[ ZAKOŃCZONE ] Dokumentacja w przedszkolu niepublicznym. Kontrola wydatkowania dotacji

Informacje

Lokalizacja: online
Wykładowcy: mec. Beata Patoleta, mec. Łukasz Łuczak
Data: 18/05/2022 17:00
Koszt szkolenia: 492 zł

Opis

Aktualne szkolenia Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta >>>

Jeśli chcesz otrzymać powiadomienie o kolejnym szkoleniu na ten temat, wyślij wiadomość na adres szkolenia@lexedu.pl
W temacie wiadomości wpisz „Dokumentacja”.
Poinformujemy Cię o planowanym terminie webinaru.

Dokumentacja w przedszkolu. Kontrola poprawności wydatkowania dotacji oświatowych.

Zapraszamy na szkolenie poświęcone dokumentacji w przedszkolu niepublicznym oraz kontroli dotacji oświatowych w placówkach niepublicznych. W pierwszej części szkolenia szczegółowo omówimy zasady i terminy jakie obowiązują w wypadku kontroli dotacji urzędowych. Mecenas Beata Patoleta i mecenas Łukasz Łuczak przedstawią Państwu kolejne etapy z jakimi mamy do czynienia podczas kontroli i powiedzą jak się do nich przygotować, jakie uprawnienia mają kontrolujący i jakie uprawnienia przysługują kontrolowanemu. W drugiej części webinaru zajmiemy się dokumentacją, którą musi lub powinna prowadzić placówka niepubliczna.

Szkolenie przeznaczone dla osób prowadzących niepubliczne przedszkola.

Szkolenie może być finansowane z dotacji oświatowych!

Zapisy przez e-mail – płatność przelewem:
Jeśli nie możesz opłacić szkolenia za pośrednictwem płatności online, prosimy o mail na adres lexedu@lexedu.pl z dopiskiem „Szkolenie 18.05.2022”. W wiadomości prosimy o podanie:
– imienia i nazwiska uczestnika
– adresu e-mail na który wyślemy link z dostępem do szkolenia
– numer telefonu kontaktowego
– numeru NIP

Moduł I – Kontrola i audyt: terminy, dokumenty, prawa, zasady odwołania

Kompletny zestaw informacji i przepisów prawnych dotyczących kontroli dotacji oświatowych. Jakie są zasady i terminy dotyczące kontroli dotacji? Kto jest uprawniony do przeprowadzenia takiej kontroli i jak postępować na kolejnych etapach związanych z urzędową kontrolą wydatkowania dotacji oświatowych.

 • Kontrola wydatkowania dotacji 2022 – omówienie orzecznictwa
 • Audyt ze strony izby administracji skarbowej – jak się zachować
 • Kontrola dotacji przeznaczonych na kształcenie specjalne
 • Okres obejmowania kontrolą – termin przedawnienia, zasady postępowania
 • Dokumenty uprawniające do kontroli. Upoważnienie do kontroli, wezwania do okazania dokumentów i wyjaśnień
 • Jak i jakie dokumenty przygotować do kontroli
 • Jakie dokumenty mogą być kontrolowane?
 • Jakich dokumentów nie obejmuje kontrola
 • Jakie uprawnienia przysługują kontrolującym
 • Jakie prawa mają kontrolowani
 • Protokół kontroli i zalecenia pokontrolne
 • Zasady trybu odwoławczego – terminy, kolejne kroki, możliwości
 • Postępowanie kontrolne, pokontrolne i administracyjne o zwrot dotacji
 • Jak wygląda procedura odwołania od decyzji kontrolujących

Moduł II – Dokumentacja w przedszkolu

Niezbędna dokumentacja w przedszkolu niepublicznym. Jakie dokumenty są obowiązkowe w przedszkolu niepublicznym? Jakie dokumenty nie są obowiązkowe, ale warto je posiadać? Jak długo należy przechowywać wspomniane dokumenty w placówce niepublicznej?

Dokumenty administracyjno-organizacyjne

 • Statut przedszkola
 • Regulaminy placówki
  – regulamin wynagradzania pracowników
  – regulamin wynagradzania dyrektora
  – regulamin premiowania
  – organizowania wycieczek
  – regulamin bhp
 • Rejestr wyjść grupowych
 • Księga kontroli zewnętrznych
 • Rejestr nagród
 • Plany doskonalenia nauczycieli

Dokumenty finansowe

 • Umowy z rodzicami
 • Roczne wnioski o dotacje z planowaną liczbą dzieci – 30 września
 • Miesięczne wnioski z rzeczywistą liczbą uczniów
 • Roczne rozliczenia dotacji oświatowej
 • Rachunki, faktury, potwierdzenia przelewów – na potrzeby rozliczenia dotacji oświatowej

Dokumenty pedagogiczno-dydaktyczne

 • Dzienniki zajęć
 • Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • Dokumentacja na potrzeby WWR i KS
 • Dzienniki pomocy psychologiczno-pedagogicznej – dziennik zajęć logopedycznych

Dokumenty dot. infrastruktury

 • Księga obiektu budowlanego
 • Certyfikaty i atesty związane z wyposażeniem placu zabaw, sal czy pomocy naukowych
 • Książka kontroli sanitarnej

Pozostałe szkolenia: https://lexedu.pl/szkolenia/
Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie  

Zgłoszenie na szkolenie

  ładuje