[ ZAKOŃCZONE ] Dokumentacja w przedszkolu – rok szkolny 2023/2024. Aktualizacja dotacji oświatowych

Informacje

Lokalizacja: online
Wykładowcy: mec. Beata Patoleta i mec. Łukasz Łuczak
Data: 26/10/2023 16:00
Koszt szkolenia: 492 zł

Opis

Zobacz nasze najbliższe szkolenia >>>

Zapraszamy na szkolenie: „Dokumentacja w przedszkolu rok szkolny 2023/2024 i aktualizacja dotacji”. Mecenas Beata Patoleta i mecenas Łukasz Łuczak szczegółowo omówią kwestie wymaganej, przydatnej i niepotrzebnej dokumentacji w przedszkolach niepublicznych.  W trakcie webinaru prowadzący omówią  również kwestie związane ze zmianą wysokości dotacji oświatowych, możliwych różnicach kwot i sposobach dochodzenia swoich praw w przypadku nieprawidłowego wyliczenia stawki dotacji.

Szkolenie może być finansowane z dotacji oświatowych!

Zapisy przez e-mail – płatność przelewem:
Jeśli nie możesz opłacić szkolenia za pośrednictwem płatności online, prosimy o mail na adres lexedu@lexedu.pl z dopiskiem „Szkolenie 26.10.2023”. W wiadomości prosimy o podanie:
– imienia i nazwiska uczestnika
– adresu e-mail na który wyślemy link z dostępem do szkolenia
– numer telefonu kontaktowego
– numeru NIP

Zakres szkolenia:

Aktualizacja dotacji oświatowych

 • Czym jest dotacja oświatowa
 • Sposób ustalania wysokości dotacji oświatowej
 • SIO i statystyczna liczba uczniów
 • Terminy wypłaty dotacji
 • Wniosek o udzielenie dotacji oświatowej
 • Warunki przyznania i przekazania dotacji
 • Zgoda na odstąpienie od terminu złożenia wniosku z planowaną liczbą dzieci
 • Aktualizacja dotacji oświatowych – zasady, terminy
 • Wyrównanie dotacji oświatowej
 • Zwrot niewykorzystanych środków z dotacji oświatowej
 • Możliwe zmiany wysokości dotacji oświatowej
 • Obliczanie prawidłowej wysokości dotacji po aktualizacji
 • Kwestionowanie wysokości dotacji
 • Roszczenia dotyczące wysokości dotacji w roku bieżącym
 • Roszczenia dotyczące wysokości dotacji za wcześniejsze lata
 • Odsetki od dotacji wypłaconych po terminie

Dokumentacja 2023/2024

Niezbędna dokumentacja w przedszkolu niepublicznym. Jakie dokumenty są obowiązkowe w przedszkolu niepublicznym? Jakie dokumenty nie są obowiązkowe, ale warto je posiadać? Jak długo należy przechowywać wspomniane dokumenty w placówce niepublicznej?

Dokumenty administracyjno-organizacyjne

 • Statut przedszkola
 • Regulaminy placówki
  – regulamin wynagradzania pracowników
  – regulamin wynagradzania dyrektora
  – regulamin premiowania
  – organizowania wycieczek
  – regulamin bhp
 • Rejestr wyjść grupowych
 • Księga kontroli zewnętrznych
 • Rejestr nagród
 • Plany doskonalenia nauczycieli

Dokumenty finansowe

 • Umowy z rodzicami
 • Roczne wnioski o dotacje z planowaną liczbą dzieci – 30 września
 • Miesięczne wnioski z rzeczywistą liczbą uczniów
 • Roczne rozliczenia dotacji oświatowej
 • Rachunki, faktury, potwierdzenia przelewów – na potrzeby rozliczenia dotacji oświatowej

Dokumenty pedagogiczno-dydaktyczne

 • Dzienniki zajęć
 • Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • Dokumentacja na potrzeby WWR i KS
 • Dzienniki pomocy psychologiczno-pedagogicznej – dziennik zajęć logopedycznych

Dokumenty dot. infrastruktury

 • Księga obiektu budowlanego
 • Certyfikaty i atesty związane z wyposażeniem placu zabaw, sal czy pomocy naukowych
 • Książka kontroli sanitarnej
Zgłoszenie na szkolenie

  ładuje