Organizacyjne aspekty funkcjonowania niesamorządowej jednostki oświatowej

Informacje

Lokalizacja: online
Wykładowcy: mec. Beata Patoleta i mec. Julia Malinowska Kurpios
Data: 24/04/2024 16:00
Koszt szkolenia: 615 zł

Opis

Zarządzanie niepubliczną placówką oświatową to zadanie wymagające nie tylko ogromnej pasji i zaangażowania, ale również głębokiej wiedzy na temat przepisów, norm i najlepszych praktyk w dziedzinie edukacji. Nasze szkolenie oferuje kompleksowy przegląd kluczowych aspektów, które są niezbędne do efektywnego prowadzenia szkoły czy przedszkola niepublicznego. Omawiamy zarówno przepisy dotyczące szczegółowej organizacji, jak i zasady dotyczące etatów nauczycieli specjalistów, które wejdą w życie od września 2024. Nasze  szkolenie zaprojektowano tak, aby wyposażyć uczestników w kompleksową wiedzę i narzędzia niezbędne do skutecznego zarządzania niepubliczną placówką oświatową, odpowiadając na aktualne i przyszłe potrzeby sektora edukacji. Przekazywana przez nasze prelegentki wiedza, oparta jest na ich praktycznym doświadczeniu, zdobywanym w czasie codziennej pracy z organami prowadzącymi placówki oświatowe na terenie całej Polski.

Organizacja pracy placówki oświatowej - szkolenie online [fot.shutterstock]

Szkolenie skupia się również na wymaganiach dotyczących kwalifikacji nauczycieli potrzebnych do prowadzenia różnorodnych zajęć oraz na priorytetach związanych z przygotowaniem pedagogicznym. Dla dyrektorów i organów zarządzających niepublicznymi placówkami oświatowymi, szczególnie ważne są informacje dotyczące limitów liczby dzieci w różnych typach oddziałów przedszkolnych w placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych czy specjalnych. Poruszamy także kwestie związane z organizacją pracy placówki, w tym rocznym planem zajęć, ramowym rozkładem dnia i arkuszem organizacji przedszkola.

 Szczególną uwagę poświęcamy organizacji dni wolnych od zajęć, zarówno w kontekście planowania, jak i finansowania działalności oświatowej ze środków pozyskanych w ramach dotacji oświatowych i z czesnego. Opowiemy o wyzwaniach, jakie niesie organizacja zajęć w trybie zdalnym oraz o zarządzaniu placówką w sytuacjach kryzysowych – brak kadry pedagogicznej. Nasze szkolenie to klucz do głębszego zrozumienia zarówno codziennych, jak i nadzwyczajnych aspektów zarządzania niepubliczną placówką oświatową, dostarczając praktycznych rozwiązań, które pomogą w zapewnieniu bezpieczeństwa prawnego, podniesieniu jakości kształcenia oraz efektywności zarządzania. Zapewniamy, że każdy uczestnik wyjdzie z naszego kursu z bogatym zestawem narzędzi, gotowy stawić czoła wyzwaniom współczesnej edukacji.

 Szkolenie może być finansowane z dotacji oświatowych

Zapisy przez e-mail – płatność przelewem

Jeśli nie możesz opłacić szkolenia za pośrednictwem płatności online, prosimy o mail na adres lexedu@lexedu.pl z dopiskiem „Szkolenie 24.04.2024”. W wiadomości prosimy o podanie:
– imienia i nazwiska uczestnika
– adresu e-mail na który wyślemy link z dostępem do szkolenia
– numer telefonu kontaktowego
– numeru NIP

 Zakres tematyczny szkolenia:

Rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół przedszkoli

 • Regulacje prawne obowiązujące w placówkach oświatowych
 • Które zapisy dotyczą placówek publicznych prowadzonych przez osoby inne niż samorząd, a które placówek niepublicznych

Etaty nauczycieli specjalistów w szkołach i przedszkolach od września 2024

 • Liczba etatów nauczycieli specjalistów a liczba dzieci w placówce w roku szkolnym 2024/2025
 • Etat nauczyciela specjalisty w placówce nie samorządowej – wymiar, obliczanie, zasady
 • Więcej niż 50 dzieci w placówce – wymagane etaty nauczycieli specjalistów

Kwalifikacje nauczycieli

 • Kwalifikacje wymagane do prowadzenia poszczególnych zajęć w placówkach oświatowych
 • Przygotowanie pedagogiczne nauczycieli

Dzieci i realizacja podstawy programowej w oddziała specjalnych, ogólnodostępnych, integracyjnych – aspekty prawne, limity, zasady

 • Maksymalna liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych
 • Czym są klasy/oddziały specjalne, integracyjne, terapeutyczne w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych
 • Maksymalna liczba dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego i w oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym
 • Maksymalna liczba uczniów w oddziale szkoły integracyjnej i oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej
 • Maksymalna liczba dzieci w oddziale przedszkola specjalnego i oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym
 • Dopuszczalna liczba uczniów pod opieką jednego nauczyciela na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej
 • Dopuszczalna liczba uczniów niepełnosprawnych na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela
 • Czy limity dzieci z danymi niepełnosprawnościami w klasie specjalnej, terapeutycznej, integracyjnej są identyczne?
 • Czy i kiedy można te limity przekroczyć i kto je kontroluje?
 • Limity liczby dzieci a orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane w trakcie roku szkolnego
 • Czy do szkoły, przedszkola specjalnego można zapisać dziecko bez orzeczenia, niedostosowane społecznie/agresywne, dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • Czy można utworzyć szkołę/przedszkole tylko dla dzieci z autyzmem/aspergerem – jaka to wówczas będzie szkoła/przedszkole
 • Czy w szkole/przedszkolu ogólnodostępnym można utworzyć klasę terapeutyczną z dzieci posiadającymi orzeczenia
 • Nauczyciel współorganizujący w oddziale integracyjnym
 • Realizacja podstawy programowej u dziecka z orzeczeniem w stopniu lekkim, które ma problemy z myśleniem abstrakcyjnym i realizacją tej podstawy
 • Czy w klasie ogólnodostępnej, w klasie z dziećmi zdrowymi może być uczeń z niepełnosprawnością umiarkowaną
 • Co w tej sytuacji z realizacją podstawy programowej skoro pozostałe dzieci realizują inną?

Organizacja funkcjonowania placówek oświatowych – roczny plan zajęć, rozkład dnia, arkusz organizacji

 • Organizacja roku szkolnego w placówkach oświatowych
 • Funkcjonowanie przedszkola przez cały rok szkolny
 • Ramowy rozkład dnia w przedszkolu
 • Czas trwania zajęć w przedszkolu
 • Arkusz organizacji przedszkola

Okres wakacyjny w szkołach i przedszkolach niesamorządowych

 • kwestie czesnego
 • organizacja zajęć
 • dotacje oświatowe a okres wakacyjny

Dni wolne od zajęć w placówkach oświatowych – ogłaszanie, organizacja, dotacje oświatowe

 • Zasady ustanawiania i ogłaszania dni wolnych od zajęć
 • Dni wolne od zajęć w placówce a kwestia umowy i czesnego
 • Braki kadrowe a kwestia dni wolnych od zajęć
 • Zasady organizacji zajęć w trybie zdalnym
 • Dni pobytu dziecka w jednostce a dotacja oświatowa

Metraż placówki przedszkolnej – ile metrów na dziecko w przedszkolu?

 • Czy istnieją regulacje prawne?
 • Kto i na jakiej podstawie może tę kwestię kontrolować?
Zgłoszenie na szkolenie

  ładuje