Wzory pism

Udostępniamy wzory popularnych pism

Wniosek do Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii, co do prowadzenia zajęć w systemie zdalnym

Pobierz

Ankieta dotycząca stanu zdrowia dziecka

Pobierz

Ankieta dotycząca stanu zdrowia pracownika

Pobierz

Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka

Pobierz