[ ZAKOŃCZONE ] Prawne aspekty działalności placówek oświatowych – umowy, statuty wzory pism, zatrudnianie

Informacje

Lokalizacja: online
Wykładowcy: mec. Beata Patoleta i mec. Julia Malinowska-Kurpios
Data: 02/03/2023 17:00
Koszt szkolenia: 492 zł

Opis

Aktualne szkolenia Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta >>>

Jakie są istotne, z punktu widzenia placówki oświatowej, zapisy, które powinny się znaleźć w umowie z rodzicami lub w statucie szkoły lub przedszkola? Jak krok po kroku skonstruować statut placówki? Jak dochodzić zaległych opłat od rodziców i kontrahentów? Mecenas Beata Patoleta i mecenas Julia Malinowska-Kurpios szczegółowo opowiedzą o ważnych dla osób prowadzących szkoły i przedszkola zagadnieniach prawnych, które często pojawiają się na styku placówka-rodzice-dzieci. Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory dokumentów, które szczegółowo omówimy w trakcie webinaru.

Szkolenie może być finansowane dotacją oświatową

Zapisy przez e-mail:

Jeśli nie są Państwo w stanie zrealizować płatności przez formularz na naszej stronie www, prosimy o mail na adres lexedu@lexedu.pl.
Tytuł maila “Szkolenie 2.03.2023”.
W wiadomości prosimy o podanie poniższych danych:
– imię i nazwisko uczestnika
– adres e-mail, na który wyślemy link z dostępem
– NIP
– numer telefonu kontaktowego

Zakres tematyczny szkolenia:
Prawne aspekty działalności placówek oświatowych – umowy, statuty wzory pism, zatrudnianie

 • Konstruowanie umów z rodzicami i kontrahentami
 • Istotne zapisy w umowach placówek oświatowych
 • Czas trwania umowy z rodzicami – istotne zapisy
 • Kto jest stroną umowy rodzice-placówka
 • Placówka oświatowa czy organ prowadzący – kto jest stroną umowy
 • Konstruowanie statutu placówki oświatowej
 • Istotne elementy statutu placówki oświatowej
 • Dochodzenie zaległego czesnego od rodziców i kontrahentów
 • Wzór pozwu
  – istotne elementy pisma
  – omówienie na przykładzie udostępnionego dokumentu
 • Wzór wezwania do zapłatu
  – istotne elementy pisma
  – omówienie na przykładzie udostępnionego dokumentu
 • Wzór wniosku o nadanie klauzuli wykonalności
  – istotne elementy pisma
  – omówienie na przykładzie udostępnionego dokumentu
 • Wzór wniosku o wszczęcie egzekucji
  – istotne elementy pisma
  – omówienie na przykładzie udostępnionego dokumentu
 • Zatrudnianie osób bez wymaganych kwalifikacji do prowadzenia zajęć w placówce oświatowej
  – zasady zatrudniania
  – regulacje prawne
  – Karta Nauczyciela
 • Skreślenie z listy dziecka w obowiązku
Zgłoszenie na szkolenie

  ładuje