Pracownicze plany kapitałowe finansowane dotacją oświatową?

PPk a dotacje oświatowe
PPk a dotacje oświatowe [ fot.shutterstock/G-Stock Studio ]

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe i z jakimi obowiązkami ze strony pracodawcy się wiążą? Czy można finansować je z kwot otrzymanych w ramach dotacji oświatowych? O PPK opowiedziała mecenas Beata Patoleta.

– – – – – – – – – – – – – – –
Szkolenie 28 września 2023 godzina 16.00
Awans zawodowy nauczyciela i nadzór pedagogiczny 2023/24
Wymagania należy spełnić by uzyskać dany stopień awansu nauczyciela, zakres nadzoru pedagogicznego…
Zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/awans-zawodowy-nauczyciela-i-nadzor-pedagogiczny
Szkolenie może być finansowane z dotacji oświatowych!
– – – – – – – – – – – – – – –
Szkolenie 5 października 2023 godzina 16.00
Szkolenie warsztatowe: kwalifikacje pracowników placówek oświatowych
Jak oceniać kwalifikacje nauczycieli, pedagogów, specjalistów, pomocy nauczyciela, nauczycieli wspomagających
Zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/szkolenie-warsztatowe-kwalifikacje-pracownikow
Szkolenie może być finansowane z dotacji oświatowych!
– – – – – – – – – – – – – – –
Szkolenie 12 października 2023 godzina 16.00
Program Maluch Plus. Zmiany prawne 2023 i ciągły nabór wniosków
Najnowsze zmiany w programie Maluch Plus 2023, zasady, terminy, warunki…
Zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/program-maluch-plus
– – – – – – – – – – – – – – –

Co to jest PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania, tworzony i współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo. Prywatne i imienne rachunki PPK będą zasilane wpłatami pracownika i podmiotu zatrudniającego oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa.

Skąd się biorą oszczędności w PPK?

Wpłata pracownika od 2% do 4% wynagrodzenia brutto (jeżeli Twoja pensja nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia, wpłata może zostać obniżona nawet do 0,5%)

Wpłata pracodawcy od 1,5% do 4% wynagrodzenia brutto

Dopłata państwowa 250 zł jednorazowej wpłaty powitalnej + 240 zł dopłaty roczne

Jak działają PPK?

Pracodawca, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą u niego (a w razie jej braku – z reprezentacją osób zatrudnionych, wyłonioną w trybie u niego przyjętym), wybiera instytucję finansową, która tworzy prywatne rachunki PPK dla pracowników.

Rachunki są zasilane wpłatami pracownika i pracodawcy oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa. Wpłaty pracownika oraz pracodawcy są naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia. Państwo z kolei przekazuje ustalone kwoty (po spełnieniu odpowiednich warunków); niezależne od dochodów pracownika. Gromadzone na rachunkach PPK środki są lokowane w fundusze, które ograniczają poziom ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK w tzw. fundusze zdefiniowanej daty.

Dla pracownika, udział w PPK jest dobrowolny, może w każdej chwili zrezygnować z oszczędzania w PPK i do niego powrócić. Natomiast dla pracodawcy uruchomienie PPK jest obowiązkowe.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie