Bez podatku za laptopy i bony na laptopy dla uczniów i nauczycieli

Co z podatkiem PIT od laptopów i bonów na laptopy
Co z podatkiem PIT od laptopów i bonów na laptopy [fot.shutterstock/Mehaniq]

Osoby, które otrzymały w 2023 laptopy lub bony na laptopy w ramach programów wsparcia „Laptop dla ucznia, „Laptop dla nauczyciela”, będą zwolnione z podatku dochodowego PIT. Zaniechanie poboru PIT, wynikające z projektu rozporządzenia ministra finansów, będzie dotyczyć przychodów, z tytułu otrzymania komputerów przenośnych albo bonów na zakup laptopa, uzyskanych w okresie od 2 sierpnia do 31 grudnia 2023 r.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Projekt rozporządzenia — zwolnienie z podatku od laptopów i bonów

Ministerstwo finansów opublikowało projekt rozporządzenia „Rozporządzenie ministra finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów uzyskanych przez osoby fizyczne z tytułu otrzymania komputerów przenośnych typu laptop albo bonów na ich zakup”. Zwalnia ono osoby, które otrzymały laptopy lub bony na laptopy w ramach zeszłorocznych programów wsparcia „Laptop dla ucznia, „Laptop dla nauczyciela”.

Prace domowe w szkołach podstawowych — zmiany od 1 kwietnia 2024

Otrzymany bon lub laptop jest przychodem w rozumieniu ustawy PIT

Jak informuje, w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, ministerstwo finansów sprzęt i bony otrzymane w ramach programów wsparcia podlegają przepisom utawy PIT. – W konsekwencji nabycie na podstawie ustawy o wsparciu laptopów i bonów na zakup laptopów, na skutek wyłączenia spod opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, wchodzi w zakres ustawy PIT. Wartość świadczenia w postaci otrzymanego na własność laptopa, jak i bonu na zakup laptopa jest przychodem w rozumieniu przepisów ustawy PIT.

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny: dostosowanie edukacji do potrzeb ucznia

Założenia programów wsparcia a zwolnienie z opodatkowania

W dalszej części uzasadnienia ministerstwo informuje, że sprzęt otrzymany w ramach programów „Laptop dla ucznia, „Laptop dla nauczyciela”, powinien być w założeniu wolny od jakiegokolwiek opodatkowania. – Nie ulega wątpliwości, że projektodawcom ustawy o wsparciu nie chodziło jedynie o „uwolnienie” od opodatkowania nabycia laptopów oraz bonów na zakup laptopów od podatku od spadków i darowizn, ale w ogóle od opodatkowania jakimkolwiek podatkiem, w tym podatkiem PIT.

Kontrola dotacji oświatowych — jakie dokumenty dotyczące pracowników mogą być kontrolowane?

Zaniechanie poboru opodatkowania od sprzętu i bonów na laptopy

W związku z powyższym minister finansów podjął decyzję o zaniechaniu poboru podatku od sprzętu i bonów otrzymanych w ramach wspomnianych programów wsparcia dla uczniów i nauczycieli. – Korzystając z tego ustawowego uprawnienia, Minister Finansów podjął decyzję o wydaniu rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych obejmującego przychody osób fizycznych uzyskane z tytułu otrzymania na własność świadczeń w postaci komputerów przenośnych typu laptop albo bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych w ramach wsparcia rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, o którym mowa w ustawie o wsparciu.

§ 1. Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów uzyskanych z tytułu otrzymanych na własność przez osoby fizyczne świadczeń w postaci komputerów przenośnych typu laptop, zwanych dalej „laptopami”, oraz bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych w ramach wsparcia, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz. U. poz. 1369).

Projekt rozporządzenia: Rozporządzenie ministra finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów uzyskanych przez osoby fizyczne z tytułu otrzymania komputerów przenośnych typu laptop albo bonów na ich zakup

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie