Zagrożenie wynikające z wprowadzonych limitów. Inicjatywa pro bono

Od lat współpracujemy z osobami prowadzącymi przedszkola niesamorządowe. Znamy Państwa wysiłek wkładany w budowę i rozwój lokalnych jednostek systemu oświaty, rozumiemy Państwa problemy oraz specyfikę działalności, a dzięki temu dostrzegamy potencjalne zagrożenia związane z niepubliczną edukacją. Jednym z nich są wprowadzone limity w przedszkolach i innych placówkach oświatowych.

Osoby zainteresowane udziałem w tej inicjatywie mogą zgłaszać swój akces do niedzieli do godziny 18.00, na adres e-mail lexedu@lexedu.pl w odpowiedzi uzyskają Państwo szczegółowe informacje.

– – – – – – – – – – – – – – –

POZNAJ NASZE SZKOLENIA:

Dotacje, kontrola, rozliczanie dotacji na kształcenie specjalne, najnowsze zmiany w prawie
Szkolenia przeznaczone są dla osób prowadzących szkoły, przedszkola i żłobki
Tematyka i zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/

– – – – – – – – – – – – – – –

Inicjatywa we współpracy z Ogólnopolskim Zrzeszeniem Przedszkoli Niepublicznych

Dlatego też, z uwagi na Państwa pytania i wątpliwości, we współpracy z powstającym Ogólnopolskim Zrzeszeniem Przedszkoli Niepublicznych podjęliśmy inicjatywę mającą na celu przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom, wynikającym z wprowadzonego limitu – 12 wychowanków w grupie. Ten problem sygnalizujecie Państwo od momentu wprowadzenia wytycznych.

Wznowienie zajęć stacjonarnych – dwa problemy

Tym samym zasadnym jest zwrócenie uwagi Ministerstwa Edukacji Narodowej na dwa zasadnicze aspekty:

  • po pierwsze, w chwili obecnej swoją pełną działalność wznowiły przede wszystkim placówki z sektora oświaty niesamorządowej.
  • po drugie, problem dotyczący limitu miejsc wydaje się stwarzać realne zagrożenie, zwłaszcza dla tych jednostek, bowiem w większości przypadków prowadzą Państwo przedszkole w jednej lokalizacji. Tym samym nie jest możliwe, rozdzielenie dzieci pomiędzy różne budynki – tak jak Ministerstwo wskazuje w swoich komunikatach, jako sposób rozwiązania tego problemu.

Wspólne działania dla dobra edukacji

Takie stanowisko pomija oświatę niesamorządową, podobnie jak oświata niesamorządowa została pominięta w dofinansowaniu w ramach programu „Zdalna Szkoła +”. Oświata niesamorządowa powinna podjąć w tym zakresie inicjatywę. Liczymy iż pokazanie Państwa racji pozwoli uzyskać aprobatę Ministerstwa, zwłaszcza jeśli w te działania zaangażujecie się Państwo solidarnie i powszechnie. Stąd inicjatywa.

W trosce o system oświaty

Wyjaśniamy, że działania Kancelarii związane z reprezentowaniem państwa jako osób prowadzących jednostki systemu oświaty ma na celu troskę o dobro systemu oświaty i jest to działanie pro bono.

Osoby zainteresowane udziałem w tej inicjatywie mogą zgłaszać swój akces do niedzieli do godziny 18.00, na adres e-mail lexedu@lexedu.pl w odpowiedzi uzyskają Państwo szczegółowe informacje.