Zmiana treści umowy z rodzicami — kiedy i jakie zmiany można wprowadzić?

Zmiana treści umowy placówki z rodzicami
Zmiana treści umowy placówki z rodzicami [fot. shutterstock/mapo_japan]

Kończy się rok szkolny, to dobry moment na aktualizację treści umów z rodzicami. Dowiedz się, jak zrobić to prawidłowo, aby zabezpieczyć interes swojej placówki — przedszkola, szkoły, żłobka. Sprawdź, kiedy możesz zmienić wysokość czesnego w umowie i jakie kroki musisz podjąć, aby działać zgodnie z przepisami. O tym, jak prawidłowo przeprowadzić zmiany w treści umów z rodzicami i na jaki czas najlepiej zawrzeć taką umowę, opowiedziała mecenas Beata Patoleta.

Więcej na temat zmiany treści umów opowiemy na szkoleniu 15 maja 2024 roku.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Koniec roku szkolnego — zmiana treści umowy z rodzicami

Wraz ze zbliżającym się końcem roku szkolnego, często zastanawiacie się Państwo nad zmianami, jakie możecie wprowadzić do umowy z rodzicami. Ważne jest to, aby w wyniku tych zmian zabezpieczone były interesy Państwa placówki, ale jednocześnie, aby pozostawać w zgodzie z wytycznymi UOKiK. Trzeba też mieć na uwadze to, że sposób zmiany treści umowy będzie zależny od postanowień w niej zawartych.

Nowe kwoty dotacji oświatowych od maja 2024. Wzrost, czy spadek?

Co można zawrzeć w umowie z rodzicem i kiedy można ją zmienić

W tym okresie bardzo często zwracacie się Państwo do nas z wieloma pytaniami dotyczącymi modyfikacji treści umów. Najczęściej dotyczą one takich kwestii jak: kiedy możliwa jest zmiana wysokości czesnego, czy można, w umowie, żądać zapłaty wpisowego, czy i kiedy można rozwiązać/wypowiedzieć umowę zawartą na czas oznaczony np. na rok szkolny.

Umowa z rodzicami — kiedy możliwa jest zmiana treści?

Jeśli umowa zawarta jest na czas określony np. okres jednego roku szkolnego, wówczas nowy projekt umowy możemy przedstawić rodzicom, po zakończeniu okresu jej obowiązywania. W tej sytuacji, jeśli zachodzi konieczność modyfikacji treści umowy, możemy zaproponować aneks do umowy, wymaga to jednak zgody obu stron. W przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony należy zwrócić uwagę, na obowiązujące w umowie terminy wypowiedzenia. W tym wypadku, przestrzegając tych terminów, możemy poinformować rodziców o zamiarze wprowadzenia zmian w treści umowy.

Czy kuratorium ma prawo wglądu w umowy placówki z nauczycielami?

Zmiana treści umowy — porozumienie stron

Możliwe jest również wprowadzenie zmian na mocy porozumienia stron. W takiej sytuacji nie zwracamy już tak bardzo uwagi na terminy wypowiedzenia lub czas obowiązywania umowy. Oczywiście wymaga to wcześniejszej konsultacji z rodzicami i przedstawienia im proponowanych zmian w treści i ich powodów.

Jakie zmiany w umowie można wprowadzić — na co zwrócić uwagę

Analizując umowę pod kątem ewentualnych zmian i poprawek, warto zastanowić się szerzej jakie zmiany warto byłoby w niej wprowadzić. Gdy decydujemy się na taką zmianę, warto zwrócić uwagę np. na:

  • oznaczenie stron umowy – proszę zwrócić umowę, czy prawidłowo oznaczono organ prowadzący jednostkę oświatową, a po stronie rodziców, czy umowa została zawarta przez rodziców, którym w tym zakresie przysługuje władza rodzicielska.
  • dni wolne od zajęć – warto zwrócić uwagę, czy umowa przewiduje możliwość wprowadzenia „dni dyrektorskich”. Chodzi tu o możliwość ustanowienia dni wolnych od zajęć wykraczających poza standardowy czas działania placówki. Możemy określić w umowie, w jaki sposób organ prowadzący podaje do wiadomości dni, w których nie będą odbywały się zajęcia stacjonarne.
  • czas trwania umowy – należy się zastanowić, czy chcecie Państwo zawrzeć umowę na czas określony np. jeden rok szkolny, czy na czas nieokreślony, co oznacza, że umowa obowiązywać będzie tak długo, aż nie zostanie wypowiedziana przez
    którąkolwiek ze stron. Warto zwrócić uwagę na to, że czas nieokreślony wcale nie jest dla Państwa gorszym rozwiązaniem, zwłaszcza w sytuacji, gdy np. macie do czynienia z jakimś konfliktem z drugą stroną. Daje to Państwu możliwość wypowiedzenia takiej umowy z zachowaniem określonego w niej terminu.
  • czesne oraz ewentualna zmiana jego wysokości – jeśli chcieliby Państwo wprowadzić możliwość zmiany wysokości czesnego w czasie obowiązywania umowy, należy zastrzec to w samej umowie oraz koniecznie określić tryb wprowadzenia zmiany. Należy pamiętać, że nie jest możliwa jednostronna zmiana wysokości opłat.
  • kolejną istotną kwestią, której nie może zabraknąć w umowie o świadczenie usług, jest możliwość jej wcześniejszego rozwiązania. Zapisy te będą oczywiście zależały od wybranego przez Państwa czasu obowiązywania umowy.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie