Dotacja oświatowa na uczniów z Ukrainy w 2023 roku

Dotacja oświatowa na uczniów, którzy są obywatelami Ukrainy
Dotacja oświatowa na uczniów, którzy są obywatelami Ukrainy [ fot. shutterstock/Halfpoint ]

Pojawiły się informacje, że Państwa dotacja spada, bo nie należy się Państwu dotacja na dzieci będące obywatelami Ukrainy, albo że wydatki te nie są wliczane do podstawy naliczania dotacji. To błędne informacje! Chodzi tu o środki z Funduszu Pomocy, które były przekazywane gminie prowadzącej placówkę wychowania przedszkolnego, do której uczęszcza uczeń z Ukrainy. Dotacja oświatowa tradycyjna będzie na tych uczniów wypłacana na dotychczasowych zasadach.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Uczniowie z Ukrainy a środki z Funduszu Pomocy

Środki z Funduszu Pomocy były przekazywane gminom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego, do których uczęszczali uczniowie z Ukrainy. W ubiegłym roku środki te, jako dodatkowe wsparcie, trafiały również do przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczały dzieci z Ukrainy. W tym roku tak już nie będzie. Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 wyłączono finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, uczniów będących obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy.

Zaległości za czesne w szkole, przedszkolu, żłobku. Jak odzyskać pieniądze?

Dotacja oświatowa na uczniów z Ukrainy na dotychczasowych zasadach

Dotacja oświatowa można powiedzieć tradycyjna będzie na tych uczniów wypłacana na dotychczasowych zasadach. Tak samo zresztą, jak i dotacja podręcznikowa. Będzie również znacznie łatwiejsze skreślenie z listy w szkole podstawowej i przedszkolu publicznym takiego ucznia, nawet w obowiązku, o ile przestał uczęszczać do szkoły czy przedszkola.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie