[ ZAKOŃCZONE ] Prawo pracy w placówce oświatowej – kodeks pracy, karta nauczyciela, urlopy, umowy. Rozliczenie nagrody specjalnej dla nauczycieli.

Informacje

Lokalizacja: online
Wykładowcy: mec. Beata Patoleta mec. Julia Malinowska-Kurpios
Data: 27/11/2023 16:00
Koszt szkolenia: 492 zł

Opis

Nasze najbliższe szkolenia >>>

Zapraszamy 27  listopada 2023 roku od godziny 16.00 na szkolenie: „Prawo pracy w placówce oświatowej – kodeks pracy, karta nauczyciela, urlopy, umowy. Rozliczenie nagrody specjalnej dla nauczycieli”. Szkolenie przeznaczone jest dla organów prowadzących, dyrektorów i pracowników administracyjnych jednostek oświatowych w całej Polsce. W ramach webinaru mec. Beata Patoleta i mec. Julia Malinowska-Kurpios powiedzą, jak prawidłowo rozliczyć środki przekazane placówkom w ramach nagrody specjalnej dla nauczycieli. W drugiej części szkolenia prowadzące zajmą się tematyką prawa pracy w jednostkach oświatowych. Co powinna zawierać umowa z pracownikiem, jak rozwiązać tę umowę, jak wygląda kwestia pensum i etatu w placówce oświatowej? Sprawdź szczegółowy opis zakresu szkolenia, zamieszczony poniżej.

Prawo pracy w placówkach oświatowych. Rozliczanie nagrody dla nauczycieli

Szkolenie może być finansowane z dotacji oświatowych

Zapisy przez e-mail – płatność przelewem:

Jeśli nie możesz opłacić szkolenia za pośrednictwem płatności online, prosimy o mail na adres lexedu@lexedu.pl z dopiskiem „Szkolenie 27.11.2023”. W wiadomości prosimy o podanie:
– imienia i nazwiska uczestnika
– adresu e-mail na który wyślemy link z dostępem do szkolenia
– numer telefonu kontaktowego
– numeru NIP
Zakres szkolenia „Prawo pracy w placówce oświatowej – kodeks pracy, karta nauczyciela, urlopy, umowy. Rozliczenie nagrody specjalnej dla nauczycieli.”:

Rozliczenie nagród specjalnych dla nauczycieli – WZÓR rozliczenia

 • zasady i termin rozliczenia nagrody specjalnej dla nauczycieli
 • co powinno zawierać rozliczenie nagrody specjalnej dla nauczycieli
 • WZÓR oświadczenia od nauczycieli
 • WZÓR rozliczenia dotacji na nagrody specjalne dla nauczycieli

Prawo pracy – elementy składowe. Co poza kodeksem Pracy?

Umowa o pracę w placówce oświatowej – Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela

 • regulamin pracy
 • regulamin wynagradzania
 • rodzaje umów o pracę w placówce oświatowej
 • co musi zawierać umowa o pracę?
 • nauczyciel na umowie zlecenia – zasady, warunki
 • umowa o pracę z nauczycielem
 • umowa o pracę z pracownikiem niepedagogicznym

Czas pracy w placówkach oświatowych

 • nauczyciel, pomoc nauczyciela, specjalista, pracownik niepedagogiczny
 • pensum a wymiar etatu
 • czas pracy nauczyciela
 • czas pracy pracownika niepedagogicznego

Urlopy wypoczynkowe, macierzyńskie, wychowawcze

 • urlopy związane z rodzicielstwem
 • urlop opiekuńczy
 • ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
 • przymusowe wysłanie na urlop
 • urlop dla podratowania zdrowia

Nagrody i premie w placówce oświatowej

 • dobre praktyki w kwestii premiowania i nagradzania
 • zasady przyznawania nagród
 • regulamin premiowania

Kontrola trzeźwości nauczycieli

 • jak przeprowadzić kontrolę trzeźwości w placówce
 • jakich zasad trzeba przestrzegać
 • możliwe skutki dla pracownika

Wypowiedzenie umowy i zmiana treści umowy

 • jak i kiedy można rozwiązać umowę o pracę
 • rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę i nauczyciela
 • rozwiązanie przez pracownika umowy o prace w trybie art. 55 kp
 • jak zmienić treść umowy z nauczycielem, pracownikiem niepedagogicznym
 • wypowiedzenie umowy o pracę – zasady
 • dyscyplinarne wypowiedzenie stosunku pracy
 • rozwiązanie stosunku pracy a kodeks pracy
 • rozwiązanie stosunku pracy a Karta Nauczyciela
 • zwolnienie z pracy z powodu siły wyższej
 • zmiany w zakresie wypowiadania lub rozwiązania stosunku pracy

Nowe zasady pracy zdalnej w placówkach oświatowych

 • czym jest praca zdalna
 • przesłanki wprowadzenia trybu pracy zdalnej
 • zasady pracy zdalnej
 • wymiar pracy zdalnej
 • praca zdalna a kontakt z pracodawcą
 • regulamin pracy zdalnej
 • przejście na tryb zdalny – zasady
 • powrót do trybu stacjonarnego

Miejsce pracy zdalnej – wytyczne

 • lokalizacja miejsca do pracy zdalnej
 • ocena miejsca pracy zdalnej

Rodzaje pracy zdalnej

 • okazjonalna praca zdalna
 • kto może pracować zdalnie
 • kto nie może pracować zdalnie
 • możliwe tryby pracy zdalnej
 • Kiedy pracodawca może odmówić pracy zdalnej
 • wymagania, które trzeba spełnić na potrzeby pracy zdalnej
 • przesłanki do odrzucenia wniosku o pracę zdalną
 • zasady odrzucenia wniosku o pracę zdalną

Kiedy pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej – regulacje prawne

Kontrola pracownika pracującego zdalnie

 • zasady współpracy w trybie zdalnym
 • czy można kontrolować pracownika pracującego w trybie zdalnym
 • jak może wyglądać kontrola pracy zdalnej

 

Zgłoszenie na szkolenie

  ładuje