Wniosek o zamrożenie cen prądu 2023 dla gospodarstw domowych, szkół, przedszkoli i żłobków. Wzór oświadczenia

Oświadczenie - wniosek o ograniczenie cen energii elektrycznej
Oświadczenie – wniosek o ograniczenie cen energii elektrycznej

Gospodarstwa domowe, które chcą korzystać z obniżonych cen prądu 2023 mają czas do 30 czerwca 2023 na złożenie wniosku. Mali przedsiębiorcy i jednostki oświatowe mają na to czas do 30 listopada. Złożenie oświadczenia odbiorcy prądu umożliwi Państwu skorzystanie z obniżonych cen prądu w 2023 roku. Jak wypełnić druk oświadczenia dla odbiorców prądu uprawnionych do korzystania z ustalonej maksymalnej ceny prądu? Złożenie oświadczenia odbiorcy uprawnionego przez osoby prowadzące szkoły, przedszkola, MOS-y, MOW-y, domy wczasów dziecięcych, poradnie psychologiczno-pedagogiczne umożliwi im skorzystanie z maksymalnej ceny prądu. Ustawodawca ustalił cenę energii elektrycznej w kwocie nie wyższej niż 785 zł/MWh. Uwaga cena 785 zł/MWh nie zawiera podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Złożenie oświadczenia do 30 listopada 2022 roku obniży cenę prądu do 79 groszy z 1 kWh od 1 grudnia 2022 roku!

Zamrożenie cen gazu w 2023 roku. Rządowy projekt trafił do Sejmu

W tym artykule:
> Wniosek o zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych – do kiedy złożyć oświadczenie?
> Jak prawidłowo wypełnić wniosek o zamrożenie ceny prądu
> Kto może złożyć oświadczenie i skorzystać z zamrożonych cen prądu?
> Wielkość zużycia energii elektrycznej
> Procent energii zużywanej na działalność
> Kategoria odbiorcy uprawnionego do skorzystania z obniżonej ceny prądu
> Zamrożone ceny prądu w 2023 – pytania i odpowiedzi

Wniosek o zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych – do kiedy złożyć oświadczenie?

By skorzystać z obniżonych cen prądu w 2023 roku gospodarstwa domowe, za które takiego oświadczenia nie składa np. wspólnota mieszkaniowa, a chcą korzystać z prądu ponad limit 2,0 MWh, muszą złożyć oświadczenie u sprzedawcy energii elektrycznej do 30 czerwca 2023 roku. Z podwyższonego limitu zamrożonej ceny prądu mogą skorzystać rodziny wielodzietne, gospodarstwa domowe z osobami niepełnosprawnymi oraz rolnicy. Wniosek z oświadczeniem można wysłać listownie, złożyć w punkcie obsługi klienta naszego  sprzedawcy energii lub elektronicznie przez platformę ePAUP, stronę internetową sprzedawcy energii.

 

Jak prawidłowo wypełnić oświadczenie pozwalające korzystać z obniżonej ceny prądu?

Korzystanie z ustalonej maksymalnej ceny prądu umożliwi Państwu złożenie poniższego wniosku w terminie do 30 listopada 2022 roku. Poniżej prezentujemy przykładowo wypełniony wniosek, który mecenas Beata Patoleta omówi podczas spotkania online 21 listopada 2022 roku.

[Wniosek o zamrożenie cen prądu – pdf] Wzór oświadczenia do wypełnienia >>>

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Kto może złożyć oświadczenie i skorzystać z zamrożonych cen prądu?

Podmiotami uprawnionymi do skorzystania z obniżonych cen prądu od grudnia 1 2022 do grudnia 2023 są m.in.: Szkoły, przedszkola, MOS-y, MOW-y, domy wczasów dziecięcych, poradnie psychologiczne, mikro i mali przedsiębiorcy, rolnicy, podmioty opieki zdrowotnej, podmioty prowadzące żłobki, kluby dziecięce oraz organizacje pozarządowe.


Wielkość zużycia energii elektrycznej na podstawie danych z poprzednich lat

Wielkość zużycia energii elektrycznej (dane służące określeniu szacunkowej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby wskazane w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy. Pojęcie energii, która będzie zużywana, jest nie do końca precyzyjne, dlatego proponuję w kolumnie 4 wpisać  planowane zużycie energii w okresie 1 grudnia 2022 r. – 31 grudnia 2023 r. bazując na tym, ile zużyto prądu w 2021 r. i 2022 r. Można również przyjąć zużycie prądu z 2021 r. albo 2022 r., zwiększają otrzymaną wartość o 20%.

Jak wskazuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska pola zawarte w kolumnie 4 powinny być uzupełnione danymi liczbowymi o szacowanym wolumenie energii elektrycznej, który zużywany będzie w danym PPE w okresie 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Dane te dotyczą planowanego zużycia energii, niemniej należy zauważyć, że większość odbiorców uprawnionych, którzy posiadają dane historyczne powinna wpisać w rubrykę dane o historycznym zużyciu (o ile wnioskodawca nie planuje np. instalacji nowych urządzeń, czy zwiększenia lub zmniejszenia produkcji).

Procent energii zużywanej na działalność

Kolumny 5 i 6.  Uwaga suma wartości z kolumn musi wynieść 100 %!
Przykładowo:
Jeśli przedszkole całość energii zużywa na dzialanosc oświatową wówczas w kolumnie 5 wpisze 100 % a w kolumnie 6 – 0%. Jak  na poniższym przykładzie. Natomiast jeśli przedszkole jedynie część energii zużywa na działanosc przedszkola, a inną część na inne cele – wówczas w kolumnie 5 podajemy np. 80 % [zużycie na cele oświatowe], a w kolumnie 6 – 20% [pozostałe zużycie energii elektrycznej].


Kategoria odbiorcy uprawnionego do skorzystania z obniżonej ceny prądu

W piątej części oświadczenia należy wybrać kategorię odbiorcy prądu, który uprawniony jest do skorzystania z obniżonej ceny prądu. W przypadku mikroprzedsiębiorców zaznaczamy 1, w przypadku szkół przedszkoli i innych jednostek oświatowych zaznaczamy pole numer 4.

Zamrożone ceny prądu w 2023 – pytania i odpowiedzi

Jak można złożyć oświadczenie?

Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej –  plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną.

Kto powinien być w oświadczeniu wskazany jako odbiorca?

Ten, kto ma zawartą umowę z dostawcą energii elektrycznej

Przedszkole. Doradca z PGE powiedział żeby zaznaczyć 1 jako przedsiębiorca, czy muszę złożyć nowe oświadczenie jako jednostka oświatowa?

Jeśli składacie Państwo oświadczenie w imieniu jednostki oświatową, to należy zaznaczyć punkt 4 jako prowadzący działalność oświatową.

Co jeśli placówka zmieni siedzibę po 1 grudnia ?

Po 1 grudnia składacie Państwo nowe oświadczenie

Czy jest oznaczone maksymalne dopuszczalne zużycie prądu?

Nie, nie ma takiego limitu zużycia. Ograniczenie dotyczy jedynie czasu. Zamrożenie cen prądu obowiązuje do końca 2023 roku.

Dwie różne jednostki oświatowe w dwóch różnych lokalizacjach – dwa oświadczenia?

Tak. Dla każdej jednostki składamy oddzielne oświadczenie odbiorcy prądu

Skąd wziąć informację o rocznym zużyciu prądu?

Informacja taka znajduje się na fakturach od dostawcy prądu

Czy oświadczenie odbiorcy prądu dotyczy także placówek samorządowych?

Tak. Wniosek o zamrożenie cen prądu moga skłądać także jednostki samorządowe

Co jeśli złożyliśmy oświadczenie z błędem?

Należy złożyć je ponownie, a wcześniejsze wycofać

[Wniosek o zamrożenie cen prądu – pdf] Wzór oświadczenia do wypełnienia >>>

Ustawa dotycząca zamrożenia cen prądu

ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – przyznaje w 2023 r. osobie fizycznej limit 2000 kWh, 2600 kWh (osoby niepełnosprawne) albo 3000 kWh (Karta Dużej Rodziny, rolnicy) według zamrożonych stawek za prąd z początku 2022 r.

Ustawa dotycząca ceny maksymalnej za prąd w 2023 roku

ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku: właśnie ta ustawa daje małym i średnim przedsiębiorcom gwarancję, że nie zapłacą za prąd więcej niż 79 groszy za 1 kWh (785 zł/MWh) (ale osobno są opłaty za dystrybucję). Ta ustawa daje osobom fizycznym jeszcze niższą cenę prądu niż przedsiębiorcom. Cena maksymalna to 693 zł/MWh, czyli około 69 groszy za 1 kWh. Kiedy osoba fizyczna w zakresie poza firmą zapłaci maksymalnie za prąd 69 groszy za 1 kWh? Jak wyczerpie limit 2000 kWh, 2600 kWh (osoby niepełnosprawne) albo 3000 kWh (Karta Dużej Rodziny, rolnicy).

Szkolenia w naszej kancelarii >>>

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie