Gminy nie wypłacają grudniowej części dotacji lub robią to z opóźnieniem! Apel o uczciwość włodarzy

Apel o uczciwość gmin - grudniowa część dotacji oświatowej
Apel o uczciwość gmin – grudniowa część dotacji oświatowej

Docierają do nas informacje o niezgodnych z prawem działaniach niektórych włodarzy, którzy z naruszeniem prawa próbują łatać dziury w swoich budżetach, opóźniając, przekładając, lub nawet informując o niewypłaceniu grudniowej części dotacji oświatowej. Dzieje się to kosztem niesamorządowych jednostek oświatowych, ich pracowników, uczniów i rodziców.

W tym artykule:
Wypłacenie 12 części dotacji oświatowym jest ustawowym obowiązkiem gminy
Brak wypłat dotacji oświatowych – czy pracownicy urzędu również nie otrzymają wypłat?
Opóźnienia i wstrzymanie wypłat dotacji — naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Dotacje grudniowe. Haniebne praktyki włodarzy jednostek samorządu terytorialnego.
Skarga, zawiadomienie, informowanie o zaniedbaniach
Dotacja grudniowa powinna zostać wypłacona do 15 grudnia!
Wstrzymane dotacje oświatowe – poszukiwanie pieniędzy kosztem słabszych
Apel o opamiętanie do wójtów, burmistrzów i prezydentów

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Wypłacenie 12 części dotacji oświatowym jest ustawowym obowiązkiem gminy

Bezwzględnym ustawowym obowiązkiem gminy jest wypłacenie dwunastu części dotacji we wskazanych w ustawie terminach! Część za grudzień należy wypłacić do 15 grudnia. Jest to dla Państwa jednocześnie gwarancja możliwości wydania tej kwoty do końca roku budżetowego. Są to też przecież pieniądze, które za swoją pracę winien otrzymać zespół pracowników jednostek oświatowych.

Zatrudnienie w szkole lub przedszkolu osoby bez wymaganych kwalifikacji – jak to zrobić?

Brak wypłat dotacji oświatowych – czy pracownicy urzędu również nie otrzymają wypłat?

Nie mogę uwierzyć, że w niektórych gminach odmawia się Państwu wypłaty ostatniej części dotacji, uzasadniając to brakiem środków. Czy w takiej sytuacji nie wypłaca się również wynagrodzeń pracownikom urzędu? Czy wójt, burmistrz lub prezydent miasta również nie otrzyma swojego wynagrodzenia? Czy działa się tylko kosztem osób, które własnym sumptem realizują zadanie własne gminy?

Opóźnienia i wstrzymanie wypłat dotacji — naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Apeluję o interwencję Regionalnych Izb Obrachunkowych! Przecież takie działanie stanowi jawne naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Proszę też osoby pracujące w mediach o nagłośnienie tej sprawy.

Rozliczenie dotacji i koniec roku w przedszkolu, szkole. Czy można regulować dotacją należności za przyszły rok?

Dotacje grudniowe. Haniebne praktyki włodarzy jednostek samorządu terytorialnego.

Łatwo jest krzywdzić osoby słabsze i w pewien sposób zależne. Nie do uwierzenia jest jednak, że tak się dzieje, że czynią to osoby, którym powierzono wykonywanie władzy, władzy w służbie społeczności lokalnej. To jest haniebne!

Skarga, zawiadomienie, informowanie o zaniedbaniach

Jeśli spotykają Państwa takie praktyki, informujcie o tym rodziców, którzy przecież są wyborcami, interweniujcie u radnych, informujcie rzecznika dyscypliny finansów publicznych, który powinien podjąć działania. Składajcie zawiadomienia do Najwyższej Izby Kontroli. Takie bezprawne działania nie powinny pozostawać bez konsekwencji. Oczywiście w takiej sytuacji przysługuje Państwu również skarga od Wojewódzkiego Sądu Najwyższego.

Zamrożenie cen gazu dla szkół i przedszkoli w 2023 roku. Rządowy projekt zatwierdzony przez sejmową komisję

Dotacja grudniowa powinna zostać wypłacona do 15 grudnia!

Głęboko wierzę, że włodarze się opamiętają i nie będą postępowali wbrew prezentowanym przez siebie publicznie – wartościom, takim jak deklarowane uszanowanie zasady praworządności i działania władzy publicznej na podstawie i w granicach prawa. Prawo wyraźnie wskazuje, że dotacja winna być wypłacona do 15 grudnia!

Wstrzymane dotacje oświatowe – poszukiwanie pieniędzy kosztem słabszych

Wierzę, że poszukiwanie pieniędzy, nie będzie się odbywało kosztem słabszych, biedniejszych i tych, którym ustawa zagwarantowała tę pomoc, którzy z uwagi na inflację, rosnące ceny i rzeczywistość, z jaką borykamy się wszyscy, są w trudnej, a na pewno w trudniejszej od samorządu sytuacji.

Apel o opamiętanie do wójtów, burmistrzów i prezydentów

Proszę Państwa wójtów, burmistrzów i prezydentów o opamiętanie się, bo takie działanie jest po prostu haniebne!

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie