[ ZAKOŃCZONE ] Kontrola dotacji oświatowych: terminy, dokumenty, prawa, zasady odwołania. Wydatkowanie dotacji na KS

Informacje

Lokalizacja: online
Wykładowcy: mec. Beata Patoleta mec. Łukasz Łuczak
Data: 29/03/2023 17:00
Koszt szkolenia: 492 zł

Opis

Aktualne szkolenia Kancelarii >>>

Wszystko o kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowych. Mecenas Beata Patoleta i mecenas Łukasz Łuczak szczegółowo opowiedzą uczestnikom szkolenia jak przygotować się do kontroli dotacji oświatowych, jakie prawa i obowiązki mają kontrolowani i kontrolujący oraz, jak wygląda cała procedura od informacji o kontroli, przez wizytę kontrolujących w jednostce oświatowej, po ewentualne odwołanie się od decyzji kontrolujących. Webinar pozwoli Państwu poznać swoje prawa i bez obaw przejść przez kontrolę prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowych. W trakcie szkolenia szczegółowo omówimy także zasady rozliczania i wydatkowania dotacji na kształcenie specjalne i wczesne wspomaganie rozwoju. Opowiemy o obowiązujących limitach i metodach rozliczania dotacji. Powiemy, w jaki sposób rozliczać „wydatki wspólne” finansowane z dotacji przeznaczonych na dzieci bez orzeczeń i z dotacji przeznaczonych na kształcenie specjalne.

Nasi prowadzący bazują na praktycznej wiedzy zdobytej w trakcie codziennej pracy ze szkołami i przedszkolami w całej Polsce. W ramach współpracy z placówkami oświatowymi pomagamy Państwu na etapie przygotowania do kontroli, reprezentujemy jednostki oświatowe w trakcie kontroli oraz prowadzimy ewentualne postępowanie pokontrolne.

 

W trakcie szkolenia odpowiemy na wszystkie Państwa pytania dotyczące prezentowanego tematu!

Zapisy przez e-mail:

Jeśli nie są Państwo w stanie zrealizować płatności przez formularz na naszej stronie www, prosimy o mail na adres lexedu@lexedu.pl.
Tytuł maila “Szkolenie 29.03.2023”.
W wiadomości prosimy o podanie poniższych danych:
– imię i nazwisko uczestnika
– adres e-mail, na który wyślemy link z dostępem
– NIP
– numer telefonu kontaktowego

Zakres szkolenia:

Kontrola i audyt: terminy, dokumenty, prawa, zasady odwołania

 • Kontrola wydatkowania dotacji – omówienie orzecznictwa
 • Audyt ze strony izby administracji skarbowej – jak się zachować
 • Kontrola dotacji przeznaczonych na kształcenie specjalne
 • Okres obejmowania kontrolą – termin przedawnienia, zasady postępowania
 • Dokumenty uprawniające do kontroli. Upoważnienie do kontroli, wezwania do okazania dokumentów i wyjaśnień
 • Jak i jakie dokumenty przygotować do kontroli
 • Jakie dokumenty mogą być kontrolowane?
 • Jakich dokumentów nie obejmuje kontrola
 • Jakie uprawnienia przysługują kontrolującym
 • Jakie prawa mają kontrolowani
 • Protokół kontroli i zalecenia pokontrolne
 • Zasady trybu odwoławczego – terminy, kolejne kroki, możliwości
 • Postępowanie kontrolne, pokontrolne i administracyjne o zwrot dotacji
 • Jak wygląda procedura odwołania od decyzji kontrolujących – terminy, uzasadnienie, opłaty

Dotacje na kształcenie specjalne

 • Dotacje na kształcenie specjalne
 • Czym jest dotacja na kształcenie specjalne
 • Jakie wydatki można finansować dotacją przeznaczoną na kształcenie specjalne
 • Przeznaczenie dotacji na kształcenie specjalne
 • Dotacja na dziecko z orzeczeniem a dotacja na dziecko bez orzeczenia
 • Prawidłowe wydatkowanie dotacji na KS
 • Kategorie wydatków na KS
 • Wydatki kwalifikowane do rozliczania dotacji na kształcenie specjalne
 • Sposoby wyodrębniania wydatków na zadania oswiatowe związane z KS
 • Zasady rozliczania dotacji na kształcenie specjalne
 • Metody rozliczania dotacji ze środków przeznaczonych na KS
 • Wyliczanie wydatków na kształcenie specjalne
 • Limity wydatków na dzieci z orzeczeniem
 • Rozliczanie dotacji na kształcenie specjalne w przedszkolach i punktach, w których wszystkie dzieci mają orzeczenie

Odpowiedzi na pytania

Zgłoszenie na szkolenie

  ładuje