[ ZAKOŃCZONE ] Windykacja zaległości od rodziców. Nowelizacja kodeksu pracy 2023 – praca zdalna, wypowiedzenia, urlopy, kontrola trzeźwości

Informacje

Lokalizacja: online
Wykładowcy: mec. Beata Patoleta i mec. Julia Malinowska-Kurpios
Data: 20/06/2023 17:00
Koszt szkolenia: 492 zł

Opis

Aktualne szkolenia Kancelarii >>

W trakcie szkolenia 20 czerwca 2023 „Windykacja zaległości od rodziców oraz nowelizacja kodeksu pracy: praca zdalna, wypowiedzenia, urlopy, kontrola trzeźwości” mecenas Beata Patoleta i mecenas Julia Malinowska-Kurpios przedstawią zasady odzyskiwania zaległości finansowych od rodziców w placówkach oświatowych oraz szczegółowo omówią zmiany w kodeksie pracy istotne z punktu widzenia organów prowadzących i dyrektorów szkół i przedszkoli.

Nasi prowadzący bazują na praktycznej wiedzy zdobywanej codziennie w trakcie pracy z klientami – jednostkami oświatowymi w całej Polsce.

Windykacja zaległości od rodziców oraz nowelizacja kodeksu pracy: praca zdalna, wypowiedzenia, urlopy, kontrola trzeźwości

Szkolenie może być finansowane z dotacji oświatowych!

Zapisy przez e-mail – płatność przelewem:
Jeśli nie możesz opłacić szkolenia za pośrednictwem płatności online, prosimy o mail na adres lexedu@lexedu.pl z dopiskiem „Szkolenie 20.06.2023”.
W wiadomości prosimy o podanie:
– imienia i nazwiska uczestnika
– adresu e-mail na który wyślemy link z dostępem do szkolenia
– numer telefonu kontaktowego
– numeru NIP

Zakres szkolenia: Windykacja zaległości od rodziców. Nowelizacja kodeksu pracy: praca zdalna, wypowiedzenia, urlopy, kontrola trzeźwości

Zmiany w urlopach

– urlopy związane z rodzicielstwem
– urlop opiekuńczy

Zwolnienie z pracy z powodu siły wyższej

Zmiany w zakresie wypowiadania lub rozwiązania stosunku pracy

Kontrola trzeźwości nauczycieli

– jak przeprowadzić kontrolę trzeźwości w placówce
– jakich zasad trzeba przestrzegać

Nowe zasady pracy zdalnej w placówkach oświatowych

– czym jest praca zdalna
– przesłanki wprowadzenia trybu pracy zdalnej
– zasady pracy zdalnej
– wymiar pracy zdalnej
– praca zdalna a kontakt z pracodawcą
– regulamin pracy zdalnej
– przejście na tryb zdalny – zasady
– powrót do trybu stacjonarnego

Miejsce pracy zdalnej – wytyczne

– lokalizacja miejsca do pracy zdalnej
– ocena miejsca pracy zdalnej

Rodzaje pracy zdalnej

– okazjonalna praca zdalna
– kto może pracować zdalnie
– kto nie może pracować zdalnie
– możliwe tryby pracy zdalnej

Kiedy pracodawca może odmówić pracy zdalnej

– wymagania, które trzeba spełnić na potrzeby pracy zdalnej
– przesłanki do odrzucenia wniosku o pracę zdalną
– zasady odrzucenia wniosku o pracę zdalną

Kiedy pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej

– regulacje prawne

Kontrola pracownika pracującego zdalnie

– zasady współpracy w trybie zdalnym
– czy można kontrolować pracownika pracującego w trybie zdalnym
– jak może wyglądać kontrola pracy zdalnej

Windykacja zaległości od rodziców i kontrahentów w placówce oświatowej

– samodzielne dochodzenie zaległych płatności od rodziców i kontrahentów
– krok po kroku omówienie zasad wypełniania pozwu
– wzór pozwu do samodzielnego wypełnienia

Dochodzenie zaległości od rodziców i kontrahentów

Wzór pozwu

– istotne elementy pisma
– omówienie na przykładzie udostępnionego dokumentu

Wzór wezwania do zapłaty

– istotne elementy pisma
– omówienie na przykładzie udostępnionego dokumentu

Wzór wniosku o nadanie klauzuli wykonalności

– istotne elementy pisma
– omówienie na przykładzie udostępnionego dokumentu

Wzór wniosku o wszczęcie egzekucji

– istotne elementy pisma
– omówienie na przykładzie udostępnionego dokumentu

Pytania i odpowiedzi

 

 

Zgłoszenie na szkolenie

    ładuje