Szkolenie: Dotacje oświatowe – zasady przyznawania, wypłaty, wydatkowania oraz kontroli

Szkolenie dotacje wwr i prawo rodzinne
Szkolenie dotacje wwr i prawo rodzinne

Zapraszamy na webinar [czwartek 30.04 g.14.00] poświęcony dotacjom oświatowym. Przedstawimy Państwu zagadnienia dotyczące finansowania jednostek systemu oświaty oraz omówić szczegółowo omówić zagadnienia dotyczące dotacji.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

W czasie szkolenia omówimy także zagadnienia dotyczące zmian w zakresie funkcjonowania placówek, które mają nastąpić od dnia 6 maja w kontekście prawa do dotacji oraz czesnego. Uważamy, że decyzja o tym, w jaki sposób funkcjonować od 6 maja, powinna również uwzględniać elementy związane z dotacją oraz czesnym.

Rejestracja >>>

Tematyka spotkania:

  • dotacje wobec czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
  • aktualizacja dotacji możliwe scenariusze
  • wydatkowanie dotacji w czasie epidemii, w tym finansowanie z dotacji wydatków na organizację nauczania zdalnego
  • kontrola wydatkowania dotacji
  • dochodzenie roszczeń z tytułu niedopłaconej kwoty dotacji

W trakcie spotkania odpowiemy na Państwa pytania oraz wątpliwości związane z korzystaniem z dotacjami oświatowymi.