Zamrożenie cen gazu dla szkół i przedszkoli w 2023 roku. Rządowy projekt zatwierdzony przez sejmową komisję

Zamrożenie cen gazu 2023
Zamrożenie cen gazu 2023 [fot. shutterstock]

Rząd skierował do Sejmu projekt ustawy wprowadzającej maksymalną cenę gazu w 2023 roku. Zamrożenie cen gazu dotyczyć ma gospodarstw domowych, wspólnot, spółdzielni i podmiotów wrażliwych. Maksymalna cena za paliwa gazowe ma być ustalona na poziomie ok. 200 zł/MWh. Projekt został zatwierdzony przez sejmową komisję do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

Komisja sejmowa zatwierdziła projekt zamrożenia cen gazu

Sejmowa Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych zatwierdziła  rządowy projekt dotyczący zamrożenia cen paliw gazowych w 2023 roku. Wprowadzone porzez komisję poprawki nie miały większego wpływu na podstawowe założenia ustawy. W 2023 roku możemy się więc spodziewać cen gazu zamrożonych na  na poziomie cen z 2022 r.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Minister Anna Moskwa o zamrożeniu cen gazu w 2023

Do końca roku jest zamrożona taryfa na gaz dla gospodarstw domowych. Ta ustawa kończy się w grudniu tego roku, więc tak jak wielokrotnie zapowiadaliśmy, przygotowaliśmy nowe rozwiązanie.

Zamrożenie cen prądu dla szkół, przedszkoli, żłobków i małych przedsiębiorców. Wzór oświadczenia

Projekt zamrożenia cen gazu trafił do Sejmu

Sejm zajmie się projektem prawdopodobnie podczas najbliższego posiedzenia 30 listopada. Wg deklaracji strony rządowej ma on zabezpieczyć odbiorców gazu i zapewnić im stałe ceny paliw gazowych w 2023 roku.

Minister Moskwa o cenie gazu w 2023 roku

Podstawowe założenie nowego rozwiązania w zakresie gazu to 100% zamrożenie taryfy gazowej na poziomie tego roku. Od początku 2023 r. wróci VAT ale kwota 200 zł zamrożonej taryfy pozostanie.

Aktualizacja dotacji oświatowej – październik 2022. Ustalanie wysokości, kwestionowanie kwoty

Kogo będzie dotyczyło zamrożenie cen gazu w 2023 roku

Ustalone maksymalne ceny gazu mają dotyczyć podmiotów, które były objęte zamrożonymi cenami gazu w 2022 roku, czyli gospodarstw domowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz innych podmiotów, które produkują ciepło lokalnie dla gospodarstw domowych w spółdzielniach.

Przedszkola, żłobki opieka zdrowotna… zamrożone ceny gazu 2023

Podobnie jak zamrożone ceny prądu obejmą one także podmioty, które świadczą kluczowe usługi dla społeczeństwa, czyli m.in. jednostki opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, żłobki, kościoły czy organizacje pozarządowe.

Zmiany w statutach szkół i przedszkoli wrzesień 2022

Maksymalna cena gazu w 2023 – 200 złotych za MWh

Minister Anna Moskwa: Kontynuujemy działania osłonowe dla gospodarstw domowych, wspólnot, spółdzielni czy podmiotów wrażliwych. W przyszłym roku funkcjonować będzie maksymalna cena za gaz — ok. 200 zł netto/MWh. Najbardziej wrażliwym przysługiwać będzie dodatkowo refundacja poniesionych kosztów VAT.

Cena gazu — zwrot VAT dla podmiotów spełniających kryteria

Zwrot pobranego VAT-u dotyczyć będzie osób, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego. Są to gospodarstwa domowe, których dochody nie przekraczają: 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego. VAT będzie im zwracany na podstawie faktur za zużycie gazu w 2023 roku.

Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych

W projekcie ustawy przewidziane są również rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych w zamian za utrzymanie stałej, maksymalnej ceny gazu w 2023 roku.

Szkolenia w naszej kancelarii >>>

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie