[ZAKOŃCZONE] Dotacje oświatowe 2022. Aktualizacja, wydatkowanie, rozliczanie, kontrola

Informacje

Lokalizacja: online
Wykładowcy: mec. Beata Patoleta i mec. Łukasz Łuczak
Data: 14/06/2022 17:00
Koszt szkolenia: 492 zł

Opis

Aktualne szkolenia Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta >>>

Jeśli chcesz otrzymać powiadomienie o kolejnym szkoleniu na ten temat, wyślij wiadomość na adres szkolenia@lexedu.pl
W temacie wiadomości wpisz „Dotacje”.
Poinformujemy Cię o planowanym terminie webinaru.

Wszystko, co trzeba wiedzieć o dotacjach oświatowych prowadząc jednostkę oświatową!

Nasi prowadzący, specjaliści w dziecinie prawa oświatowego – mec. Beata Patoleta i mec. Łukasz Łuczak, szczegółowo opowiedzą Państwu o otrzymywanych przez szkoły i przedszkola dotacjach. Szkolenie opiera się na aktach prawnych, regulujących kwestie finansowania jednostek oświatowych. Prelegenci, w trakcie webinaru, szczegółowo omawiają te akty prawne i przedstawiają je w dostępnej formie, opierając się na przykładach z życia. W trakcie spotkania prowadzący odpowiadają też na wszystkie pytania uczestników, dotyczące tematyki szkolenia! Przekłada się to na jeszcze szersze i bardziej szczegółowe omawianie kwestii interesujących uczestników szkolenia „Dotacje oświatowe 2022. Aktualizacja, wydatkowanie, rozliczanie, kontrola”.

Szkolenie może być finansowane dotacją oświatową

Zapisy przez e-mail:

Jeśli nie są Państwo w stanie zrealizować płatności przez formularz na naszej stronie www, prosimy o mail na adres lexedu@lexedu.pl.
Tytuł maila “Szkolenie 14.06.2022”.
W wiadomości prosimy o podanie poniższych danych:
– imię i nazwisko uczestnika
– adres e-mail, na który wyślemy link z dostępem
– NIP
– numer telefonu kontaktowego

Dotacje oświatowe - aktualizacja, wydatkowanie, rozliczanie, kontrola

Zakres szkolenia „Dotacje oświatowe 2022. Aktualizacja, wydatkowanie, rozliczanie, kontrola”:

Szkolenie składa się z dwóch modułów. Pierwsza część poświęcona będzie kwestiom dotacji oświatowych, a druga tematyce kontroli wydatkowania dotacji.

Dotacja oświatowa 2021: aktualizacja, wydatkowanie, limity, rozliczanie

 • Zasady aktualizacji dotacji oświatowych
  – o ile może zmienić się kwota dotacji po kolejnych aktualizacjach?
  – jak sprawdzić czy otrzymana kwota jest właściwa?
 • Zasady wydatkowania i rozliczania dotacji oświatowych 2022
 • Prawidłowe wydatkowanie dotacji 2022
  – jakie koszty można finansować pieniędzmi z dotacji oświatowej?
  – jakie limity obowiązują w kwestii powyższych wydatków
 • Prawidłowe rozliczanie dotacji w 2022
  – jak udokumentować wydatki z dotacji oświatowych
  – rozliczanie wydatków gotówkowych i opłaconych przelewem z innego konta
 • Zapisy statutów i umów w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji
  – na co zwracać uwagę tworząc statut placówki i podpisując umowy
 • Wydatki, które można finansować z dotacji oświatowej (samochód, wyżywienie, wycieczki, szkolenia)
  – kategorie wydatków objetych dotacją oświatową
 • Wydatki kwalifikowane do rozliczania dotacji na kształcenie specjalne
  – wydatkowanie pieniędzy z dotacji na kształcenie specjalne
 • Zasady rozliczania dotacji na kształcenie specjalne – metody
  – jak wydatkować i rozliczać środki otrzymane z tytułu dotacji na kształcenie specjalne?
  – rozliczanie kosztów wspólnych i kosztów związanych z KS
 • Czynsz, remonty, inwestycje – co można rozliczać z dotacji oświatowej
  – na co zwracać uwagę przy rozliczaniu faktur za konkretne kategorie wydatków
 • Limity wynagrodzeń dyrektora i pracowników placówki oświatowej
  – jak zmienił się limit wynagrodzenia pracownika w 2022
 • Dotacja a wynagrodzenie dyrektora, nauczycieli i pracowników
  – jakie koszty, związane z zatrudnianiem pracowników, można finansować z dotacji?
 • Nagrody, premie i dodatki rozliczane z dotacji oświatowej – konstruowanie regulaminów premiowania
  – jak prawidłowo rozliczać premie i nagrody?
 • Dotacja na dziecko zapisane do przedszkola – od kiedy jest należna?
  – czy na dziecko zapisane w połowie miesiąca należy się dotacja?
 • Dziecko zapisane do innego przedszkola – zasady wypłaty dotacji, zapisy umów przy niedochowaniu terminu wypowiedzenia przez rodziców.
  – jak zabezpieczyć się przed problemami związanymi z przenosinami dziecka do innej jednostki oświatowej
 • Zakupy gotówkowe lub z prywatnego rachunku – jak prawidłowo udokumentować
  – zasady dokumentowania tego typu wydatków na potrzeby kontroli wydatkowania dotacji
 • Prawa i obowiązki beneficjenta dotacji

Kontrola i audyt: terminy, dokumenty, prawa, zasady odwołania

 • Kontrola wydatkowania dotacji 2022 – omówienie orzecznictwa
 • Jak przygotować się do kontroli i na co zwrócić szczególną uwagę?
 • Audyt ze strony izby administracji skarbowej – jak się zachować
 • Kontrola dotacji przeznaczonych na kształcenie specjalne
 • Okres obejmowania kontrolą – termin przedawnienia, zasady postępowania
 • Dokumenty uprawniające do kontroli. Upoważnienie do kontroli, wezwania do okazania dokumentów i wyjaśnień
 • Jak i jakie dokumenty przygotować do kontroli
 • Jakie dokumenty mogą być kontrolowane?
 • Jakich dokumentów nie obejmuje kontrola
 • Jakie uprawnienia przysługują kontrolującym
 • Jakie prawa mają kontrolowani
 • Protokół kontroli i zalecenia pokontrolne
 • Zasady trybu odwoławczego – terminy, kolejne kroki, możliwości
 • Postępowanie kontrolne
 • Postępowanie pokontrolne
 • Postępowanie administracyjne o zwrot dotacji
 • Jak wygląda procedura odwołania od decyzji kontrolujących – terminy, uzasadnienie, opłaty

Odpowiedzi na pytania uczestników!

 

Inne nasz szkolenia: https://lexedu.pl/szkolenia/
Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie  

Zgłoszenie na szkolenie

  ładuje