Otwarcie placówek a dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Nasza Kancelaria już jakiś czas temu przekazywała Państwu informacje na temat wątpliwości dotyczących pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Z tym zagadnieniem wiązał się szereg wątpliwości. Zwłaszcza w kontekście możliwości pobierania tego świadczenia po 6 maja przez rodziców, którzy nie chcieli oddawać swojego dziecka pod opiekę przedszkola, gdy było ono faktycznie otwarte.

Zmiany wykluczają możliwość pobierania dodatkowego zasiłku

Wskazywaliśmy też Państwu, jakie zmiany legislacyjne przeprowadza ustawodawca, które sprowadzają się do pozostawienia dodatkowego zasiłku opiekuńczego wyłącznie rodzicom dzieci niepełnosprawnych lub posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zmiany te wchodzą w życie z dniem 25 maja 2020 roku i wykluczają możliwość pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez rodziców dzieci w wieku do lat 8.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –