[ ZAKOŃCZONE ] Kontrola dotacji oświatowych. Wzory pism, zasady postępowania, terminy

Informacje

Lokalizacja: online
Wykładowcy: mec. Beata Patoleta mec. Łukasz Łuczak
Data: 28/06/2023 17:00
Koszt szkolenia: 492 zł

Opis

Aktualne szkolenia Kancelarii >>>

Zapraszamy na kompleksowe szkolenie z kontroli pobrania i wydatkowania dotacji oświatowych. Zapoznamy Państwa z prawami i obowiązkami kontrolujących i kontrolowanych oraz udostępnimy Państwu wzory pism przydatnych w toku kontroli i po jej zakończeniu. W trakcie szkolenia, na udostępnionych wzorach pism, omówimy zasady sporządzania i redagowania pism procesowych. Przeanalizujemy cały tok postępowań kontrolnych i administracyjnych. Wskażemy, jakie sytuacje mogą się Państwu przytrafić, od początku wszczęcia postępowania, do momentu jego zakończenia. Powiemy też jak należy na nie reagować. Po omówieniu każdej sytuacji, oraz treści przepisów, omówimy przykładowy projekt pisma, które można złożyć w odpowiedzi na działania organu.

Nasi prelegenci bazują na praktycznej wiedzy zdobywanej od lat podczas kontroli pobrania i wydatkowania dotacji oświatowych w jednostkach oświatowych na terenie całej Polski.

Zapisy przez e-mail – płatność przelewem:
Jeśli nie możesz opłacić szkolenia za pośrednictwem płatności online, prosimy o mail na adres lexedu@lexedu.pl z dopiskiem „Szkolenie 28.06.2023”.
W wiadomości prosimy o podanie:
– imienia i nazwiska uczestnika
– adresu e-mail na który wyślemy link z dostępem do szkolenia
– numer telefonu kontaktowego
– numeru NIP

W toku szkolenia zajmiemy się następującymi zagadnieniami:

 • odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące kontroli dotacji oświatowych
 • zawiadomienie o wszczęciu kontroli
 • upoważnienia do przeprowadzenia kontroli
 • wątpliwości ze strony organu kontrolującego – jak należy na nie reagować
 • wezwanie do dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy
 • wezwanie do sporządzenia kopii dokumentów
 • wezwanie do udzielenia wyjaśnień w toku kontroli
 • wezwanie do zaprzestania utrudniania kontroli z zagrożeniem wstrzymania wypłaty dotacji
 • protokół kontroli – omówienie
 • redakcja zarzutów do protokołu kontroli
 • odmowa podpisania protokołu kontroli
 • wystąpienie pokontrolne i odpowiedź na wystąpienie pokontrolne
 • zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 • wniosek o wgląd w akta postępowania
 • wniosek o udzielenie informacji, co do zakresu planowanych czynności dowodowych
 • złożenie wniosków dowodowych: rodzaje wniosków i ich zakres
 • wniosek o zmianę terminu czynności dowodowych
 • odwołanie od decyzji administracyjnej
 • wniosek o prawidłowe zawiadomienie o terminie kontroli
 • wniosek o upoważnienie do kontroli
 • wniosek o miejsce przeprowadzenia kontroli
 • wniosek o stanowisko w przedmiocie udostępnienia wyciągu z rachunku bankowego
Zgłoszenie na szkolenie

  ładuje