Lublin. Sąd apelacyjny utrzymał wyrok na rzecz naszego Klienta

Sąd utrzymał wyrok w sprawie roszczenia
Sąd utrzymał wyrok w sprawie roszczenia

Sąd Apelacyjny w Lublinie wyrokiem z 25 maja utrzymał w zasadniczej części wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie, zasądzający na rzecz Klienta naszej Kancelarii roszczenie o niedopłaconą kwotę dotacji przedszkolnej za lata do 2016 roku włącznie.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Sąd potwierdził skuteczność roszczeń ws. dotacji oświatowych

W uzasadnieniu wydanego wyroku Sąd Apelacyjny w Lublinie potwierdził skuteczność dochodzenia roszczeń o niedopłaconą kwotę dotacji i określił, że ich wysokość odpowiada różnicy pomiędzy dotacją w prawidłowej wysokości, a dotacją faktycznie wypłaconą.

Zwrot niedopłaconej dotacji nie podlega rozliczeniu

Dotacja przedszkolna na podstawie zaplanowanych wydatków przedszkoli samorządowych

Zgodnie z rozstrzygnięciem Sądu Apelacyjnego w Lublinie do podstawy ustalenia dotacji należy wliczać wszystkie zaplanowane wydatki na utrzymanie przedszkoli samorządowych, według ostatniego planu wydatków.

Zakończenie roku szkolnego w przedszkolu lub szkole. Zasady organizacji uroczystości

Nieprawidłowości nawet do 40% otrzymywanej dotacji przedszkolnej

To kolejne rozstrzygnięcie potwierdzające prawną dopuszczalność dochodzenia roszczeń o niedopłacone dotacje oświatowe. Linia orzecznicza w tego typu sprawach staje się coraz bardziej ugruntowana i jednolita, a zapadłe chociażby w samym 2021 roku orzeczenia korzystne dla osób prowadzących przedszkola niepubliczne potwierdziły nieprawidłowości w naliczaniu dotacji przez kilkanaście gmin na terenie całej Polski. Skala nieprawidłowości w zakresie naliczania dotacji w wielu wypadkach jest bardzo wysoka i wynosi nawet 40% otrzymywanej dotacji.

Zapraszamy na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta