Zagrożenie wynikające z wprowadzonych limitów. Inicjatywa pro bono

Od lat współpracujemy z osobami prowadzącymi przedszkola niesamorządowe. Znamy Państwa wysiłek wkładany w budowę i rozwój lokalnych jednostek systemu oświaty, rozumiemy Państwa problemy oraz specyfikę działalności, a dzięki temu dostrzegamy potencjalne zagrożenia związane z niepubliczną edukacją. Jednym z nich są wprowadzone limity w przedszkolach i innych placówkach oświatowych.

Osoby zainteresowane udziałem w tej inicjatywie mogą zgłaszać swój akces do niedzieli do godziny 18.00, na adres e-mail lexedu@lexedu.pl w odpowiedzi uzyskają Państwo szczegółowe informacje.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Inicjatywa we współpracy z Ogólnopolskim Zrzeszeniem Przedszkoli Niepublicznych

Dlatego też, z uwagi na Państwa pytania i wątpliwości, we współpracy z powstającym Ogólnopolskim Zrzeszeniem Przedszkoli Niepublicznych podjęliśmy inicjatywę mającą na celu przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom, wynikającym z wprowadzonego limitu – 12 wychowanków w grupie. Ten problem sygnalizujecie Państwo od momentu wprowadzenia wytycznych.

Wznowienie zajęć stacjonarnych – dwa problemy

Tym samym zasadnym jest zwrócenie uwagi Ministerstwa Edukacji Narodowej na dwa zasadnicze aspekty:

  • po pierwsze, w chwili obecnej swoją pełną działalność wznowiły przede wszystkim placówki z sektora oświaty niesamorządowej.
  • po drugie, problem dotyczący limitu miejsc wydaje się stwarzać realne zagrożenie, zwłaszcza dla tych jednostek, bowiem w większości przypadków prowadzą Państwo przedszkole w jednej lokalizacji. Tym samym nie jest możliwe, rozdzielenie dzieci pomiędzy różne budynki – tak jak Ministerstwo wskazuje w swoich komunikatach, jako sposób rozwiązania tego problemu.

Wspólne działania dla dobra edukacji

Takie stanowisko pomija oświatę niesamorządową, podobnie jak oświata niesamorządowa została pominięta w dofinansowaniu w ramach programu „Zdalna Szkoła +”. Oświata niesamorządowa powinna podjąć w tym zakresie inicjatywę. Liczymy iż pokazanie Państwa racji pozwoli uzyskać aprobatę Ministerstwa, zwłaszcza jeśli w te działania zaangażujecie się Państwo solidarnie i powszechnie. Stąd inicjatywa.

W trosce o system oświaty

Wyjaśniamy, że działania Kancelarii związane z reprezentowaniem państwa jako osób prowadzących jednostki systemu oświaty ma na celu troskę o dobro systemu oświaty i jest to działanie pro bono.

Osoby zainteresowane udziałem w tej inicjatywie mogą zgłaszać swój akces do niedzieli do godziny 18.00, na adres e-mail lexedu@lexedu.pl w odpowiedzi uzyskają Państwo szczegółowe informacje.