[ ZAKOŃCZONE ] Kompendium wiedzy dyrektora/organu prowadzącego placówkę oświatową przed rozpoczęciem roku szkolnego

Informacje

Lokalizacja: online
Wykładowcy: mec. Julia Malinowska-Kurpios
Data: 17/08/2023 13:00
Koszt szkolenia: 492 zł

Opis

Kolejne szkolenia Kancelarii >>>

Zapraszamy na unikalne szkolenie przeznaczone dla dyrektorów, organów prowadzących i pracowników administracji szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych. W trakcie webinaru mecenas Julia Malinowska-Kurpios przybliży Państwu zasady postępowania w trudnych, z punktu widzenia jednostek oświatowych, sytuacjach oraz omówi procedury postępowania w takich przypadkach. Co robić, gdy w placówce przydarzy się wypadek, kto może podawać dziecku leki i jak reguluje to prawo, jak chronić wizerunek jednostki oświatowej i jak dochodzić swoich praw w przypadku zniesławienia. Prowadząca omówi także zasady prawidłowego i bezpiecznego konstruowania umów z rodzicami i kontrahentami jednostki oświatowej, kwestie zatrudniania w placówkach nauczycieli i specjalistów bez wymaganych kwalifikacji oraz opowie o możliwości skreślenia ucznia z listy w placówkach niesamorządowych (również ucznia w obowiązku szkolnym lub sześciolatka). Szkolenie może być finansowane z dotacji oświatowych.

Kompendium wiedzy dyrektora/organu prowadzącego placówkę oświatową przed rozpoczęciem roku szkolnego

Szkolenie może być finansowane z dotacji oświatowych!

Zapisy przez e-mail – płatność przelewem:
Jeśli nie możesz opłacić szkolenia za pośrednictwem płatności online, prosimy o mail na adres lexedu@lexedu.pl z dopiskiem „Szkolenie 17.08.2023”. W wiadomości prosimy o podanie:
– imienia i nazwiska uczestnika
– adresu e-mail na który wyślemy link z dostępem do szkolenia
– numer telefonu kontaktowego
– numeru NIP

Zakres tematyczny szkolenia:

Wypadek w przedszkolu

 • procedura krok po kroku
 • komisja powypadkowa
 • protokół powypadkowy
 • odpowiedzialność cywilna
 • odpowiedzialność karna

Podawanie dziecku leków w placówce oświatowej

 • obowiązki rodzica — informacja o stanie zdrowia ucznia
 • czy nauczyciel musi się zgodzić na podawanie dziecku leków?
 • odpowiedzialność nauczyciela, dyrektora za podawanie dziecku lekó
 • kto może podawać dzieciom leki w przedszkolu, szkole
 • procedura krok po kroku

Ochrona wizerunku szkoły, przedszkola, placówki oświatowej

 • jak reagować na negatywne komentarze/opinie na temat placówki
 • wezwanie do zaprzestania naruszania dóbr osobistych
 • usunięcie skutków naruszenia prawa
 • powództwo o ochronę dóbr osobistych
 • odpowiedzialność karna za zniesławienie/znieważenie

Konstruowanie umów z rodzicami i kontrahentami

 • placówka oświatowa czy organ prowadzący – kto jest stroną umów
 • istotne zapisy w umowach placówek oświatowych
 • czas trwania umowy z rodzicami
 • kto jest stroną umowy rodzice – placówka oświatowa

Specjalista bez kwalifikacji – czy to możliwe

 • zatrudnienie nauczyciela bez przygotowania pedagogicznego
 • jak zatrudnić specjalistę bez wymaganych kwalifikacji
 • krok po kroku omówienie wniosku dotyczącego zatrudniania w przedszkolu i szkole
 • pracowników bez kwalifikacji
 • zatrudnianie warunkowo z obowiązkiem uzupełnienia kwalifikacji w trakcie zatrudnienia
 • regulacje prawne
 • Karta Nauczyciela

Skreślenie ucznia z listy, również ucznia w obowiązku szkolnym lub sześciolatka

 • czy placówka niesamorządowa może skreślić ucznia z listy?
 • jakie warunki trzeba spełnić?
 • procedura krok po kroku

Pytania i odpowiedzi

Zgłoszenie na szkolenie

  ładuje