Zakończenie roku szkolnego w przedszkolu lub szkole. Zasady organizacji uroczystości

Zakończenie roku szkolnego w szkole i przedszkolu. Zasady organizacji uroczystości
Zakończenie roku szkolnego w szkole i przedszkolu. Zasady organizacji uroczystości

Jakie są zasady organizacji zakończenia roku szkolnego w placówkach oświatowych? Jakie wytyczne obowiązują i ile osób może uczestniczyć w takiej imprezie? Prawodawca nie uregulował, w odrębny sposób, zasad organizacji spotkań z okazji zakończenia roku szkolnego lub przedszkolnego. Nie powstały nowe wytyczne dotyczące konkretnie tego typu uroczystości. Zasady dotyczące spotkań lub zgromadzeń określone są w rozporządzeniu Rady Ministrów z 6 maja 2021 roku i to do tych przepisów należy się stosować organizując uroczystość zakończenia roku w placówce edukacyjnej.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Zakończenie roku szkolnego. Wytyczne dla organizatora

Wytyczne określające zasady spotkań i zgromadzeń określone są w „Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”. Stosownie do treści tego rozporządzenia, uroczystość związana z zakończeniem roku szkolnego może się odbyć. Organizator – dyrektor placówki – powinien jednak zastosować się do wytycznych zawartych w powyższych przepisach.

Jak zweryfikować wysokość wypłacanej dotacji oświatowej? [WZÓR WNIOSKU]

W zgromadzeniu może uczestniczyć 150 osób

Zakaz organizowania zgromadzeń obowiązywał do 5 czerwca 2021. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, w ramach luzowania obostrzeń, zakaz ten uchylono. Aktualnie w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć maksymalnie 150 osób. Uczestnicy uroczystości mają obowiązek zachowania półtora metra odstępu od innych osób. Dodatkowo odległość pomiędzy odrębnymi zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 metrów.

Żłobki. Dotacje jedynie na dziecko obecne w placówce?

Szkoły. „Nie jest wskazane organizowanie uroczystości z udziałem wielu osób”

Z wytycznych dla szkół, które uległy zmianie, wynika, że nie jest wskazane organizowanie uroczystości zakończenia roku szkolnego z udziałem wielu osób w pomieszczeniach na terenie szkoły. Stosownie do treść ogólnego rozporządzenia, w imprezach i spotkaniach organizowanych na świeżym powietrzu, w lokalu, lub wydzielonej strefie gastronomicznej może uczestniczyć do 150 osób. W takiej sytuacji należy zachować 15 m. odstępu między stolikami, chbya, że znajduje się między nimi przegroda o wysokości min. 1 metra liczonej od powierzchni stolika.

Zwrot niedopłaconej dotacji nie podlega rozliczeniu

Impreza na świeżym powietrzu. Wytyczne

Rozwiązaniem problemu może być zorganizowanie uroczystości związanych z zakończeniem roku szkolnego w szkołach i przedszkolach na świeżym powietrzu. Osoby uczestniczące w spotkaniu na świeżym powietrzu nie muszą zakrywać ust i nosa.

Limity nie dotyczą zaszczepionych

Wskazane przez ustawodawcę limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

Od 26 czerwca limit 150 osób również w pomieszczeniach

Od 26 czerwca wszystkie typy zgromadzeń zawierają się w limicie do 150 osób – również te organizowane w pomieszczeniach.

Regulamin wydarzenia

Nie ma podstaw prawnych pozwalających na uzyskanie od uczestników wydarzenia informacji dotyczących ich stanu zdrowia. Jednak organizator ma prawo stworzyć regulamin wydarzenia np. dopuszczający do udziału jedynie osoby zdrowe, które nie miały przez ostatnie 14 dni kontaktu z osobą zakażoną wirusem. Na podstawie takiego regulaminu organizator jest uprawniony np. do zweryfikowania, którzy uczestnicy zostali zaszczepieni przeciw COVID-19, choćby poprzez przyjęcie od nich oświadczenia, a nawet poprzez okazanie świadectwa szczepienia.

Pamiętajmy o zasadach RODO

W takiej sytuacji należy pamiętać o spełnieniu obowiązku informacyjnego RODO wobec osób, od których pozyskane zostaną dane. Powinny one znać sposób i cel przetwarzania ich danych, a czas przechowywania danych osobowych powinien być ustalony na możliwie krótki okres.

Więcej na ten temat opowiemy Państwu podczas szkolenia:

RODO. Dane osobowe w przedszkolu, szkole, żłobku. Jak działać zgodnie z przepisami?

Zapraszamy również na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta