Otwarcie placówek a dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Nasza Kancelaria już jakiś czas temu przekazywała Państwu informacje na temat wątpliwości dotyczących pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Z tym zagadnieniem wiązał się szereg wątpliwości. Zwłaszcza w kontekście możliwości pobierania tego świadczenia po 6 maja przez rodziców, którzy nie chcieli oddawać swojego dziecka pod opiekę przedszkola, gdy było ono faktycznie otwarte.

Zmiany wykluczają możliwość pobierania dodatkowego zasiłku

Wskazywaliśmy też Państwu, jakie zmiany legislacyjne przeprowadza ustawodawca, które sprowadzają się do pozostawienia dodatkowego zasiłku opiekuńczego wyłącznie rodzicom dzieci niepełnosprawnych lub posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zmiany te wchodzą w życie z dniem 25 maja 2020 roku i wykluczają możliwość pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez rodziców dzieci w wieku do lat 8.

– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych
Szkolenie 12 grudnia 2023 godzina 16.00
Zapisy: Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych
– – – – – – – – – – – – – – –
Pogotowie dotacyjne. Roczne rozliczenie dotacji – zasady i tryb składania

Szkolenie 20 grudnia 2023 godzina 16.00
Zapisy: Pogotowie dotacyjne. Roczne rozliczenie dotacji
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów
Dostęp do nagrania szkolenia
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 – nagranie – Zapisy
– – – – – – – – – – – – – – –