Wspólna inicjatywa. Wniosek do MEN o zmianę wytycznych!

W Państwa imieniu chcielibyśmy wystąpić z wnioskiem do MEN i zwrócić uwagę ministerstwa na niewystarczające złagodzenie wytycznych obowiązujących w placówkach edukacyjnych. Widać to wyraźnie, gdy weźmiemy pod uwagę zniesienie szeregu ograniczeń w innych sferach gospodarki.  Zobaczcie jak dołączyć do wspólnej inicjatywy!

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Wniosek do MEN o zmianę wytycznych

Dostrzegając nadal istniejący problem związany tak z limitami miejsc i powierzchni oraz niemożnością łączenia grup w odpowiedzi na Państwa sugestie ponownie wystąpimy z wnioskiem do MEN oraz GIS w przedmiocie zmiany lub aktualizacji wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 4 czerwca 2020 r. oraz § 4 d Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19z oraz o udzielenie informacji w przedmiocie interpretacji prawa – ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Problem – limity i łączenie grup

Mając na uwadze ten istotny problem, we współpracy z powstającym Ogólnopolskim Zrzeszeniem Przedszkoli Niepublicznych ponownie podjęliśmy inicjatywę mającą na celu umożliwienie Państwu prowadzenia działalności oświatowej w pełnym zakresie. Postulowane zmiany, zwłaszcza w odniesieniu do łączenia grup maja istotne znaczenie dla organizacji pracy Państwa placówek, zaś wprowadzone limity, mimo że zwiększone, to wciąż nie dają możliwości skorzystania z opieki dla dzieci przez wszystkich chętnych rodziców.

Zniesienie ograniczeń w innych sektorach gospodarki

Tym samym niezbędne wydaje się zwrócenie uwagi Ministerstwu Edukacji Narodowej na dotychczas niewystarczające złagodzenie wytycznych. Szczególnie biorąc pod uwagę zniesienie ograniczeń w innych sferach gospodarki.

Wspólnie mamy szansę!

Przedstawienie Państwa problemów i z tym związanych oczekiwań wydaje się ma szansę zyskać aprobatę Ministerstwa, zwłaszcza jeśli w te działania ponownie zaangażujecie się Państwo solidarnie i powszechnie.

Dołącz do inicjatywy

Informujemy, że działania Kancelarii związane z reprezentowaniem państwa jako osób prowadzących jednostki systemu oświaty ma na celu troskę o dobro systemu oświaty i jest to działanie pro bono. Osoby zainteresowane udziałem w tej inicjatywie mogą zgłaszać swój akces do niedzieli do godziny 18.00, na adres e-mail lexedu@lexedu.pl w odpowiedzi uzyskają Państwo szczegółowe informacje. Dla ułatwienia komunikacji prosimy o wpisywanie w temacie wiadomości „inicjatywa OZPN”.

Zapis poniedziałkowego spotkania z mec. Beatą Patoletą: