Prawo rodzinne w jednostkach oświatowych. Zasady, spór o dziecko, władza rodzicielska

Prawo rodzinne - przedszkole, szkoła, placówka oświatowa
Prawo rodzinne – przedszkole, szkoła, placówka oświatowa

Prowadząc placówkę oświatową, macie Państwo styczność z różnymi gałęziami prawa. Jedną z nich jest prawo rodzinne. Znajomość przepisów prawa rodzinnego pomoże Państwu w prowadzeniu działalności oświatowej, szczególnie w sytuacji, gdy między rodzicami trwa spór o dziecko. Jakie zasady prawa rodzinnego są najważniejsze z punktu widzenia jednostki oświatowej? Podczas szkolenia, które zaplanowaliśmy na 31 sierpnia godz. 16.00 postaramy się przybliżyć Państwu wszystkie aspekty prawa rodzinnego.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Efektywne wydatkowanie i prawidłowe rozliczanie dotacji oświatowych
Termin:
18 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Optymalizacja zarządzania środkami z dotacji i rozliczanie wydatków
Zapisy: Wydatkowanie i rozliczanie dotacji >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Organizacyjne aspekty funkcjonowania niesamorządowej jednostki oświatowej
Termin:
24 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Etaty specjalistów, oddziały integracyjne, dni wolne, dotacje, czesne
Zapisy: Funkcjonowanie placówki niesamorządowej >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Prawo rodzinne. Umowa o świadczenie usług

Bardzo istotne jest zagadnienie dotyczące zawarcia umowy o świadczenie usług. Czy umowę taką zawierają rodzice, czy wystarczy jedynie podpis jednego z nich? Często pojawia się również analogiczne pytanie dotyczące rozwiązania umowy – czy rodzice wspólnie muszą złożyć oświadczenie woli czy w tej sytuacji skuteczne jest oświadczenie jednego z rodziców.Problem ten jest złożony, a odpowiedź na postawione powyżej pytania zależy tego, czy rodzicom przysługuje władza rodzicielska.

Czy niepełnoletni może być upoważniony do odbioru dziecka z przedszkola?

Władza rodzicielska a interes dziecka

Władza rodzicielska to ogół praw i obowiązków względem małoletniego dziecka, mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy i strzeżenia interesów dziecka, jak i jego majątku. Co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodziców i jest niezależna od pozostawania przez nich w nieformalnym związku, bądź związku małżeńskim. Zakres władzy rodzicielskiej jest jednakowy dla każdego z rodziców, a każdy z rodziców jest uprawiony do jej wykonywania samodzielnie.

Zobacz też:

Zasady sanitarne obowiązujące w nowym roku szkolnym, od 1 września 2021

MEiN potwierdza nasze stanowisko. Do kontroli uprawnieni pracownicy samorządowi

Rodzice zobowiązani do wspólnego działania

Jednak w zakresie istotnych spraw dziecka, rodzice obowiązani są do wspólnego działania. Podczas szkolenia wyjaśnimy, jakie czynności należą do tego katalogu i czy jest nią zawarcie umowy z przedszkolem. Brak jest bowiem normy prawnej, która by wprost regulowała sposób zawarcia umowy.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Natomiast istnieją sytuacje, w których Sąd może ograniczyć wykonywanie władzy rodzicielskiej przez jednego rodzica do konkretnych czynności. Wówczas obowiązek uzyskania zgody tego rodzica w zakresie edukacji przedszkolnej, będzie zależał od treści rozstrzygnięcia Sądu. W sytuacji, gdy Sąd pozbawi rodzica władzy rodzicielskiej, osoba taka nie będzie w ogóle posiadała prawa do współdecydowania o dziecku.

Komentarz do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Odcinek 1: “Artykuł 35”

Zapisy w umowach i statucie jednostki oświatowej

W czasie szkolenia omówimy również propozycje zapisów umowy, statutu czy regulaminu, które warto wprowadzić w swojej placówce w celu uregulowania kwestii związanych z współdziałaniem rodziców oraz uniknięcia ewentualnych wątpliwości, jakie mogą towarzyszyć rodzicom ucznia.

Prawo do odbioru dziecka z przedszkola, szkoły, placówki oświatowej

Prowadząc jednostkę oświatową warto również znać przepisy dotyczące prawa do odbioru dziecka z placówki, bowiem jest to istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa dziecka. Podczas szkolenia omówimy prawo rodziców do odbioru dziecka oraz upoważniania osoby trzeciej, w zależności od zakresu przysługującej im władzy rodzicielskiej oraz wytłumaczymy kwestie związane z orzeczeniami dotyczącymi kontaktów rodzica z dzieckiem oraz jego wpływ na możliwość odbioru dziecka z placówki.

Prawo do informacji dotyczących edukacji dziecka

Poruszona zostanie także kwestia prawa rodziców do uzyskania informacji dotyczących edukacji dziecka.

Zapraszamy też na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta