Wniosek o interpretację przepisów dotyczących otwarcia jednostek edukacyjnych

Otwarcie placówek edukacyjnych i kwestia limitu miejsc w przedszkolach i żłobkach, a za chwilę również i w szkołach jawi się jako palący problem, który niewątpliwie nasili się po otwarciu szkół. Wystąpiliśmy, w Państwa imieniu, do MEN o interpretację prawa w związku z wytycznymi GIS dotyczącymi edukacji stacjonarnej w jednostkach edukacyjnych.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Rodzice to także pracownicy

Wielu z rodziców (nauczyciele, pracownicy administracji, fryzjerzy, pracownicy restauracji) to rodzice, którzy aby móc wrócić do pracy chcą powierzyć swoje dzieci Państwa opiece. Z naszym zapytaniem do MEN zbiegła się dzisiejsza konferencja, w toku której Pani Ewelina Rupińska prowadząca przedszkole niepubliczne zwróciła się do prezesa rady ministrów z pytaniem dotyczącym zmiany wytycznych dotyczącym zniesienia tych obostrzeń.

Otwarcie placówek edukacyjnych – interpretacja przepisów

Mamy nadzieję, że administracja rządowa usłyszy i uwzględni podnoszone przez Państwa argumenty. Oczekujemy na odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej. W piśmie zwróciliśmy uwagę, że to właśnie niesamorządowe jednostki systemu oświaty jako pierwsze otworzyły mury swoich przedszkoli, starając się sprostać nałożonym na nie dodatkowym obowiązkom. Podobnie, jak w najlepszy możliwy sposób poradziliście sobie Państwo z prowadzeniem kształcenia zdalnego, które przecież nadal realizujecie, mimo braku takiego obowiązku.

Tematyka szkolenia: „Otwarcie szkół, przedszkoli i żłobków – aspekty prawne”

O tych i innych kwestiach opowiemy w trakcie naszego szkolenia:

  • szeroko omówimy rozporządzenie MEN,
  • zasady i terminy otrzymywania zasiłku opiekuńczego,
  • wytyczne GIS, MZ, MEN dla żłobków, poradni psychologiczno pedagogicznych, szkół, przedszkoli,
  • wytyczne w zakresie konsultacji dla szkół,
  • rekomendacje dot. zajęć rewalidacyjnych oraz wwr,
  • odpowiedzialność cywilnoprawną
  • obowiązki organu prowadzącego w tym procedury.

Proszę zarezerwować co najmniej 3 godziny – do zobaczenia!