Prawo rodzinne w jednostkach oświatowych. Zasady, spór o dziecko, władza rodzicielska

Prawo rodzinne - przedszkole, szkoła, placówka oświatowa
Prawo rodzinne – przedszkole, szkoła, placówka oświatowa

Prowadząc placówkę oświatową, macie Państwo styczność z różnymi gałęziami prawa. Jedną z nich jest prawo rodzinne. Znajomość przepisów prawa rodzinnego pomoże Państwu w prowadzeniu działalności oświatowej, szczególnie w sytuacji, gdy między rodzicami trwa spór o dziecko. Jakie zasady prawa rodzinnego są najważniejsze z punktu widzenia jednostki oświatowej? Podczas szkolenia, które zaplanowaliśmy na 31 sierpnia godz. 16.00 postaramy się przybliżyć Państwu wszystkie aspekty prawa rodzinnego.

Zapraszamy na nasze szkolenia

Szkolenia Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta >>>

Prawo rodzinne. Umowa o świadczenie usług

Bardzo istotne jest zagadnienie dotyczące zawarcia umowy o świadczenie usług. Czy umowę taką zawierają rodzice, czy wystarczy jedynie podpis jednego z nich? Często pojawia się również analogiczne pytanie dotyczące rozwiązania umowy – czy rodzice wspólnie muszą złożyć oświadczenie woli czy w tej sytuacji skuteczne jest oświadczenie jednego z rodziców.Problem ten jest złożony, a odpowiedź na postawione powyżej pytania zależy tego, czy rodzicom przysługuje władza rodzicielska.

Czy niepełnoletni może być upoważniony do odbioru dziecka z przedszkola?

Władza rodzicielska a interes dziecka

Władza rodzicielska to ogół praw i obowiązków względem małoletniego dziecka, mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy i strzeżenia interesów dziecka, jak i jego majątku. Co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodziców i jest niezależna od pozostawania przez nich w nieformalnym związku, bądź związku małżeńskim. Zakres władzy rodzicielskiej jest jednakowy dla każdego z rodziców, a każdy z rodziców jest uprawiony do jej wykonywania samodzielnie.

Zobacz też:

Zasady sanitarne obowiązujące w nowym roku szkolnym, od 1 września 2021

MEiN potwierdza nasze stanowisko. Do kontroli uprawnieni pracownicy samorządowi

Rodzice zobowiązani do wspólnego działania

Jednak w zakresie istotnych spraw dziecka, rodzice obowiązani są do wspólnego działania. Podczas szkolenia wyjaśnimy, jakie czynności należą do tego katalogu i czy jest nią zawarcie umowy z przedszkolem. Brak jest bowiem normy prawnej, która by wprost regulowała sposób zawarcia umowy.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Natomiast istnieją sytuacje, w których Sąd może ograniczyć wykonywanie władzy rodzicielskiej przez jednego rodzica do konkretnych czynności. Wówczas obowiązek uzyskania zgody tego rodzica w zakresie edukacji przedszkolnej, będzie zależał od treści rozstrzygnięcia Sądu. W sytuacji, gdy Sąd pozbawi rodzica władzy rodzicielskiej, osoba taka nie będzie w ogóle posiadała prawa do współdecydowania o dziecku.

Komentarz do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Odcinek 1: “Artykuł 35”

Zapisy w umowach i statucie jednostki oświatowej

W czasie szkolenia omówimy również propozycje zapisów umowy, statutu czy regulaminu, które warto wprowadzić w swojej placówce w celu uregulowania kwestii związanych z współdziałaniem rodziców oraz uniknięcia ewentualnych wątpliwości, jakie mogą towarzyszyć rodzicom ucznia.

Prawo do odbioru dziecka z przedszkola, szkoły, placówki oświatowej

Prowadząc jednostkę oświatową warto również znać przepisy dotyczące prawa do odbioru dziecka z placówki, bowiem jest to istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa dziecka. Podczas szkolenia omówimy prawo rodziców do odbioru dziecka oraz upoważniania osoby trzeciej, w zależności od zakresu przysługującej im władzy rodzicielskiej oraz wytłumaczymy kwestie związane z orzeczeniami dotyczącymi kontaktów rodzica z dzieckiem oraz jego wpływ na możliwość odbioru dziecka z placówki.

Prawo do informacji dotyczących edukacji dziecka

Poruszona zostanie także kwestia prawa rodziców do uzyskania informacji dotyczących edukacji dziecka.

Zapraszamy też na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta