Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Informacje

Lokalizacja: online
Wykładowcy: mec. Beata Patoleta i mec. Łukasz Łuczak
Data: 24/07/2024 16:00
Koszt szkolenia: 615 zł

Opis

W trakcie szkolenia szczegółowo omówimy zasady rozliczania i wydatkowania dotacji na kształcenie specjalne i wczesne wspomaganie rozwoju. Opowiemy o obowiązujących limitach i metodach rozliczania dotacji. Powiemy, w jaki sposób rozliczać „wydatki wspólne” finansowane z dotacji przeznaczonych na dzieci bez orzeczeń i z dotacji przeznaczonych na kształcenie specjalne. Pokażemy jak prawidłowo stosować wzór do wyliczania wydatków na kształcenie specjalne. W drugiej części szkolenia skupimy się na tematyce dotyczącej nadzoru pedagogicznego i kontroli kuratorium oświaty. Szkolenie obejmuje kompleksowy przegląd regulacji prawnych oraz procedur związanych z nadzorem nad jednostkami oświatowymi, podkreślając znaczenie przestrzegania przepisów oraz skuteczności działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat praw i obowiązków wynikających z nadzoru pedagogicznego, jak również nauczą się efektywnie przygotowywać się do postępowania kontrolnego.

 

 Szkolenie może być finansowane z dotacji oświatowych

Zapisy przez e-mail – płatność przelewem

Jeśli nie możesz opłacić szkolenia za pośrednictwem płatności online, prosimy o mail na adres lexedu@lexedu.pl z dopiskiem „Szkolenie 24.07.2024”. W wiadomości prosimy o podanie:
– imienia i nazwiska uczestnika
– adresu e-mail na który wyślemy link z dostępem do szkolenia
– numer telefonu kontaktowego
– numeru NIP

Moduł I – Dotacje na kształcenie specjalne i wczesne wspomaganie rozwoju

 • Czym jest dotacja na kształcenie specjalne
 • Jakie wydatki można finansować dotacją przeznaczoną na kształcenie specjalne
 • Przeznaczenie dotacji na kształcenie specjalne
 • Dotacja na dziecko z orzeczeniem a dotacja na dziecko bez orzeczenia
 • Prawidłowe wydatkowanie dotacji na KS i WWR
 • Kategorie wydatków na KS i WWR
 • Wydatki kwalifikowane do rozliczania dotacji na kształcenie specjalne
 • Wydatki kwalifikowane do rozliczania dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju
 • Sposoby wyodrębniania wydatków na zadania oswiatowe związane z KS i WWR
 • Zasady rozliczania dotacji na kształcenie specjalne
 • Metody rozliczania dotacji ze środków przeznaczonych na KS i WWR
 • Wyliczanie wydatków na kształcenie specjalne i WWR
 • Limity wydatków na dzieci z orzeczeniem
 • Rozliczanie dotacji na kształcenie specjalne w przedszkolach i punktach, w których wszystkie dzieci mają orzeczenie
 • Odpowiedzi na pytania uczestników

Moduł II – Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

 • Nadzór pedagogiczny nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi
 • Formy nadzoru pedagogicznego
 • Podstawy prawne nadzoru pedagogicznego
 • Prawa kontrolujących z ramienia Kuratorium Oświaty
 • Zakres ewentualnego postępowania kontrolnego prowadzonego przez Kuratora Oświaty
 • Przebieg postępowania kontrolnego prowadzonego przez Kuratora Oświaty
 • Tryb złożenia zastrzeżeń od otrzymanych zaleceń
 • Skutki niewykonania zaleceń
 • Zalecenia, a polecenia
 • Przesłanki wykreślenia wpisu do ewidencji
 • Zakres uprawnienia kontrolujących do przetwarzania danych osobowych
 • Dotacja oświatowa a kontrola ze strony Kuratora Oświaty
 • Zatrudnianie specjalistów w przedszkolu lub szkole
 • Kontrola spełnienia wymagań, co do zatrudnienia specjalistów w jednostce oświatowej
 • Pytania i odpowiedzi
Zgłoszenie na szkolenie

  ładuje