Korekta rozliczenia dotacji oświatowych. Zasady i terminy

Live z mec. Beata Patoletą. Kontrola dotacji oświatowej. Prawo do korekty i prawidłowe rozliczanie dotacji
Live z mec. Beata Patoletą. Kontrola dotacji oświatowej. Prawo do korekty i prawidłowe rozliczanie dotacji

Zapewne większości z Państwa udało się już przebrnąć przez roczne rozliczenie dotacji oświatowej. Proszę pamiętać, że gdybyście Państwo zorientowali się, że w tym rozliczeniu popełniliście jakiś błąd, że nie uwzględniliście jakichś wydatków, to macie Państwo prawo do sporządzenia korekty rozliczenia dotacji. Proszę te korekty śmiało sporządzać, ponieważ jest ono zawieszane jedynie na czas prowadzenia kontroli lub postępowania administracyjnego. Jak wprowadzić poprawki w rozliczeniu dotacji? Wyjaśnia mecenas Beata Patoleta.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Efektywne wydatkowanie i prawidłowe rozliczanie dotacji oświatowych
Termin:
18 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Optymalizacja zarządzania środkami z dotacji i rozliczanie wydatków
Zapisy: Wydatkowanie i rozliczanie dotacji >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Organizacyjne aspekty funkcjonowania niesamorządowej jednostki oświatowej
Termin:
24 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Etaty specjalistów, oddziały integracyjne, dni wolne, dotacje, czesne
Zapisy: Funkcjonowanie placówki niesamorządowej >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Korekta rozliczenia dotacji – prawo do pomyłki

Często zdarzają się sytuacje, gdy urzędnik stwierdza, że nie przyjmie od Państwa korekty rozliczenia dotacji. Jeśli macie do czynienia z tego typu zachowaniem, to wyślijcie Państwo tę korektę w formie elektronicznej, lub tradycyjną pocztą z potwierdzeniem odbioru. To Państwo dokonujecie rozliczenia dotacji i macie prawo do sporządzenia korekty. Każdy człowiek ma prawo do pomyłki. Nie można zakładać, że jesteśmy nieomylni. Odmowa przyjęcia korekty generowałaby takie właśnie założenie.

Dłuższa nieobecność dziecka w przedszkolu a zwrot dotacji oświatowych

Kontrola prawidłowości rozliczenia dotacji a korekta rozliczenia dotacji

Otrzymujecie już Państwo także pierwsze zawiadomienia o kontroli. Przygotowanie się do niej generuje po Państwa stronie sporo pracy. Proszę pamiętać o tym, że „Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych” wyraźnie wskazuje, ze kontrola może się rozpocząć, nie wcześniej niż w terminie 14 dni od daty otrzymania upoważnienia o kontroli. Informacja o samym fakcie wszczęcia postępowania, bez przekazania Państwu bezpośrednio upoważnienia do kontroli nie rozpoczyna biegu tego terminu. Szerzej opowiemy Państwu o tym, podczas najbliższego szkolenia poświęconego formom prowadzenia działalności oświatowej oraz kontroli rozliczenia dotacji oświatowych. Opowiemy Państwu m.in. o tym, jakie są najważniejsze zasady, o których należy pamiętać, jakich terminów muszą przestrzegać kontrolowani i kontrolujący, jakie prawa Państwu przysługują…

Audyt a kontrola. Ustawa nie przewiduje audytu w niesamorządowych jednostkach oświatowych!

Rozliczenie dotacji na kształcenie specjalne

Pamiętajcie Państwo, że rozliczając dotację w przypadku przedszkola, do którego uczęszczają dzieci bez orzeczeń i dzieci z orzeczeniami, niezbędne jest rozliczanie wydatków przez stosowanie proporcji lub przez rozliczanie wydatków wspólnych wg wartości dotacji otrzymanej na dziecko bez orzeczenia. Ustawodawca wskazuje, żeby osoba prowadząca placówkę przyjęła sobie swój własny sposób rozliczania, rozdzielania wydatków i na jego podstawie wykazywała koszty przy okazji rozliczania dotacji.

Jak sprawdzić, czy dany wydatek można finansować dotacją oświatową? Kogo zapytać?

Zasady reprezentacji w spółkach fundacjach i stowarzyszeniach

Zwróćcie Państwo uwagę na zasady reprezentacji w spółkach fundacjach i stowarzyszeniach, które są organami prowadzącymi. Często traktujecie Państwo te sprawy dość „lekko” i popełniacie w tym zakresie wiele błędów. Pomyłki te mogą prowadzić np. do nieważności zawarcia ważnej umowy. O tych kwestiach również opowiemy podczas szkolenia 3 lutego.

Niedopłaty dotacji, roszczenia, obsługa prawna placówek oświatowych

Wiodącym aspektem działalności Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta są roszczenia o niedopłacone kwoty dotacji oświatowych. Cały czas kierujemy pozwy w Państwa sprawach, szczególnie, że ostatnio zapadło szereg istotnych rozstrzygnięć w tej kwestii. Sprawia to, że jednostki samorządu terytorialnego, coraz częściej decydują się na zawarcie ugody z placówkami. Należne Państwu kwoty są bardzo wysokie. Ustawa w sposób jasny definiowała, że osobie prowadzącej przedszkole należne jest 75% wydatków bieżących, które zostały zaplanowane na dany rok w budżecie danej gminy na samorządowe przedszkola, w przeliczeniu na rzeczywista liczbę uczniów. W efekcie przez wiele lat było tak, że dotacje dla placówek niepublicznych liczone były z dużymi błędami. NIK w swoim raporcie wskazała, że błędy występowały w ponad 90% gmin w Polsce.

Jeśli macie pytania w tej kwestii to zapraszamy do kontaktu. Adres email: lexedu@lexedu.pl lub fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta.