Podwyżki dla nauczycieli potwierdzone — rozporządzenie płacowe

Wzrost wynagrodzenia nauczycieli 2024
Wzrost wynagrodzenia nauczycieli 2024

Podwyżki dla nauczycieli 2024. W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie MEN dotyczące stawek wynagrodzenia nauczycieli w 2024. Nowe stawki wchodzą w życie w lutym z mocą od 1 stycznia 2024. Oznacza to, że w nauczyciele otrzymają wyższe pensje z wyrównaniem od 1 stycznia 2024.

Aktualizacja kwoty dotacji oświatowych 2024 – kiedy nastąpi? >>>

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Efektywne wydatkowanie i prawidłowe rozliczanie dotacji oświatowych
Termin:
18 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Optymalizacja zarządzania środkami z dotacji i rozliczanie wydatków
Zapisy: Wydatkowanie i rozliczanie dotacji >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Organizacyjne aspekty funkcjonowania niesamorządowej jednostki oświatowej
Termin:
24 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Etaty specjalistów, oddziały integracyjne, dni wolne, dotacje, czesne
Zapisy: Funkcjonowanie placówki niesamorządowej >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Tabela – podwyżki dla nauczycieli 2024. Minimalne stawki wynagrodzenia

Jak poinformowało MEN, w roku 2024 wynagrodzenie nauczycieli początkujących wzrośnie o 33%, a nauczycieli mianowanych i dyplomowanych o 30%. Od 1 stycznia 2024 r. minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego (brutto) wynoszą:

Tabela ze stawkami minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli po podwyżce

 
Poziom wykształceniaEtapy rozwoju zawodowegoMin. wynagrodzenie zasadnicze (brutto) 2024 r.Wzrost wynagrodzenia (brutto)
dla nauczycieli z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym (stanowiących 95% wszystkich nauczycieli)początkujący4 908 zł1 218 zł
mianowany5 057 zł1 167 zł
dyplomowany5 915 zł1 365 zł
dla pozostałych nauczycielipoczątkujący4 788 zł1 188 zł
mianowany4 910 zł1 210 zł
dyplomowany5 148 zł1 188 zł

Wzrost limitu wynagrodzenia w placówkach oświatowych w 2024 >>>

Podwyżki dla nauczycieli i wzrost subwencji oświatowej w roku 2024

Według informacji podanych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w bieżącym roku subwencja oświatowa wzrośnie o 36,2% i wyniesie niemal 88 miliardów złotych.

Subwencja oświatowa dla JST na rok 2024 wynosi ponad 87 mld 983 mln zł i jest wyższa o 36,2% od kwoty subwencji oświatowej w roku 2023. W kwocie subwencji na rok 2024 uwzględniono m.in. skutek wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli (w odniesieniu do nauczycieli początkujących o 33%). Przekłada się to bezpośrednio na 30,33% wzrost kwoty finansowego standardu „A”, który w tym roku wynosi około 9 tys. Standard ten jest podstawą naliczenia kwoty subwencji na poszczególnych uczniów i wychowanków.

Więcej pieniędzy dla placówek niesamorządowych

W swoim komunikacie MEN informuje również o zwiększeniu środków przeznaczonych na dotacje dla placówek niesamorządowych.

Środki te uwzględniają również wzrost dotacji udzielanych przez JST niesamorządowym placówkom wychowania przedszkolnego, co pozwoli na podwyżki wynagrodzeń również w tych placówkach. Minister Edukacji podzielił już zwiększone środki dotacji przedszkolnej; zostały one przekazane do wojewodów odpowiedzialnych za udzielanie dotacji przedszkolnej JST.

Lokal na przedszkole — jakie wymagania musi spełniać?

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie