Otwarcie placówek a dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Nasza Kancelaria już jakiś czas temu przekazywała Państwu informacje na temat wątpliwości dotyczących pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Z tym zagadnieniem wiązał się szereg wątpliwości. Zwłaszcza w kontekście możliwości pobierania tego świadczenia po 6 maja przez rodziców, którzy nie chcieli oddawać swojego dziecka pod opiekę przedszkola, gdy było ono faktycznie otwarte.

Zmiany wykluczają możliwość pobierania dodatkowego zasiłku

Wskazywaliśmy też Państwu, jakie zmiany legislacyjne przeprowadza ustawodawca, które sprowadzają się do pozostawienia dodatkowego zasiłku opiekuńczego wyłącznie rodzicom dzieci niepełnosprawnych lub posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zmiany te wchodzą w życie z dniem 25 maja 2020 roku i wykluczają możliwość pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez rodziców dzieci w wieku do lat 8.

– – – – – – – – – – – – – – –

POZNAJ NASZE SZKOLENIA:

Dotacje, kontrola, rozliczanie dotacji na kształcenie specjalne, najnowsze zmiany w prawie
Szkolenia przeznaczone są dla osób prowadzących szkoły, przedszkola i żłobki
Tematyka i zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/

– – – – – – – – – – – – – – –