[ ZAKOŃCZONE ] Zatrudnianie nauczycieli i nauczycieli specjalistów – etaty, umowy, kwalifikacje, wypowiedzenia i sankcje

Informacje

Lokalizacja: online
Wykładowcy: mec. Beata Patoleta i mec. Julia Malinowska Kurpios
Data: 12/06/2024 16:00
Koszt szkolenia: 615 zł

Opis

Poznaj nasze inne szkolenia >>>

Zapraszamy na szkolenie, które w całości poświęcimy tematyce zatrudniania nauczycieli i nauczycieli specjalistów w placówkach niesamorządowych. Mecenas Beata Patoleta i mecenas Julia Malinowska szczegółowo omówią kwestie dotyczące wymiaru etatu w placówkach publicznych i niepublicznych oraz kwestie zatrudniania nauczycieli specjalistów w odniesieniu do liczby uczniów w jednostce i wymagań ministerstwa. Prowadzące odniosą się również do zapisów artykułu 10. Karty Nauczyciela i związanych z nim ograniczeń dotyczących możliwości zatrudniania nauczycieli na umowy inne niż umowa o pracę. Opowiedzą jakie konsekwencje grożą za niestosowanie się do tych przepisów? Dowiecie się Państwo również, kiedy możliwe jest w placówce zatrudnienie osoby bez kwalifikacji oraz jakie zagrożenie niesie ze sobą zatrudnianie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji, oraz jak te kwalifikacje weryfikować. W trakcie webinaru omówimy również zasady wypowiadania umów nauczycielom oraz kwestie dotyczące sporu o ustalenie stosunku pracy.

Szkolenie może być finansowane z dotacji oświatowych

Zapisy przez e-mail – płatność przelewem:

Jeśli nie możesz opłacić szkolenia za pośrednictwem płatności online, prosimy o mail na adres lexedu@lexedu.pl z dopiskiem „Szkolenie 20.06.2024”. W wiadomości prosimy o podanie:
– imienia i nazwiska uczestnika
– adresu e-mail na który wyślemy link z dostępem do szkolenia
– numer telefonu kontaktowego
– numeru NIP

Zakres tematyczny szkolenia:

Etaty nauczycieli specjalistów w placówkach niesamorządowych

Jakie wymagania muszą spełniać nauczyciele specjaliści zatrudniani w placówkach niesamorządowych, aby odpowiadały standardom ministerialnym? Omówienie kwestii godzinowego wymiaru etatu w placówkach niesamorządowych i możliwości zatrudnienia dyrektora posiadającego niezbędne kwalifikacje na etacie specjalisty w placówce niesamorządowej.

 • jacy specjaliści spełniają wymagania ministerstwa
 • czy dyrektor może być nauczycielem specjalistą
 • kiedy można zatrudnić dowolnego specjalistę
 • liczba dzieci a etaty od września 2024
 • wymiar etatu nauczyciela w placówce niesamorządowej

Artykuł 10. Karty Nauczyciela

Przepisy dotyczące zatrudniania nauczycieli na więcej niż 4 godziny tygodniowo zgodnie z artykułem 10 Karty Nauczyciela. Analiza artykułu 10 Karty Nauczyciela, zasady zatrudniania na większy wymiar godzin, oraz praktyczne implikacje dla placówek niesamorządowych.

 • zatrudnianie nauczycieli ponad 4 h w tygodniu
 • przepisy a praktyka w placówkach niesamorządowych
 • rozliczanie dotacją nauczycieli zatrudnionych niezgodnie z przepisem

Zatrudnianie osób bez kwalifikacji do opieki nad dziećmi

Zasady zatrudniania osób bez kwalifikacji w placówkach niesamorządowych. Omówienie różnych form zatrudnienia, wymogów prawnych, możliwości zatrudnienia osoby do prowadzenia zajęć rozwijających kwalifikacje oraz kwestie związane z możliwością samodzielnej opieki nad dziećmi przez pomoc nauczyciela.

 • możliwe formy zatrudnienia w szkole
 • możliwe formy zatrudnienia w przedszkolu
 • zasady zatrudniania nauczycieli bez kwalifikacji
 • pomoc nauczyciela a samodzielna opieka nad dziećmi
 • WZÓR wniosku o zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania

Sankcje za zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji

Możliwe sankcje za zatrudnianie nauczycieli bez kwalifikacji w szkole lub przedszkolu i ewentualna odpowiedzialność za przekroczenie przepisów.

 • możliwe konsekwencje
 • odpowiedzialność karna
 • osoba bez kwalifikacji a dotacje oświatowe

Ocena kwalifikacji nauczyciela

Jakie są istotne elementy, na które należy zwracać uwagę, oceniając kwalifikacje nauczyciela? Które dyplomy i świadectwa kwalifikacji pracowniczych spełniają normy prawne.

 • jakie dokumenty świadczą o nabyciu kwalifikacji
 • na co zwrócić uwagę oceniając kwalifikacje kandydata do pracy
 • wymagania ustawowe a kwalifikacje

Zatrudnianie nauczycieli w placówkach oświatowych

Omówienie zasad zatrudniania nauczycieli w placówkach oświatowych z uwzględnieniem potencjalnych problemów prawnych wynikających z zatrudniania nauczycieli na umowy cywilnoprawne, różnice między umową o pracę a umową zlecenia, oraz kwestie dotyczące ustalania stosunku pracy.

 • sposób nawiązania współpracy z nauczycielem
 • umowapracę
 • zasady, terminy, limit wynagrodzenia
 • umowa cywilnoprawna
 • ryzyka związane z zatrudnianiem nauczycieli na podstawie umowy zlecenia, o dzieło
 • spór o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • zasady, terminy, limit wynagrodzenia

Rozwiązanie umowy z nauczycielem

Jak wygląda kwestia rozwiązania umowy z nauczycielem w placówce niesamorządowej i o czym trzeba pamiętać, żeby nie narazić się na ewentualne problemy.

 • zasady, terminy, obowiązki
 • sposób rozwiązania stosunku pracy
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
 • wypowiadanie umów o pracę
 • omówienie wzoru wypowiedzenia umowy o pracę WZÓR wypowiedzenia
Zgłoszenie na szkolenie

  ładuje