[ZAKOŃCZONE] Kompendium wiedzy o dotacjach i kontroli dotacji oświatowych 2023

Informacje

Lokalizacja: online
Wykładowcy: mec. Beata Patoleta mec. Łukasz Łuczak
Data: 26/07/2023 13:00
Koszt szkolenia: 492 zł

Opis

Aktualne szkolenia Kancelarii >>>

Mecenas Beata Patoleta i mecenas Łukasz Łuczak szczegółowo omówią wszystkie kwestie związane z pozyskiwaniem, wydatkowaniem, rozliczaniem i kontrolą dotacji oświatowych. Szkolenie opiera się na aktach prawnych, regulujących kwestie finansowania jednostek oświatowych. Prelegenci, w trakcie webinaru, szczegółowo omawiają te akty prawne i przedstawiają je w dostępnej formie, opierając się na przykładach z życia. W trakcie spotkania prowadzący odpowiadają też na wszystkie pytania uczestników, dotyczące tematyki szkolenia! Przekłada się to na jeszcze szersze i bardziej szczegółowe omawianie kwestii interesujących uczestników szkolenia „Kompendium wiedzy o dotacjach oświatowych”. Szkolenie skierowane jest do organów prowadzących, dyrektorów jednostek oświatowych i osób zajmujących się rozliczaniem dotacji.

Kompendium wiedzy o dotacjach oświatowych

Szkolenie może być finansowane dotacją oświatową

Zapisy przez e-mail:

Jeśli nie są Państwo w stanie zrealizować płatności przez formularz na naszej stronie www, prosimy o mail na adres lexedu@lexedu.pl.
Tytuł maila “Szkolenie 26.07.2023”.
W wiadomości prosimy o podanie poniższych danych:
– imię i nazwisko uczestnika
– adres e-mail, na który wyślemy link z dostępem
– NIP
– numer telefonu kontaktowego

Zakres szkolenia „Kompendium wiedzy o dotacjach oświatowych”:

Szkolenie składa się z dwóch modułów. Pierwsza część poświęcona będzie kwestiom dotacji oświatowych, a druga tematyce kontroli wydatkowania dotacji.

Dotacja oświatowa: aktualizacja, wydatkowanie, limity, rozliczanie

Zasady aktualizacji dotacji oświatowych

 • o ile może zmienić się kwota dotacji po kolejnych aktualizacjach?
 • jak sprawdzić czy otrzymana kwota jest właściwa?

Zasady wydatkowania i rozliczania dotacji oświatowych

Prawidłowe wydatkowanie dotacji

 • jakie koszty można finansować pieniędzmi z dotacji oświatowej?
 • jakie limity obowiązują w kwestii powyższych wydatków

Prawidłowe rozliczanie dotacji

 • jak udokumentować wydatki z dotacji oświatowych
 • rozliczanie wydatków gotówkowych i opłaconych przelewem z innego konta

Zapisy statutów i umów w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji

 • na co zwracać uwagę tworząc statut placówki i podpisując umowy

Wydatki, które można finansować z dotacji oświatowej (samochód, wyżywienie, wycieczki, szkolenia)

 • kategorie wydatków objętych dotacją oświatową

Wydatki kwalifikowane do rozliczania dotacji na kształcenie specjalne

 • wydatkowanie pieniędzy z dotacji na kształcenie specjalne

Zasady rozliczania dotacji na kształcenie specjalne – metody

 • jak wydatkować i rozliczać środki otrzymane z tytułu dotacji na kształcenie specjalne?
 • rozliczanie kosztów wspólnych i kosztów związanych z KS

Czynsz, remonty, inwestycje – co można rozliczać z dotacji oświatowej

 • na co zwracać uwagę przy rozliczaniu faktur za konkretne kategorie wydatków

Limity wynagrodzeń dyrektora i pracowników placówki oświatowej

 • jak zmienił się limit wynagrodzenia pracownika

Dotacja a wynagrodzenie dyrektora, nauczycieli i pracowników

 • jakie koszty, związane z zatrudnianiem pracowników, można finansować z dotacji?

Nagrody, premie i dodatki rozliczane z dotacji oświatowej – konstruowanie regulaminów premiowania

 • jak prawidłowo rozliczać premie i nagrody?

Dotacja na dziecko zapisane do przedszkola – od kiedy jest należna?

 • czy na dziecko zapisane w połowie miesiąca należy się dotacja?

Dziecko zapisane do innego przedszkola – zasady wypłaty dotacji, zapisy umów przy niedochowaniu terminu wypowiedzenia przez rodziców.

 • jak zabezpieczyć się przed problemami związanymi z przenosinami dziecka do innej jednostki oświatowej

Zakupy gotówkowe lub z prywatnego rachunku – jak prawidłowo udokumentować

 • zasady dokumentowania tego typu wydatków na potrzeby kontroli wydatkowania dotacji

Prawa i obowiązki beneficjenta dotacji

Kontrola i audyt: terminy, dokumenty, prawa, zasady odwołania

 • Kontrola wydatkowania dotacji – omówienie orzecznictwa
 • Jak przygotować się do kontroli i na co zwrócić szczególną uwagę?
 • Audyt ze strony izby administracji skarbowej – jak się zachować
 • Kontrola dotacji przeznaczonych na kształcenie specjalne
 • Okres obejmowania kontrolą – termin przedawnienia, zasady postępowania
 • Dokumenty uprawniające do kontroli. Upoważnienie do kontroli, wezwania do okazania dokumentów i wyjaśnień
 • Jak i jakie dokumenty przygotować do kontroli
 • Jakie dokumenty mogą być kontrolowane?
 • Jakich dokumentów nie obejmuje kontrola
 • Jakie uprawnienia przysługują kontrolującym
 • Jakie prawa mają kontrolowani
 • Protokół kontroli i zalecenia pokontrolne
 • Zasady trybu odwoławczego – terminy, kolejne kroki, możliwości
 • Postępowanie kontrolne
 • Postępowanie pokontrolne
 • Postępowanie administracyjne o zwrot dotacji
 • Jak wygląda procedura odwołania od decyzji kontrolujących – terminy, uzasadnienie, opłaty

Odpowiedzi na pytania uczestników!

Zgłoszenie na szkolenie

  ładuje