[ ZAKOŃCZONE ] Kontrola i rozliczanie dotacji oświatowych. Standardy zatrudniania nauczycieli 2022

Informacje

Lokalizacja: online
Wykładowcy: mec. Beata Patoleta i mec. Łukasz Łuczak
Data: 30/08/2022 17:00
Koszt szkolenia: 492 zł

Opis

Aktualne szkolenia Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta >>>

Jeśli chcesz otrzymać powiadomienie o kolejnym szkoleniu na ten temat, wyślij wiadomość na adres szkolenia@lexedu.pl
W temacie wiadomości wpisz  „Kontrola/rozliczanie” lub „Nauczyciele specjaliści”
Poinformujemy Cię o planowanym terminie webinaru.

Zapraszamy na szkolenie 30 sierpnia od 17.00. W trakcie webinaru opowiemy o:

 • Nowych zasadach zatrudniania nauczycieli od września 2022
 • Kontroli dotacji oświatowych
 • Rozliczaniu dotacji oświatowych, w tym dotacji na KS i WWR

Specjaliści w dziedzinie prawa oświatowego: mec. Beata Patoleta i mec. Łukasz Łuczak szczegółowo omówią powyższe tematy i odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące zakresu tematycznego szkolenia!

Szkolenie może być finansowane z dotacji oświatowych!

Zapisy przez e-mail – płatność przelewem:
Jeśli nie możesz opłacić szkolenia za pośrednictwem płatności online, prosimy o mail na adres lexedu@lexedu.pl z dopiskiem „Szkolenie 30.08.2022”. W wiadomości prosimy o podanie:
– imienia i nazwiska uczestnika
– adresu e-mail na który wyślemy link z dostępem do szkolenia
– numer telefonu kontaktowego
– numeru NIP

Zakres szkolenia:

Moduł I – Kontrola dotacji oświatowych: terminy, dokumenty, zasady odwołania

 • Kontrola wydatkowania dotacji 2022 – omówienie orzecznictwa
 • Jak przygotować się do kontroli i na co zwrócić szczególną uwagę?
 • Audyt ze strony izby administracji skarbowej – jak się zachować
 • Kontrola dotacji przeznaczonych na kształcenie specjalne
 • Okres obejmowania kontrolą – termin przedawnienia, zasady postępowania
 • Dokumenty uprawniające do kontroli. Upoważnienie do kontroli, wezwania do okazania dokumentów i wyjaśnień
 • Jak i jakie dokumenty przygotować do kontroli
 • Jakie dokumenty mogą być kontrolowane?
 • Jakich dokumentów nie obejmuje kontrola
 • Jakie uprawnienia przysługują kontrolującym
 • Jakie prawa mają kontrolowani
 • Protokół kontroli i zalecenia pokontrolne
 • Zasady trybu odwoławczego – terminy, kolejne kroki, możliwości
 • Postępowanie kontrolne
 • Postępowanie pokontrolne
 • Postępowanie administracyjne o zwrot dotacji
 • Jak wygląda procedura odwołania od decyzji kontrolujących – terminy, uzasadnienie, opłaty

Moduł II – Rozliczanie dotacji, dotacji na kształcenie specjalne i wwr

 • Czym jest dotacja oświatowa
 • Jakie wydatki można finansować dotacją i dotacją na kształcenie specjalne
 • Przeznaczenie dotacji, w tym dotacji na kształcenie specjalne
 • Dotacja na dziecko z orzeczeniem a dotacja na dziecko bez orzeczenia
 • Prawidłowe wydatkowanie dotacji
 • Kategorie wydatków na KS i WWR
 • Wydatki kwalifikowane do rozliczania dotacji na kształcenie specjalne
 • Wydatki kwalifikowane do rozliczania dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju
 • Sposoby wyodrębniania wydatków na zadania oswiatowe związane z KS i WWR
 • Zasady rozliczania dotacji na kształcenie specjalne
 • Metody rozliczania dotacji ze środków przeznaczonych na KS i WWR
 • Wyliczanie wydatków na kształcenie specjalne i WWR
 • Limity wydatków na dzieci z orzeczeniem
 • Rozliczanie dotacji na kształcenie specjalne w przedszkolach i punktach, w których wszystkie dzieci mają orzeczenie

Moduł III – Nowe Standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów w szkołach i przedszkolach od września 2022

Omówienie przepisów wprowadzających nowe standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach. Przepisy te mają obowiązywać od 1 września 2022 roku.

 • Etapy wprowadzania nowych regulacji
 • Minimalna liczba nauczycieli specjalistów w szkołach i przedszkolach
 • Liczba etatów zależna od liczby dzieci
 • Etat pedagoga specjalnego – kwalifikacje, obowiązki
 • Pensum a etat
 • Wyliczanie liczby specjalistów
 • Jak wyliczyć pensum specjalisty?

Pozostałe szkolenia: https://lexedu.pl/szkolenia/
Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie  

Zgłoszenie na szkolenie

  ładuje