydatkowanie i prawidłowe rozliczanie dotacji oświatowych
Termin:
18 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Optymalizacja zarządzania środkami z dotacji i rozliczanie wydatków
Zapisy: Wydatkowanie i rozliczanie dotacji >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Organizacyjne aspekty funkcjonowania niesamorządowej jednostki oświatowej
Termin:
24 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Etaty specjalistów, oddziały integracyjne, dni wolne, dotacje, czesne
Zapisy: Funkcjonowanie placówki niesamorządowej >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Dotacje oświatowe: Jak obliczyć wysokość niedopłaty i roszczenia

Do przeprowadzenia weryfikacji poprawności naliczenia dotacji pozyskujemy wszystkie niezbędne dokumenty z gminy, osoba prowadząca przedszkole musi nam dostarczyć jedynie dokumenty wskazujące:

  • wysokość otrzymanej dotacji w danym roku budżetowym
  • liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w danym roku budżetowym

Zamknięcie żłobka. Kto podejmuje decyzję? Czy rodzicom przysługuje zasiłek?

Kontakt z Kancelarią Adwokacką Adwokat Beata Patoleta

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się, czy dotacja, którą otrzymywaliście, wypłacana była we właściwej wysokości, prosimy o mail w tej sprawie. Adres email: lexedu@lexedu.pl lub fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta. W wiadomości prosimy wpisać kwotę dotacji w poszczególnych latach, liczbę dzieci w placówce i gminę, która wypłacała dotację. Sprawdzimy ewentualną zasadność i wysokość roszczenia w Państwa sprawie.

Korzystne rozstrzygnięcia. Roszczenia na ponad 10 milionów złotych

Rok 2020 i początek 2021 były niezwykle korzystne dla osób starających się o przyznanie im niedopłaconych kwot dotacji. Przed sądami zapadło wiele orzeczeń, zasądzających niezasadnie pomniejszone kwoty dotacji. Dla naszych Klientów udało się nam w roku 2020 uzyskać wyroki zasądzające łącznie kwotę ponad 10 milionów złotych. Jest to jednak jedynie nieznaczna część roszczeń, które przysługują Państwu wobec jednostek samorządu terytorialnego. Większość gmin naliczała bowiem dotacje w sposób nieprawidłowy, z pokrzywdzeniem osób prowadzących niepubliczne przedszkola.

Tarcza antykryzysowa. Dofinansowanie z PFR dla przedszkola?

Największe niedopłaty dotacji do roku 2016

Największe nieprawidłowości w zakresie naliczania dotacji przypadają na lata do 2016 włącznie. Upływ każdego roku kalendarzowego wiąże się z utratą przez Państwa prawa do domagania się należnych kwot za dany rok budżetowy. Wraz z końcem roku 2020 przedawnieniu uległo roszczenie za rok 2010. W roku 2021 przedawni się roszczenie dotyczące roku 2011. Nie warto więc wstrzymywać się z dochodzeniem roszczeń o niedopłacone kwoty dotacji, albowiem upływ czasu może spowodować bezpowrotną utratę prawa do domagania się swoich roszczeń.

Kontrola dotacji oświatowej. Prawo do korekty rozliczenia dotacji