[ZAKOŃCZONE] Zasady funkcjonowania jednostek oświatowych w czasie pandemii

Informacje

Lokalizacja: online
Wykładowcy: Beata Patoleta, Łukasz Łuczak
Data: 12/11/2020 18:00 - 12/11/2020 22:00
Koszt szkolenia: 300 zł

Opis

Zasady funkcjonowania jednostek oświatowych w czasie pandemii
W trakcie szkolenia omówimy najnowsze zmiany w prawie oświatowym i zasadach, które wprowadza najnowsze rozporządzenie MEN oraz dotychczasowe zasady:

– Przejście na zdalny tryb nauczania:

  •  Jak to zrobić?
  • Omówienie obowiązków dyrektora i organu prowadzącego krok po kroku

Warunkowe prowadzenia zajęć stacjonarnych w szkołach mimo zawieszenia ich funkcjonowania, kiedy dyrektor musi realizować zajęcia w szkole

Prawo do zasiłku w przypadku zawieszenia zajęć

Prawo do dotacji w okresie zawieszenia

Odpowiedzialność za zdrowie dzieci i działalność placówki:

  • Prawa i obowiązki dyrektora placówki
  • Prawa i obowiązki nauczycieli
  • Prawa i obowiązki rodziców dzieci

Zakażenie w placówce – procedura związana z uzyskaniem opinii sanepidu co do zawieszenia zajęć w przedszkolu poradni żłobku

Brak kadry – podstawą do zawieszenia zajęć w przedszkolu

– Zasady i zakres kontroli – terminy, w tym terminy przedawnień, jak się przygotować dokumentację, co sprawdzić przed kontrolą, co może być przedmiotem, weryfikowanie pobrania dotacji, uprawnienia kontrolujących, opisywanie dokumentów, wstrzymanie wypłaty dotacji – poradnie

Zgłoszenie na szkolenie

    ładuje