[ ZAKOŃCZONE ] Dotacyjny kompas! Wydatkowanie, rozliczanie, dokumentowanie dotacji oświatowych. Jak bezpiecznie nawigować po dotacyjnym morzu?

Informacje

Lokalizacja: online
Wykładowcy: mec. Beata Patoleta i mec. Łukasz Łuczak
Data: 20/06/2024 16:00
Koszt szkolenia: 615 zł

Opis

Poznaj nasze szkolenia >>>

Praktyczne, oparte na przykładach z naszej codziennej praktyki, wskazówki dla dyrektorów i organów prowadzących placówki oświatowe. Porady dotyczące dokumentowania i rozliczania dotacji oświatowych. Zobacz jak przygotować faktury i rozliczenie dotacji, żeby kontrolujący nie miał do niego zastrzeżeń. Sprawdź jakie zapisy w statutach i umowach istotnie wpływają na poprawność rozliczania dotacji oświatowych. Dowiedz się jak efektywnie wydatkować dotacje i jak dzielić wydatki normatywne oraz te przeznaczone na kształcenie specjalne lub WWR.

Wydatkowanie i rozliczanie dotacji oświatowych

Szkolenie może być finansowane z dotacji oświatowych

Zapisy przez e-mail – płatność przelewem:

Jeśli nie możesz opłacić szkolenia za pośrednictwem płatności online, prosimy o mail na adres lexedu@lexedu.pl z dopiskiem „Szkolenie 20.06.2024”. W wiadomości prosimy o podanie:
– imienia i nazwiska uczestnika
– adresu e-mail na który wyślemy link z dostępem do szkolenia
– numer telefonu kontaktowego
– numeru NIP

Zakres szkolenia „Dotacyjny Kompas”:

Fakturowanie bez Ryzyka: Twój przewodnik po bezproblemowych kontrolach

 • Czy i jak opisywać faktury, żeby nie generować problemów w trakcie kontroli? Na co zwrócić szczególną uwagę i o czym trzeba pamiętać?

Kupuj i Dokumentuj: Mądre zarządzanie środkami dotacyjnymi

 • O czym trzeba pamiętać, dokumentując zakupy ze środków dotacyjnych. Praktyczne rady i dobre praktyki dotyczące wydatków ze środków dotacyjnych.

Gotówka i Konta Osobiste: Jak dokumentować, by sprostać kontroli?

 • Wydatki gotówkowe, z konta prywatnego lub konta pracownika – jak prawidłowo udokumentować zasadność takich wydatków na potrzeby kontroli. Jakich formalności trzeba dopełnić jeśli chcemy np. zwrócić nauczycielowi poniesiony przez niego wydatek?

Wydatki Dotacyjne na Medal: Odkryj, na co możesz wydać środki z dotacji oświatowych

 • Na co można wydać dotacje – omówienie katalogu dozwolonych wydatków (samochód, wyżywienie, wycieczki, szkolenia). Na które kategorie trzeba zwrócić szczególną uwagę i zachować szczególną ostrożność przy dokumentowaniu i rozliczaniu wydatków?

Twoja Pensja Pod Lupą: Poznaj limity wynagrodzeń w edukacji

 • Ile może zarabiać dyrektor, pracownik szkoły lub przedszkola? Jaki jest limit wynagrodzenia z dotacji oświatowych w przypadku dyrektora, pracownika jednostki oświatowej samorządowej i niesamorządowej i od czego on zależy?

Wielozadaniowość Wynagradzana: Limity wynagrodzeń z kilku źródeł

 • Wynagrodzenie z więcej niż jednej placówki – jakie limity obowiązują? Czy możliwe jest otrzymywanie wynagrodzenia z dotacji z tytułu pracy w kilku placówkach oświatowych? Czy w takiej sytuacji limit wynagrodzenia pozostaje niezmienny, czy zwiększa się odpowiednio do liczby etatów?

Sztuka Wydawania: Limity i kategorie wydatków dotacyjnych

 • Jakie są limity wydatków z dotacji oświatowych i jakich kategorii produktów i usług dotyczą – które kategorie wydatków można finansować z dotacji bez ograniczeń, a w przypadku których należy pamiętać o górnej granicy wydatku i ile ona wynosi?

Dotacje Pełne Możliwości: Wykorzystaj każdy grosz bez ryzyka zwrotu

 • Jak efektywnie wykorzystywać środki dotacyjne, żeby nie zaistniała konieczność zwrotu niewykorzystanych środków. Praktyczne przykłady i rozwiązania, które pomogą Państwu skuteczniej gospodarować środkami dotacyjnymi.

Czynsz bez Pułapek: Rozliczaj najem z dotacji skutecznie i zgodnie z przepisami

 • Rozliczanie dotacją czynszu najmu budynku, w tym możliwość finansowania korzystania z nieruchomości własnej – co należy zrobić, aby stało się to możliwe? Jakich formalności należy dopełnić i o czym pamiętać, żeby nie narazić się na problemy podczas kontroli pobrania i wydatkowania dotacji oświatowych?

Inwestycje, Remonty, Naprawy z Dotacji Oświatowych: Co można sfinansować?

 • Finansowanie dotacją oświatową inwestycji, napraw, wymiany i wydatków remontowych – co można sfinansować dotacją i jakie limity wydatków obowiązują placówkę oświatową? Kiedy można bez obaw wymienić np. nawierzchnię na placu zabaw, klimatyzację, okna, a kiedy taka wymiana może zostać zakwestionowana w trakcie kontroli?

Zewnętrzne Usługi na Dotację: Jak finansować np. sprzątanie lub prace ogrodowe?

 • Finansowanie dotacją usług zewnętrznych np. usługi sprzątania, obsługi administracyjnej. Na co zwracać uwagę w kontekście ewentualnej kontroli wydatkowania dotacji?

Rodzinny Biznes? Zasady zlecania pracy krewnym bez problemów

 • Zlecanie prac członkowi rodziny a stawka rynkowa usługi. Jak uniknąć ewentualnych problemów i ustalić wynagrodzenie, które nie budzi wątpliwości kontrolujących?

Kiedy podział jest kluczem do efektywności?

 • Rozdzielanie wpisów do ewidencji placówek oświatowych. Co możemy zyskać i kiedy warto jest zastanowić się nad takim rozwiązaniem, z punktu widzenia efektywności wydatkowania środków z dotacji oświatowych?

Koszty Dobrze Podzielone: Jak kalkulować i rozliczać wspólne wydatki?

 • Ustalanie i obliczanie kosztów wspólnych i kosztów związanych z kształceniem specjalnym. Jak prosto i zgodnie z obowiązującymi przepisami proporcjonalnie  podzielić wydatki wspólne takie jak np. media, wynajem powierzchni w odniesieniu do środków z dotacji normatywnej i tej przeznaczonej na Kształcenie Specjalne?

Dotacje Normatywne i Specjalne: Zasady rozliczeń z dotacji

 • Najważniejsze zasady dotyczące rozliczania wydatków z dotacji normatywnych i przeznaczonych na WWR, kształcenie specjalne

Bonusy z Dotacji: Jak nagradzać i premiować zgodnie z regulaminem

 • Jak rozliczać dotacją nagrody, premie i dodatki? Co powinien zawierać regulamin premiowania na potrzeby kontroli dotacji? Jakie pułapki czyhają na organ prowadzący wypłacający nagrody i premie pracownikom?

ZUS z Dotacji? Kiedy świadczenia pochodne mają zielone światło

 • ZUS, ubezpieczenie, pochodne wynagrodzenia – kiedy można finansować dotacją oświatową. Czy z dotacji można finansować ZUS organu prowadzącego, który jest dyrektorem placówki oświatowej?

Twoje Prawa, Twoje Obowiązki: Beneficjent dotacji oświatowej a kontrolujący

 • Prawa i obowiązki beneficjenta dotacji w przypadku kontroli. O czym trzeba pamiętać, żeby nie wykonywać pracy za urzędnika i o czym trzeba wiedzieć, żeby nie łamać prawa. Terminy kontroli, kserowanie dokumentów, zawiadomienie o kontroli, …

Co może Kontroler Dotacji: jakie ma obowiązki i prawa

 • Prawa i obowiązki osoby kontrolującej prawidłowość pobrania i wydatkowania dotacji. Kto może przeprowadzać kontrolę? Jak sprawdzić, czy dana osoba jest uprawniona?

Statuty i Umowy a Rozliczenia: Ważne zapisy, które musisz znać

 • Zapisy w statutach i umowach, które są istotne w kontekście rozliczania dotacji oświatowych. Jakie treści warto umieścić w statucie placówki i w umowach, które podpisujemy z rodzicami, żeby uzasadnić konieczność poniesienia niektórych wydatków ze środków dotacyjnych?

Dotacja od Pierwszego Dnia? Kiedy przysługuje wsparcie na nowe dziecko

 • Dotacja na dziecko zapisane do szkoły, przedszkola – od kiedy jest należna? Czy na dziecko zapisane w połowie miesiąca należy się dotacja? O czym trzeba pamiętać i jakich formalności dopełnić?

Zmiana Przedszkola lub Szkoły: Zasady dotacyjne w przypadku przeniesienia dziecka

 • Dziecko zapisane do innej placówki oświatowej – zasady wypłaty dotacji, zapisy umów przy niedochowaniu terminu wypowiedzenia przez rodziców. Jakie przepisy regulują to, której placówce należna jest dotacja?

Roczne Rozliczenia: Jak perfekcyjnie zamknąć dotacyjny rok

 • Roczne rozliczenie dotacji oświatowych – jak je przygotować, na co zwrócić uwagę? Porady oparte na przykładach i wieloletnim doświadczeniu naszych prelegentów

Inspekcja Dotacyjna: Przygotuj się, by kontrola poszła gładko

 • Przygotowanie do kontroli dotacji – na co zwrócić uwagę, by uniknąć kłopotów. Praktyczne wskazówki odnośnie do przydatnych dokumentów i postępowania w trakcie kontroli poprawności pobrania i wydatkowania dotacji oświatowej.

Spór o Dotacje: Jak walczyć o środki z gminą

 • Spór z gminą o wysokość dotacji – jak dochodzić swoich praw, jakie dokumenty są istotne i jak czytać ogólnodostępne dane. Jak wygląda takie postępowanie, ile trwa i na czym można oprzeć swoje racje?

Aktualizacja Dotacji: Czy Twoja szkoła lub przedszkole dostaje to, na co zasługuje?

 • Zasady aktualizacji dotacji oświatowych – jak sprawdzić, czy otrzymana kwota jest właściwa? Co robić jeśli uznamy, że jest zbyt niska?
Zgłoszenie na szkolenie

  ładuje