Prawo karne

Prawo karne jest specyficzną i bardzo szeroką dziedziną. Często sprawy związane z tą dziedziną budzą ogromne emocje i wymagają szybkiej reakcji. Dlatego pozostajemy w nieustannym kontakcie z naszymi klientami i wspieramy ich na każdym etapie od postępowania przygotowawczego przez  postępowanie sądowe po postępowanie wykonawcze. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie i dostosowujemy się do potrzeb naszych klientów.

Reprezentujemy klientów z całej Polski

Działamy szybko, sprawnie i przede wszystkim skutecznie. Naszym celem w postępowaniach karnych jest osiągnięcie najlepszego możliwego rozwiązania, które w pełni usatysfakcjonuje klienta. Pomagamy wybrać najkorzystniejsze z  dostępnych rozwiązań prawnych. Reprezentujemy klientów z całego kraju w sprawach:

  • z zakresu tzw. przestępczości gospodarczej oraz w sprawach karnoskarbowych
  • z zakresu przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym
  • z zakresu przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
  • z zakresu przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej
  • z zakresu przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
  • z zakresu przestępstw przeciwko ochronie informacji, porządkowi publicznemu oraz wiarygodności dokumentów
  • z zakresu przestępstw przeciwko mieniu.

Obrona osób prowadzących placówki oświatowe

Szczególną specjalizacją Kancelarii jest obrona osób prowadzących placówki oświatowe we wszelkich postępowaniach karnych dotyczących zarzutów o nieprawidłowe pobranie lub wydatkowanie dotacji. Nasza ekspercka wiedza w zakresie prawa oświatowego pozwala nam na skuteczne odpieranie stawianych w tym zakresie zarzutów. Z powodzeniem reprezentujemy także interesy osób prowadzących placówki oświatowe w postępowaniach, w których występują w charakterze pokrzywdzonych przeciwko organom jednostek samorządu terytorialnego. Dokonujemy analizy określonych działań Gmin pod kątem przepisów karnych, przygotowujemy zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, a następnie zapewniamy pełną reprezentację w trakcie prowadzonego postępowania karnego.